Is je lamp gevuld?

16

apr

Anne-Saar Kunz

Naast mijn studie fotografeer ik bruiloften. Ik vind het altijd een fascinerend iets, een bruiloft. Geloof me, elke dag is anders en elk stel heeft zo’n een unieke stijl. Ik moest eraan denken toen ik pas een keer ergens over de eeuwige bruiloft zong. Die eeuwige bruiloft die komt. Ik bedacht me, het wordt dus zoiets als een bruiloft die ik vastleg, alleen dan nog ontelbaar veel mooier. Hoe zou dat zijn?  

Sta jij er weleens bij stil? Dat de eeuwige bruiloft eraan komt? De eeuwige bruiloft zal komen, de tranen gewist, elke pijn weg. De zonden worden van ons genomen en wij zullen eeuwig zijn bij Jezus Christus!  

Ben jij voorbereid? Oftewel: is je lamp gevuld? Het is een Bijbelse vergelijking die ik maak; de eeuwige bruiloft en gevulde lampen. Jezus vergelijkt het Koninkrijk der hemelen namelijk met tien meisjes die de bruidegom tegemoet gaan met hun lampen. In Mattheüs vertelt Jezus die gelijkenis. Lees je mee?  

“Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen, maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!

Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open! Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet.  

Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.”
– Mattheus 25: 1-13 (HSV)  

Een prachtig beeld eigenlijk, deze gelijkenis. Jezus gebruikt het beeld van een bruiloft, als een heenwijzing naar de bruiloft die eens komt. De meisjes verwachten in de gelijkenis de bruidegom – kijk maar naar vers 1. Tien meisjes gingen de bruidegom tegemoet. Maar de bruidegom kwam niet snel genoeg; hij bleef uit. Ook Jezus komt niet op onze tijd. We moeten wachten, we moeten waakzaam zijn.
De meisjes uit de gelijkenis hadden er moeite mee; niet alleen de dwaze maar óók de wijze. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. De meisjes werden slaperig en ze vielen in slaap. Maar opeens hoorden ze geluid, de bruidegom komt eraan! De vijf wijze meisjes hadden genoeg olie en pakten hun lampen en gingen op weg. De vijf dwaze meisjes echter hadden niet genoeg meer: onze lampen gaan uit.  

Het is een vraag voor jou en voor mij. Is mijn lamp vol genoeg? Ben ik voorbereid voor de eeuwige bruiloft? Want, de eeuwige bruiloft zal komen! Als Jezus terugkeert om zijn volk naar de hemel te brengen, moeten we er klaar voor zijn. We kunnen het niet aan laten komen op de laatste minuut, of op het laatste moment. De dwaze meisjes proberen nog olie te regelen voor hun lamp om toch nog naar binnen te komen bij de bruidegom. Maar de Bijbel is daar helder over: de deur werd gesloten (…), Ik ken u niet.   

Nu is de deur nog open, straks niet meer. Ik hoop dat, waar je ook bent en hoe je leven er ook uitziet, je wakker wordt. En dat je zorgt dat je lamp is gevuld.
Hoe doen we dat, concreet? Waar vul jij vandaag de dag je lamp mee? Ik moet denken aan de tekst uit Psalm 119. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ik hoop en bid dat je je lamp mag onderhouden door iedere dag dichtbij je Heiland te leven.

Aan de slag!

Klamp je vast aan je Redder, en zoek het alle dagen bij Hem alleen. Lees in zijn Woord en put daar je kracht uit. Mag God je licht zijn, mogen Zijn woorden je vervullen en mag je zo – met een volle lamp – de toekomst tegemoet gaan. En weet dat je in alles – in al je verlangens, je vragen en je hoop – bij Jezus terecht kunt.
En wie tot Mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. (Johannes 6: 37b, HSV)  

De eeuwige bruiloft zal komen, de tranen gewist, elke pijn. Elke zonde wordt van ons genomen, en wij zullen eeuwig zijn … bij Jezus Christus!  

Deel deze overdenking

 1. Carola schreef:

  Mooi! Ik werd van de week ook bepaald bij dit verhaal. Juist in deze tijd… Hoelang nog Heer? En dan is idd onze persoonlijke taak, dat kan niemand anders voor je doen… Ook dat zien we terug in dit verhaal, we kunnen niet op de olie van een ander rekenen. Hou vol, houdt stand en zorg dat je je geloof behoudt.

  Ik zie uit… Woehoe… Toch geweldig als je nu ineens die sjofar zou horen..
  Ben je er klaar voor?!

 2. Jan J Antonides schreef:

  Ga zo door zus!

  Ik luisterde vanmorgen naar een preek over dit onderwerp; niet helemaal mijn kleur kerk, maar toch opbouwend. Tijdens de preek kreeg ik een woord in mijn hart, hetwelk ik niet in de bijbel letterlijk kon terugvinden: “Hebt dan olie in uw lampen”

  Ik toetste het in en vond jouw boodschap. Wellicht kun je er kracht uit putten.

  Br groet Jan J Antonides

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap