De handen van de Timmerman: over genade en waarheid

15

apr

Renske Hoste

Het is licht, zo licht. Niet verblindend, maar allesoverheersend, niet fel, maar overal. Voor je zie je traptreden. Ze zijn van goud en reiken omhoog, onmogelijk ver, onmogelijk lang. Je volgt de treden met je ogen, omhoog en omhóóg, je strekt je nek en ziet trede na trede na trede tot de Bron van het lichtWat kan je anders dan op je knieën vallen? “Ik kan dit nooit bereiken.” Wat een enorm contrast tussen het overweldigende licht van Gods heiligheid en jouw menselijkheid. Jtekortkomingen zitten in je bloed, in je wezen, in je natuur, van je geboorte af aan. Proberen is nutteloos. Het besef dringt door en je buigt je hoofd. Je zit daar op je knieën voor de Troon, alleen, bang om omhoog te kijken.   

100% waarheid 

Heilig moet u zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig. 
– Leviticus 19:2 (HSV) 

Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt, 
door de adem van zijn mond het leger der sterren. 
Hij verzamelt het zeewater en sluit het in, 
Hij bergt de oceanen in schatkamers weg. 
– Psalm 33: 6-7 (NBV) 

God is 100% rechtvaardig. Heb je wel eens stilgestaan bij de absolute heiligheid van God? De eeuwige, almachtige, overal aanwezige God, die alles heeft gemaakt en alles ziet, alles hoort? De heiligheid die Mozes niet mocht, niet kón aanschouwen, de heiligheid die priesters en profeten op hun knieën deed vallen? Heb je er wel eens bij stilgestaan dat Gods heiligheid geen zonde kan verdragen, dat wij -door de zondeval- daardoor automatisch niet eens bij Hem in de buurt kunnen komen? Dit is God de Rechter, God de Rechtvaardige. De hele wereld staat schuldig voor God (Romeinen 2:19b). We hebben een Redder nodig! 

100% genade 

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 
– Johannes 3:16 (HSV) 

God is 100% genade en liefde. Hij houdt van jou, ondanks alles wat je verkeerd doet. Elke gedachte kent Hij, Hij ziet alles wat je doet. Hij weet wat er in je omgaat, er is niets wat je voor hem kan verbergen. Zijn natuur en jouw natuur staan van je geboorte af lijnrecht tegenover elkaar en Hij ziet die verschillen, maar toch houdt Hij van jou persoonlijk. Daarom geeft Hij ons een kans en een uitweg. Daarom stuurt Hij een Redder.  

100% Jezus 

Je weet niet hoeveel tijd er is voorbijgegaan, maar de aanraking verrast je. Iemand heeft zijn hand op je schouder gelegd, een Timmermanshand, ruw en eeltig. Jezus spreekt: “Sta op, je hoeft niet bang te zijn.” Je kijkt op, van Hem, naar de troon, naar Hem. Je ziet het licht langzaam vervagen uit zijn gezicht, zijn alledaagse kleren. “Hulp nodig?” zegt Hij, hand uitgestoken, een scheve glimlach op zijn gezicht. Wat aarzelend knik je, je grijpt zijn hand en staat op. Samen lopen jullie naar de eerste traptrede. Tijd voor poging twee.  

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. 
– Romeinen 3: 23-24 (HSV) 

En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. 
– Johannes 1: 16-17 (HSV) 

In Jezus ontmoeten genade en waarheid elkaar. God is 100% waarheid maar ook 100% liefde, en deze combinatie heeft geleid tot Jezus als mens hier op aarde. Jezus brengt immers genade én waarheid in de wereld! De combinatie van die twee is vooral belangrijk.

Waarheid zonder genade is een leven onder oordeel. Het is een definitie van religie, waar alleen op regels en grenzen gelet wordt. Het is een leven van oordeel over jezelf en (mogelijk) over anderen, een checklist waar niet tegenop te boksen valt. Het kan zelfs voelen als een constant falen. Vanuit die mindset mag je geen fouten maken waar je dan van kunt leren, er is dus geen ruimte voor groei.  

Genade zonder waarheid is een leven zonder grenzen en zonder gevolgen. Alles is al vergeven, dus alles mag, toch? Je acties hebben dan geen consequenties, dus er zijn geen fouten waar je van kan leren. Je leert geen verantwoordelijkheid nemen en er is weinig ruimte voor persoonlijke groei. 

God in zijn wijsheid heeft ons een combinatie van de twee gegeven. Heiligheid en liefde, grenzen en vergeving. Een Rechter en een Redder!  

Aan de slag! 

Hoe is de balans van genade en waarheid in jouw leven? 

Bij mezelf merk ik bijvoorbeeld dat ik mezelf keihard aan het veroordelen ben voor dingen die gebeuren. Als dit uit balans is, is het zo makkelijk om hard voor jezelf te zijn en te voelen alsof je alleen maar kan falen! Deze waarheid heeft liefde nodig.  

Of ik sjees juist door de week, val in mijn bed en in slaap zonder te bidden en vergeet over mijn zonden na te denken of ze te belijden, dag in dag uit. In het beeld van de liefdevolle Vader kan het soms ook té makkelijk zijn om Gods absolute heiligheid te vergeten. Deze liefde heeft waarheid nodig. We hebben deze balans nodig in onze relatie met God en voor een gezond geloofsleven! 

Ga bij jezelf na: waar zit jouw balans? Is er iets wat je bij God mag brengen? Zit jij onderaan die trap, of loop je met de Timmerman? 

Deel deze overdenking

 1. Esther schreef:

  Dank je, prachtige overdenking!

 2. Lisanne schreef:

  ❤️❤️

 3. Isabella schreef:

  Prachtig Renske. Heel mooi geschreven.

 4. L. schreef:

  Bedankt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap