Voor God een geloofsheld te zijn: ontdek de eigenschappen!

23

apr

Marijke Gootjes-Verhoeve

Als kind hebben we waarschijnlijk allemaal wel een held gehad. Iemand waar je naar op keek, die je bewonderde, die was zoals je zelf misschien wel wilde zijn. Zo heb je sporthelden, striphelden en zelfs geloofshelden… Maar wanneer ben je eigenlijk een held? Het gaat om iemand die uitblinkt door moed, een dapper iemand die anderen helpt, een persoon met bereidheid tot zelfopoffering voor een grotere zaak. Sommige mensen hebben van nature veel moed en passie voor een grotere zaak, maar wat als dat niet in je zit? Ben je dan automatisch een lafaard? Laten we aan de hand van de Hebreeënbrief gaan onderzoeken welke eigenschappen je moet bezitten om een geloofsheld te zijn.

Geloofshelden in de Hebreeënbrief

In Hebreeën 11 (vers 4-12 en 23-34a)  wordt een opsomming gegeven van gelovigen die ons zijn voorgegaan. Als je goed oplet zie je dat het niet van nature in deze mensen zat om een geloofsheld te zijn. Het was niet hun persoonlijke karakter waardoor ze moedig waren. Het waren gewone mensen met zwakheden, fouten en zelfs angsten. En om eerlijk te zijn is dat een enorme opluchting! Deze mensen waren door God uitgekozen en voor een taak bestemd ondanks hun eigen tekortkomingen. Laten we maar eens een aantal namen langslopen, dan zullen we later ontdekken wat nodig is om een geloofsheld te zijn.

 • Zowel Abraham als Isaak logen over hun vrouw en zeiden dat het hun zus was uit angst dat ze omgebracht zouden worden met zo’n knappe echtgenote.
 • Sara lachte toen ze hoorde dat ze op hoge leeftijd nog een zoon zou krijgen.
 • Barak en Gideon waren allebei bang om de strijd met de vijand aan te gaan.
 • Simson hield zich totaal niet aan de regels die hij met zijn geboorte had meegekregen.
 • David was dan wel een man naar Gods hart, maar pleegde overspel.
 • Van Jefta staat als enige beschreven dat hij een strijdbare held was, maar hij was de zoon van een prostituee en werd door zijn halfbroers weggejaagd.

Geloofsheld of geloofsgetuige?

Het is me nogal een lijstje! Zowel mannen als vrouwen. Juist in hun eigen zwakheid werd Gods kracht zichtbaar. Diep van binnen was er een bereidheid om te doen wat God van hen vroeg, zelfs als het hen ontbrak aan moed en passie voor Gods plan. Ik denk dan ook dat het niet zozeer geloofshélden zijn, maar geloofsgetuigen, zoals ook in de meeste vertalingen staat vermeld. Hun geloof werd zichtbaar door hun daden, daar ging een getuigenis vanuit.

Een geloofsheld zijn betekent dus eigenlijk dat jouw leven getuigt van je geloof in Jezus. Samengevat komt dat neer op vier werkwoorden: Geloven, Vertrouwen, Gehoorzamen, Volhouden (GVGV!). Alle geloofsgetuigen laten deze kenmerken zien:

 • ze geloven dat God bestaat;
 • ze vertrouwen op Gods beloften;
 • ze laten hun geloof zien door gehoorzaamheid (daden);  
 • ze houden vol ook al zien ze (nog) niet wat hen beloofd is.

Daarbij zie je nog drie andere kenmerken:

 • ze hebben het besef dat de tijd op aarde tijdelijk is (op doorreis);
 • ze zijn bereid om lijden te ondergaan;
 • op het moment dat ze zwak zijn, krijgen ze kracht van God.

Geloven en vertrouwen, gehoorzamen en volhouden!

De schrijver van Hebreeën heeft waarschijnlijk zijn brief geschreven naar Joodse christenen die in de tijd van Nero in Rome leefden, een tijd waarin het steeds zwaarder werd om christen te zijn. Het Christendom was illegaal, maar het Jodendom was wettelijk toegestaan, waardoor de Joden die tot geloof in Jezus waren gekomen, de moeilijkheden konden ontlopen door terug te gaan naar de synagoge. De prijs voor hun veiligheid was echter het afzweren van hun geloof in Jezus.

De schrijver waarschuwt deze gelovigen om niet terug te gaan naar het Jodendom en daarbij gebruikt hij alle argumenten die hij kan bedenken. Zijn oproep is: ‘Blijf doorgaan, ga niet terug naar het verleden, laten we blijven volhouden!’ In deze context wil hij zijn lezers aanmoedigen door verschillende geloofsgetuigen op te noemen die hen zijn voorgegaan en die zijn blijven geloven, vertrouwen, gehoorzamen en volhouden. Terwijl zij niet eens Jezus hadden leren kennen en de beloften van God niet eens in vervulling zagen gaan!

Welnu dan laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen de last van de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.
– Hebreeën 12:1-2a (HSV)

Title or testimony; succesvol zijn of een geloofsgetuige?

Ook ons geloof kan door allerlei redenen onder druk komen te staan en het kan ons ontbreken aan moed. Misschien voel jij je wel een lafaard in plaats van een geloofsheld. Laten we leren van de geloofsgetuigen die ons zijn voorgegaan. Juist in jouw zwakheid wil God zijn kracht zichtbaar laten worden. Hij wil ook jou gebruiken ondanks je tekortkomingen. En wat een genade dat voor ons Jezus zichtbaar is geworden; houd je oog op Hem gericht! Hij wil jou leiden in je geloof en je helpen om te blijven geloven, vertrouwen, gehoorzamen en volhouden.

Onlangs hoorde ik een preek van Tony Campolo die zich afvroeg hoe we later herinnerd willen worden. Gaat het om alles wat je bereikt hebt in je leven, je successen, of wil je een getuigenis achterlaten van jouw identiteit in Christus? Dat komt op hetzelfde neer: wil jij dat anderen je zullen herinneren als geloofsheld, als een geloofsgetuige? Niet omdat je een perfecte christen bent geweest, maar omdat je ondanks al je tekortkomingen bent blijven geloven, vertrouwen, gehoorzamen en volhouden.

Aan de slag!

 • Lees Hebreeën 11 met de informatie uit de blog in je achterhoofd. Maak hierbij aantekeningen van wat jou opvalt of aanspreekt.
 • Bekijk ‘Reason’ van Unspoken. Zowel de clip als de woorden zijn geweldig! (Met een meisje dat ook graag een held wil zijn).
 • Of luister naar ‘Only Jesus ‘ van Casting Crowns.

Naar: Sleutels tot de Bijbel, van David Pawson: informatie over de Hebreeënbrief.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap