Hoe kijk jij naar leiderschap? Leer vandaag van Mozes en het volk Israël

13

apr

Yael Juch

Daar is de brief; ik mag weer stemmen. Maar op wie? Ik ben eerlijk gezegd niet iemand die hier een hele studie van maakt. Ik stem vanaf mijn achttiende verjaardag op dezelfde partij. Leiderschap; het was nooit zo’n hot item voor mij. Toch heeft God leiders gemaakt. Deze blog gaat over leiderschap. Welke leiders zijn er in jouw leven? Je baas op werk, de dominee in de kerk, je jeugdleider, de politieke leiders etc. Door verschillende vragen in deze blog kun je ontdekken hoe jij naar leiderschap kijkt en wat Gods perspectief op leiderschap is.

Het begint met woorden

Een deel van het volk heeft geen geduld meer, ze willen nu naar dat land van melk en honing. Waarom zijn ze er nog niet? Zou het aan de leiders liggen? Waarom zijn zij eigenlijk de leiders? Wij, de Levieten mogen toch ook in het heiligdom komen. Wij komen zelfs uit dezelfde stam als Mozes en Aäron. Zijn wij niet net zo heilig als hen? Deze woorden gaan als een lopend vuurtje door het volk. Er komen 250 van de aanzienlijkste leiders van het volk in opstand, geleid door de Leviet Korach.

Ze stelden zich tegenover Mozes en Aäron op en zeiden tegen hen: U matigt u te veel aan. Alle leden van de gemeenschap zijn heilig en de Heer is in hun midden. Waarom voelt u zich dan boven de gemeenschap van de Heer verheven?
-Numeri 16: 3 (HSV)

Deze leiders zijn zo opgeslokt in hun eigen perspectief op het leiderschap van Mozes en Aäron. Ze hebben zelfs aannames gedaan; Mozes en Aäron voelen zich vast verheven boven hen.

Vraag:
Welke woorden komen uit jouw mond over jouw leiders? God hoort dit (zie later deze blog Numeri 12:2).

Hij wierp zich ter aarde

Het is om moedeloos van te worden. Mozes’ grond zakt onder zijn voeten vandaan. Hij werpt zich ter aarde. Wat heeft hij een hoop te verduren gehad met het volk. Ze blijven zeuren. Dit keer gaat het niet over de voorziening van God waarover ze aanmerkingen hebben. Dit keer wordt het persoonlijk.

Vraag:
Ben jij zelf leider? Heb je zelf wel eens meegemaakt dat mensen jouw leiderschap in twijfel trekken. Hoe ga je hier mee om?

De Heer hoorde dit

Eerder in hoofdstuk 11 werden er twijfels geuit over Mozes als leider. Zijn huwelijk werd onder druk gezet en nog wel door zijn eigen familie; Aäron en Mirjam. 

De Heer hoorde dit. Nu was Mozes een zeer bescheiden man- niemand op de hele wereld was zo bescheiden als hij.
-Numeri 12: 3 (HSV)

God vraagt Mirjam, Aäron en Mozes om naar de ontmoetingstent te komen. Daar neemt God het voor Mozes op.

Luister goed. Als er bij jullie een profeet van de Heer is, maak ik mij in visioenen aan hem bekend en spreek ik met hem in dromen. Maar met mijn dienaar Mozes op wie ik volledig kan vertrouwen, ga ik anders om met hem spreek ik rechtstreeks, duidelijk, niet in raadsels, en hij aanschouwt mijn gestalte. Hoe durven jullie aanmerkingen op mijn dienaar Mozes te maken?
 -Numeri 12: 6-8 (HSV)

God is boos op Mirjam en Aäron. Hoe kunnen ze het leiderschap van Mozes in twijfel trekken?  Wanneer Mirjam getroffen wordt door huidvraat, werpt Mozes zich ter aarde en smeekt de Heer haar te genezen. Ondanks hun woorden kan Mozes niet aanzien welke gevolgen God er tegenover zet.

Vragen:
Sta jij open voor Gods perspectief op jouw leider? Hoe zou je het vinden als God het voor jouw leider opnam?

Is het niet genoeg?

Is het dan niet genoeg dat hij u en uw stamgenoten in zijn nabijheid heeft toegelaten?
-Numeri 16:10 (HSV)

Terug naar het volk dat in opstand komt in hoofdstuk 16. Opnieuw wordt Mozes persoonlijk aangevallen. De Levieten hadden al het voorrecht om het heiligdom van God binnen te gaan. Toch willen ze nu zelf priesters zijn zoals Aäron. Maar is dat waar God ze toe heeft geroepen? Zijn ze jaloers? Willen ze zelf meer aanzien bij het volk? Mozes snapt hun beklag niet, hij heeft hen niks afgenomen of kwaad gedaan.

Niemand van hen heb ik ook maar een ezel afgenomen. Niemand van hen heb ik kwaad gedaan.
-Numeri 16: 15 (HSV)

Vraag:
Wat betekenen de woorden bescheidenheid t.o.v. jaloezie voor jou? God koestert de bescheidenheid van Mozes (Numeri 12: 3).

Hoe loopt het af met hen die in opstand kwamen?

Als je wilt weten hoe het met hen afliep? Niet al te best. Ze worden opgeslokt door de aarde. Ze verdwijnen. Het volk gaat de volgende dag in beklag over hoe het met hen is afgelopen.

‘U hebt het volk van de Heer gedood’
-Numeri 17: 6 (HSV)

Opnieuw kijken ze Mozes aan voor wat er gebeurt. Ze klagen over de dood van deze leiders. God is woedend. Hij verklaart dat hij het hele volk wil vernietigen door een plaag. Mozes weet niet hoe snel hij Aäron de opdracht moet geven om verzoening te bewerken voor het volk, door offers te brengen. Maar de plaag is al begonnen en velen sterven. Aäron weet het te stoppen door tussen de doden en de levenden een offer te brengen.

Vragen:
Bij wie klaag jij als er dingen niet goed gaan? Is dit geklaag vanuit jouw perspectief of Gods perspectief?

De bloeiende staf

God wil dat het eens en voor altijd duidelijk is aan wie hij het leiderschap heeft gegeven.

De staf van de man die ik uitkies zal gaan bloeien. Zo zal ik dat voortdurende geklaag van de Israëlieten tegen jullie doen verstommen.
-Numeri 17: 20 (HSV)

Toen hij de volgende dag de verbondstent binnenging, zag hij (Mozes) dat de staf van Aäron, de staf van de stam Levi, in bloei stond. Er waren knoppen ontsproten en bloemen ontloken en de staf droeg rijpe amandelen.
-Numeri 17:23 (HSV)

God wil leiderschap dat bloeit. Waar goede vruchten vanuit gaat. Hij wil dat jij erkent dat er leiders boven jou staan. Misschien zijn ze niet direct door God aangesteld. Maar God wil dat jij zijn perspectief op hen vraagt.

 Aan de slag!

1. Sta stil bij de vragen uit de blog. Welke spreekt het meest tot je? Neem deze vandaag mee in gedachten de komende tijd.

2. Wanneer heb jij voor het laatst je leiders bedankt, waardering laten zien of voor hen gebeden? Misschien is vandaag de dag.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap