Bidden voor alles wat je nodig hebt – het Onze Vader

07

apr

Iona van den Dries

Voor deze overdenking dook ik in dit bekende gebed en het verbaasde me hoeveel we kunnen leren van het Onze Vader. Niet alleen geeft Jezus ons een leidraad voor het bidden, maar ook een hulp om onze dag richting te geven en ons hart op God gericht te houden. Bovendien deed het me stilstaan bij een belangrijke waarheid: Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen – Matteüs 6:8 (NBV). Vandaag wil ik dieper ingaan op het Onze Vader en de praktische lessen over bidden en leven die Jezus ons hier leert.

De wereld in Gods handen

Als Jezus zijn leerlingen uitlegt over hoe ze moeten bidden, zegt Hij dat ze niet eindeloos moeten voortprevelen (Matteüs 6:7 NBV). God luistert niet naar ons omdat we met zoveel woorden of in zulke mooie zinnen tegen Hem praten, maar omdat Hij goed is en ons wil horen. Jezus leert zijn leerlingen een eenvoudig, eerbiedig, en krachtig gebed. Het begint als volgt:

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
– Matteüs 6:9-10 (NBV)

Het gebed begint met degene tot wie het gebed gericht wordt, namelijk Onze Vader in de hemel. Dit vestigt onze aandacht op God, die tegelijkertijd verheven en een vader is. In de zinnen die volgen komen de wil van God en de wil van degene die bidt als het ware op één lijn te staan. We vragen dat Gods naam met eerbied wordt behandeld. We vragen dat het koninkrijk van God, dat al deels op aarde is door de Heilige Geest die in mensen werkt, mag komen. Ten slotte vragen we of Gods wil gedaan mag worden hier op aarde, waar nog ongerechtigheid, pijn en moeilijkheden zijn, en het mag zijn zoals in de hemel, waar Gods wil al gedaan wordt. Door het gebed zo te beginnen, richten we ons op wie God is en het grotere plaatje dat onze dagelijkse zorgen en bezigheden overstijgt.

Wat we nodig hebben

Het volgende gedeelte van het gebed zegt:

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben,
– Matteüs 6:11 (NBV)

Brood, of in de bredere zin, voedsel, is belangrijk om als mens te overleven. Wat hier wordt gevraagd, is een fundamenteel iets om de dag door te komen. Ik denk dat je dit gedeelte van het gebed nog breder kan zien, namelijk de vraag om wat we nodig hebben in het algemeen. Zoals Jezus voor het Onze Vader vertelt, weet God al wat we nodig hebben voor we het vragen, en Hij weet nog beter dan wij wat dat is! Zo mogen we Hem vragen om wat we nodig hebben en rust vinden in het idee dat God weet wat we nodig hebben.

Vergeven

Vervolgens staat er:

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
– Matteüs 6:12 (NBV)

Dit is iets cruciaals voor ons leven, al is het misschien niet zo duidelijk aanwezig in het alledaagse als brood. We kunnen ons vastklampen aan onze eigen fouten of dingen die ons zijn aangedaan. Ze kunnen ons afleiden van het heden en onze relaties moeilijker maken. God is een God van genezing en door Jezus is het mogelijk om onze zonden aan God te belijden en vergeving te vinden. Dit kan een heel proces zijn, maar God wil daarbij zijn in elke stap en op elk moment. Het is belangrijk dat we leren van Gods bereidheid om ons te vergeven en zo ook omgaan met onze naasten. Al zal dit met vallen en opstaan gaan, door hiervoor te bidden geven we God ruimte in ons leven om ons te helpen.

Red ons!

Ook het volgende onderdeel van het Onze Vader zal niet altijd voor de hand liggen, maar is ontzettend belangrijk:

En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.
– Matteüs 6:13 (NBV)

Door te leven met Jezus als ons voorbeeld en onze redder, zijn wij een nieuwe schepping geworden (2 Korintiërs 5:17). Dit kunnen we alleen niet zelf volhouden. We hebben Jezus’ voorbeeld en de hulp van de Heilige Geest nodig om te leven zoals God ons bedoeld heeft. Er komt veel op ons af vanuit de wereld en in ons denken. Dit kunnen mooie en goede dingen zijn, maar ook dingen die ons weg kunnen houden bij God. We hebben Gods hulp hierbij nodig. Door ervoor te bidden en te vragen aan God dat we niet in moeilijke, beproevende situaties terechtkomen, staan we erbij stil dat we misschien op een moment moeten kiezen voor God of tegen Hem. Toch mogen we juist ook in de beproevingen weten dat God erbij is en ons wil helpen om het goede te kiezen.

Ook Jezus werd op de proef gesteld en Hij leert ons dat door kennis te hebben van wat God zegt in Zijn Woord, we mogen vasthouden aan wat God ons leert en dit kunnen toepassen (zie Matteüs 4:1-11).

Afsluiting

Niet in elke Bijbel staat de volgende afsluiting, maar ik heb deze destijds wel zo geleerd:

Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. (voetnoot NBV)

Wat gebeurt in deze afsluiting, zie je ook vaker terug in bijvoorbeeld bepaalde psalmen. Hoe zwaar de situatie ook is, de schrijver kiest ervoor om de psalm te eindigen met hoop op wie God is. Het is belangrijk om onze blik op God te blijven richten, door alles heen! Zo mogen we in vertrouwen zeggen: amen, zo is het.

Aan de slag!

Welke delen van het Onze Vader-gebed neem jij al mee en welke komen minder vaak langs? Denk hier vandaag over na wanneer je bidt en kijk hoe dit je gebed verandert. Zou je hier vaker voor willen bidden?

Deel deze overdenking

  1. Johan de Kruijf schreef:

    Ja mooi,
    Werk aan de winkel, de liefde laten groeien om zo effectief te doen in wat je zegt!!

  2. Marc Lambrechts schreef:

    Enkele vragen bij het Onze Vader. Welke naam moet geheiligd worden? Hoe moet je die heiligen? Wat is zijn Koninkrijk en wat gaat het doen om zijn wil op aarde mogelijk te maken? Als het deels al op aarde is. Waarom vraag je dan steeds dat het mag komen en blijft er zoveel verkeerd lopen? Wat is zijn wil voor de aarde?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap