Jahweh Jireh – God voorziet

25

apr

Marije Brandwijk

Misschien herken je het wel, de tijd dringt, je hebt iets nodig of bent ergens naar op zoek. Het valt niet mee om het te krijgen. Zo ben ik momenteel opzoek naar een huis, wat niet meevalt in de huidige huizenmarkt. Hoewel ik probeer om er niet teveel over na te denken, bekruipt me soms toch wel de gedachte: ‘Wat als we niets vinden?’ Gelukkig zijn er veel mensen om ons heen die ons willen helpen met de zoektocht. Ik werd er bij bepaald, dat God tegen mij zei: ‘Ik zal voorzien in een woonplek voor jullie’. Want in de Bijbel voorziet God ook. De Heer zal voorzien, wanneer we daaraan denken, denken we misschien al snel aan de wat ouderwetse term ‘de voorzienigheid Gods’. Maar wat wordt er nu eigenlijk bedoeld met voorzienigheid?

voor·zie·nig·heid (de; v) voortdurende leiding van God

Zo staat het online in de Van Dale. Gods leiding die niet stopt, maar altijd voortduurt. Het staat er kort en duidelijk. Toch heb ik er soms moeite mee, om dat niet te vergeten. Dan denk ik dat Gods leiding even voor een moment ´uit staat´ en ik het nu even zelf moet uitzoeken.

Gods voorzienigheid

Gods voorzienigheid gaat heel ver. Het gaat over het feit dat Hij alles geschapen heeft, alles nog steeds onderhoudt en over alles regeert. Niets gebeurt toevallig, alles is in zijn hand, waaruit we ook dingen mogen ontvangen. (Mattheüs 10:29).  Als we dat weten, mogen we in alles wat nog kan komen verwachting hebben van de goede zorg van de Vader, die trouw blijft (Psalm 55:23). Niets kan ons scheiden van Gods liefde, omdat God dat ook zelf allemaal in de hand heeft. Als we dat eens wat vaker zouden bedenken als we ons weer eens zorgen maken, dan wordt alles weer in perspectief gezet: de basis is Gods liefde voor ons.

Als we kijken naar hoe God voorziet in de Bijbel moet ik denken aan Genesis 22 (vers 1-14). Abraham wordt op de proef gesteld, hij krijgt als opdracht van God om zijn eniggeboren zoon Izaäk te offeren voor de Heer. Terwijl hij daar zolang op gewacht en om gebeden heeft.  God wilde weten hoe groot het vertrouwen van Abraham was en daarom stelde hij Abraham op de proef. Waar Izaäk het vreemd vindt dat ze zonder offerlam op weg gaan, is er bij Abraham geen twijfel dat God niet zal voorzien in een lam.

 ‘Abraham zei: God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen.’ Genesis 22:8 (HSV)

Het straalt zoveel vertrouwen in God uit. Abraham gebruikt hier een bijzondere naam voor God. Hij noemt God hier Jahweh Jireh: De God die voorziet.

Een vast vertrouwen

Je vraagt je misschien af hoe het komt dat Abraham zo vol vertrouwen aan Izaäk dit antwoord kon geven. God heeft in Genesis 17:19 aan Abraham beloofd dat Hij met Izaäk als die geboren is een verbond zal maken, een eeuwig verbond voor hem en zijn nageslacht.  Verder lezen we in Hebr. 11-19 nog het volgende hierover.

Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Izak geofferd. En hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn eniggeboren geofferd.  Tegen hem was gezegd: Dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken.  En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug. Hebreeën 11:1719 (HSV)

God voorziet in een Lam

Verder in Genesis 22 lezen we hoe God voorziet : Hij geeft een ram, zodat Izak kan blijven leven.

En zij kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop , bond zijn zoon Izak en legde hem op het altaar, boven op het hout.  Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten.  Maar de Engel van de HEERE riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik.  Toen zei Hij: Steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet Ik dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt.  Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om , en zie, achter hem zat een ram met zijn hoorns verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen , nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon.  En Abraham gaf die plaats de naam: De HEERE zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dage gezegd: Op de berg van de HEERE zal erin voorzien worden.

– Genesis 22:9-14 (HSV)

Deze teksten kunnen we eigenlijk doortrekken naar Het Lam, de Heere Jezus. Het is ook Gods voorzienigheid dat Hij zijn enig geboren Zoon naar de aarde stuurde om voor ons te sterven. Dit hebben we pas met Pasen mogen herdenken. Opdat wij mogen leven, zelfs herboren mogen worden als we Jezus mogen leren kennen als  onze plaatsvervanger.   

Aan de slag!

 • Besef vandaag dat God in alles voorziet. Misschien ben je wel opzoek naar werk, een huis, of heb je andere dingen nodig. Breng het in gebed.
 • Waarin heeft God al voorzien in jouw leven?

Bronnen: Heidelbergs Catechismus, zondag 10.

Deel deze overdenking

 1. Milona schreef:

  Natuurlijk is het mooi als je ergens steun uit kan halen en je je kunt laten leiden. Ik geloof ook in een God, een Bron, Divine, maar dat je godvrezend moet zijn om overvloed te krijgen en een ander wezen doden of zelfs je eigen kind nee. Wat mij betreft is de Bijbel dan ook een boek wat door de jaren heen her en der aangepast is met onzuiverheden om de mens angstig, afhankelijk en beheersbaar te maken, zodat zij hun krachten zouden vergeten. God regeert niet, God is alleen maar liefde. Er is geen straffende God. Er zijn wel duistere krachten die willen dat wij in angsten en trauma’s blijven zitten, want dan kunnen ze ons overheersen. Je hoeft niet bang te zijn, het zijn illusies. God en de engelen zullen je nooit vragen om een ander wezen pijn te doen of je buitensluiten vanwege gemaakte keuzes. Laat je niet misleiden. Leef vanuit liefde en compassie. Voor jezelf en anderen. Ook als er fouten gemaakt worden. Vertrouw op jezelf en vraag wat je nodig hebt. Dan zul je overvloed aantrekken. Luister naar je hart dat klopt altijd.

 2. D putter schreef:

  -Alle wijsheid begint bij de vrees voor God. (Bijbel)
  – ik deel Mijn geheimen met degene die mij vrezen (bijbel)

  – als God heeft het goede en het kwade gemaakt. Hoe anders zou je het goede kunnen herkennen.

  Als je dat nooit “gevoeld hebt’
  Kun je het niet begrijpen

 3. Geery schreef:

  Beste Milona,
  De Vreze des Heeren betekent een diep ontzag voor de Heere God. Het is je ‘bevend’ verheugen over de genade van een heilig God.
  Meer hierover is te vinden op https://abcvanhetgeloof.nl/vrezedesheeren

 4. Anoniem schreef:

  Het is inderdaad wel een beetje ingewikkeld.
  Ik denk dat God mensen ook wil helpen en dingen wil geven als ze niet godvrezend zijn, maar dat Hij mensen die wel godvrezend zijn misschien extra kan/wil helpen, bijvoorbeeld omdat de duivel je dan denk ik minder kan beïnvloeden, omdat je minder slechte dingen doet.
  Godvrezend betekent denk ik niet echt dat je bang bent voor God, op dezelfde manier als dat je bang bent voor honden als je bang bent voor honden, maar maar meer dat je ontzag voor Hem hebt. Dus dat je snapt dat Hij groter en beter is dan jij en dat je wilt doen wat Hij wil.
  Bij Abraham wilde God denk ik kijken of Abraham Hem zo erg vetrouwde dat hijHem zijn zoon wilde geven. God zou Abraham niet niet echt vragen zijn kind te vermoorden. Hij wilde alleen kijken of Abraham het zou doen, maar aan het eind liet Hij de engel tegen Abraham
  zeggen dat hij het niet moest doen.
  Ik hoop dat dit helpt.
  (Sorry, het is een beetje een slechte uitleg. )

 5. Jan v egmond schreef:

  En God stelde Abraham op de proef
  Zou God niet weten wat Hij doet
  God die liefde is zal nooit een mens vragen te doden immers zegt de eet Gij zult niet doden
  Daarom toets Hij alleen abrahams hart die eloofzoveel vertrouwen heeft in God dat hij zelfs geloofd dat God izaak uit de dood kon terugroepen wow wat een geloof

 6. Freek Schlingmann schreef:

  God hoefde Abraham niet op de proef te stellen; dank zijn voorzienigheid wist hij dat Abraham zijn zoon zou doden. Nog veel erger is dat door zijn voorzienigheid God medeplichtig is aan de zondeval vanAdam en Eva die Hij letterlijk en figuurlijk in zijn val liet lopen. Wist dus zelfs met Zijn waarschuwende gevolgen dat zij van de boom “goed en kwaad “ zouden eten. Ondanks zijn almacht eenEngel in zijn val niet kon tegenhouden. Dagelijks zij wij getuigen van die zondeval datGod voorzien had. Zo’n God aanbid ik niet en valt er deze wereld niet te lachen . Ook een. Bijbel met al zijn wonderen is een halve waarheid en dus een hele leugenl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap