Wat vraagt God van jou?

16

apr

Alina van Rijn

‘Wat vraagt God van mij’? ‘Hoe ziet een levenswandel met God eruit’? ‘Wat verwacht God dat ik doe met en in mijn leven’? Vraag jij je dit ook wel eens af? Ik ieder geval wel. Vaak leef ik een beetje mijn leven. Ik sta op en doe de dingen die van mij worden verwacht. Ik zorg, ik werk en ik ontspan (als dat er niet weer bij inschiet). Daarnaast probeer ik God te betrekken in mijn leven en wil ik doen wat Hij van mij verlangt. Maar wat houdt dit dan precies is? Wat vraagt God nu eigenlijk van mij? Het antwoord vond ik in Micha 6:8. Lees je mee?

Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de HEERE van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.

– Micha 6:8, (HSV)

De rechtszaak

Voordat we kijken naar de tekst uit Micha 6 vers 8 is het goed om ook te kijken naar hoe de tekst in verhouding staat met de rest van hoofdstuk 6. In Micha 6 lopen we als het ware een rechtszaak binnen. Een rechtszaak van God tegen zijn volk Israël. Weer zijn zij afgeweken van het verbond. En God vraagt waarom. Hij wil dat ze verantwoording afleggen nadat zij opnieuw het verbond verbreken. ‘Mijn volk, wat heb Ik u aangedaan? Waarmee heb Ik u vermoeid? Getuig tegen Mij!’ (Micha 6:3)

Het volk reageert. Het lijkt alsof zij verbaasd zijn door de vraag van de God. Haast verontwaardigd vragen zij wat ze dan anders moeten doen? Ze brengen toch brandoffers? Zijn er er dan duizenden rammen nodig? Moeten ze dan hun eigen kinderen aanbieden? Maar dit is niet wat God bedoelt. Hij vraagt iets anders van de mensen. Hij vraagt drie dingen. Dat ze recht doen, goedertierenheid liefhebben en ootmoedig wandelen met God.

Recht doen

God is rechtvaardig en Hij vraagt van ons dat wij ook recht doen. Wat houdt dit precies? Recht doen houdt simpel gezegd in dat je geeft wat iemand toekomt. Je schat de ander op waarde. Hier gaat het vaak mis. Handel ik in rechtvaardigheid? Geef ik wel wat de ander toekomt? Behandel ik iedereen naar gelijke waarde? Handel ik rechtvaardig wanneer ik spullen koop die hoogstwaarschijnlijk door kinderen gemaakt zijn? Nee, recht doen is niet zo gemakkelijk als dat het klinkt. Maar God vraagt dit wel van ons. Ik moest denken aan Psalm 86:6a waarin staat: ‘Leer mij, HEERE, Uw weg, ik zal in Uw waarheid wandelen.’ Wij handelen vaak niet rechtvaardig. ‘Heer, wilt U het ons dan leren. Wilt U ons leren om recht te doen voor mens en samenleving en om in Uw waarheid te wandelen’.

Goedertierenheid lief hebben

Het tweede wat God van ons vraagt is dat we goedertierenheid liefhebben. Het wordt goedertierenheid kan hier wijzen op goedheid, maar ook op verbondstrouw/loyaliteit. Het gaat er hier dus om dat je met hart en ziel leeft in trouw aan het verbond met God en met mensen. Streef naar goedheid. Streef naar trouw en loyaliteit aan God en de mensen om je heen.

Ootmoedig wandelen met God

Als laatste vraagt God om ons om ootmoedig te wandelen met Hem. Ootmoedig betekent nederig.

Als ik aan wandelen met God denk, denk ik aan Henoch. Hij wandelde met God. Hij leefde dichtbij zijn hemelse Vader. Zoals Henoch wandelde met God, zo wil God dat wij ook met Hem wandelen. In Nederigheid. Om naast Hem te lopen en stilletjes zijn hand te pakken. Wandelen met God is iets intiems. Hij verlangt geen offers, geen rituelen of grote giften. Hij vraagt om een nederige levenswandel samen met Hem!

Wat vraagt God van jou? Zijn als Jezus

In Micha 6 vraagt God ons ten diepste om te zijn als Jezus. Jezus is rechtvaardig. Hij is goed en trouw. Jezus’ leven hier op stond in het teken van nederigheid en in al zijn wegen wandelde Hij dichtbij zijn Vader. Jezus’ mag hierin voor ons het grote voorbeeld zijn. Alles wat Hij deed was tot eer van zijn Vader. Dit is ook wat God van ons vraagt. Dat wij recht doen, trouw liefhebben en nederig wandelen met God. Is dat jouw verlangen? Is dat mijn verlangen? Dat wij meer en meer gaan lijken op zijn lieve Zoon; Jezus.

Aan de slag!

Recht doen, trouw liefhebben en nederig wandelen met God. Schrijf deze drie dingen eens op. Waar denk je aan? Hoe zou je dit concreet kunnen doen? Schrijf het eens op en breng het daarna in gebed bij God.

Deel deze overdenking

 1. Kim schreef:

  Dankjewel!! 🤍🙏

 2. Andrea schreef:

  Mooi stukje! Om over na te denken…

 3. Hennie schreef:

  Lieve Alina,
  Wat een prachtige woorden om als oudere te lezen van een jonge vrouw,
  Blijf schitteren voor God Onze Vader.

 4. Marinda schreef:

  Woorden die kracht en moed geven om de de dag goede te beginnen.🙏

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap