We leven in een wereld die door God is geschapen. Hij bracht het tot stand door te spreken. (Psalm 33:9) God spreekt in het Oude Testament door de aardsvaders, profeten en anderen heen. (Hebr. 1:1) Alles in het Oude Testament werkt toe naar de komst van de beloofde Messias, Jezus Christus. Met de komst van Jezus spreekt God niet meer door profeten, maar door Jezus zelf. Hij is de boodschapper én de boodschap zelf.

De Bijbel is een eenheid, elk woord is door de Heilige Geest geïnspireerd (2 Tim. 3:16) God spreekt door verschillende auteurs heen, die elk op een eigen wijze opschreven wat ze moesten meegeven. (2 Pet. 1:20-21) God openbaart wie Hij is en wil dat wij in relatie met Hem leven. Dat zien we al bij het volk Israël, dat door God werd uitgekozen. (Deut. 6:4-5). God roept ons op naar Hem te luisteren en daarop te reageren met gehoorzaamheid.

Aan het begin van de Bijbel lezen we dat de mens zich afkeerde van God. God belooft dat Hij een Middelaar zal sturen die het kwaad zal overwinnen en de relatie zal herstellen tussen God en de mens. God wil door Jezus de mens en de wereld met zichzelf verzoenen. Wij worden gered door te vertrouwen op Jezus en wat Hij gedaan heeft. (Rom. 10:9) Door in relatie met God te leven leren we Hem lief te hebben en onze naaste als onszelf. Het is Gods verlangen dat we het evangelie aannemen, daaruit leven, groeien en vruchtdragen. (Kol. 1: 9-10)

Elk product dat Zij Lacht aanbiedt vindt zijn grond in de Bijbel.

Wat is het doel van de Bijbel en wat kunnen wij daar vandaag nog mee?


• De Bijbel is Gods middel om ons te transformeren: God wil dat wij steeds meer gaan lijken op Zijn Zoon Jezus Christus. De Heilige Geest wil ons door middel van de Bijbel van binnenuit veranderen. Hij verandert hoe we denken, geloven en verlangen. Hij beïnvloedt élk gebied van ons leven. Hij laat ons door Zijn woorden zien wat het betekent om als kind van de Vader te leven in alle facetten van ons leven.
• De Bijbel laat ons onze zonde zien: Het leven met God is een leven van bekering en geloof. Bekering betekent dat jij je afkeert van zonde. Geloof betekent dat jij je keert naar God en je vertrouwen op Hem alleen stelt. Het is niet dat we direct alles zien wat er fout zit tussen ons en God. Dat is een levenslang proces. Het woord van God raakt het diepst van ons zijn. Het legt onze gedachtes, intenties, verlangens en gedrag bloot die niet corresponderen met Gods wegen (Hebreeën 4:12-13). De Bijbel kan verborgen zonden in ons leven aan het licht brengen (Psalm 19:12). Dit alles als doel om de mens die bij God hoort, op Hem gaat lijken om ons zo te laten leven tot glorie van God.
• De Bijbel is in zijn geheel van belang voor ons leven met God: We luisteren naar de stem van God in het geheel, niet alleen de stukjes die makkelijk voor ons zijn of ons het beste passen. Elk gedeelte kan ons iets leren over wie Hij is, wie wij zijn en hoe Hij handelt met de wereld.

In het boek Spreuken geeft een wijze, ervaren koning praktische levenswijsheid door aan jonge mensen. De tekst die centraal staat voor Zij Lacht staat in het laatste hoofdstuk van het boek Spreuken. Het laatste gedeelte over de krachtige vrouw is een van de bekendste delen van het boek. Er wordt een ideaalbeeld beschreven van een moedige en ondernemende vrouw, waarin alle eerdere beelden van wijsheid die geschetst zijn samenkomen. De laatste verzen in hoofdstuk 31 geven een kernachtige omschrijving van de krachtige vrouw. Een vrouw die de Heer vreest moet geprezen worden. Door ontzag voor de Heer ontwikkelt zij zich tot een krachtige en invloedrijke vrouw. Dit beeld kan voor veel vrouwen bemoedigend zijn. Aan de andere kant kan het ook afschrikken. Het is goed om te beseffen dat het een voorbeeld is hoe te leven. Het betekent dat we als vrouwen groeimogelijkheden hebben. We kunnen ons misschien (nog) niet identificeren met deze vrouw, maar dat is ook niet noodzakelijk. Het biedt wel de mogelijkheid om een keuze te maken: wil ik zijn als de vrouw uit Spreuken 31 en wat moet ik doen om op haar te lijken?

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap