Met Jezus op het strand: eb en (over)vloed

30

jul

Nienke Alblas

Je zit heerlijk een dagje op het strand. Net als de meeste Nederlanders wil je het liefst zo dicht mogelijk bij de zee zitten. Niet dat je het water in zal gaan, tenzij je het écht heel heet hebt, maar het gaat om het idee. Je zit rustig je boek te lezen als je iets nats voelt aan je voeten. Vloed! Snel klap je je strandstoel in. Je kan nog net je schaal met watermeloen redden. Inschikken. Iedereen gaat wat dichter bij elkaar zitten, zo dichtbij dat het bijna lastig wordt om social distancing intact te houden.

Op een dagje strand is vloed iets negatiefs: je ruimte wordt beperkt en je krijgt natte voeten waar je niet op zit te wachten. Je mooie bouwwerk van zand wordt weggesleept door de golven en je komt dichterbij anderen dan je lief is. Maar is vloed in Gods ogen ook iets negatiefs? Of kunnen wij iets leren van de kustlijn die zich steeds weer verlegt? Kunnen wij leren van de overvloed? 

In het Midden-Oosten waar Jezus leefde, ontstonden de eerste landbouwgebieden rond de rivieren. Wanneer het water hoog stond, stroomden de rivieren over en werd het land door het water bevrucht. Mensen maakten slim gebruik van het hoog- en laagtij. Men begreep dat er een tijd was om te zaaien en een tijd om te oogsten, zoals Prediker ook schrijft. 

Voor alles wat gebeurt is er een uur, 

Een tijd voor alles wat er is onder de hemel. 

Er is een tijd om te baren 

En een tijd om te sterven, 

Een tijd om te planten 

En een tijd om te rooien. 
– Prediker 3:1-2 (NBV) 

Je ruimte wordt beperkt 

We voelen ons soms bedreigd in onze ruimte wanneer er vloed is. Doordat we vluchten voor het water, moeten we inschikken op het droge.  

Natte voeten 

Keer op keer nodigt God ons uit om niet te vluchten voor natte voeten. Ik geloof dat God ons uitnodigt om in het water te gaan staan. Hier zien we ook verschillende voorbeelden van in de Bijbel. Denk aan de priesters die in de bres gaan staan voor het volk in de Jordaan in Jozua 1, of aan de rivier uit de tempel in Ezechiël 47. Maar Jezus neemt het nog een stapje verder. Hij vraagt Petrus niet om in het water te gaan staan, maar zelfs erop! Ben jij bang voor natte voeten? Jezus neemt je bij de hand. 

Ieder zandbolwerk afgebroken 

We doen zo hard ons best om het leven te perfectioneren. Begrijp me niet verkeerd, we mogen proeven en genieten van Gods goedheid, dit kan je lezen in Psalm 34:9. Daarnaast schiep Hij de hemel en de aarde en zag Hij dat het zeer goed was. We zijn gemaakt in Gods evenbeeld en ook Hij genoot ervan om mooie dingen te maken. Ik zou bijvoorbeeld deze overdenking niet schrijven, als ik geen passie had om mooie dingen te maken en mooie verhalen te creëren. Maar mag God jouw zandkasteel wegspoelen als het daar de tijd voor is? Kan je je aardse schatten en bouwwerken loslaten, wanneer Hij zegt dat het tijd is voor iets nieuws? 

Zie, ik ga iets nieuws verrichten, 
Nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? 
Ik baan een weg door de woestijn, 
Maar rivieren in de wildernis. 
– Jesaja 43:19 (HSV) 

Iets nieuws ontkiemt 

Zeewater maakt het strand niet vruchtbaar. Gelukkig maar, anders konden we niet van de heerlijke zomers op het zand genieten. Maar God overspoelt ons niet met zout, prikkend zeewater. Nee, Hij overspoelt ons met levend water, zodat we vrucht kunnen dragen en in eb en overvloed met Hem en voor Hem zullen leven. Kijk maar naar zijn belofte in Jesaja 43.

Wanneer het vloed is en jij misschien het idee hebt dat je leven wordt overspoeld, zoek dan naar Gods genade hierin. Of is het juist eb in jouw leven? Ga je door een droge periode? Onder de grond ontkiemt iets. Er ontstaat een rivier, wanneer je de bron van eeuwig leven aanboort in je hart. God is trouw en wij mogen uitzien naar de tijd die gaat komen.   

Aan de slag! 

Zit jij in een periode van eb, vloed of overvloed? Teken een strand met een kustlijn en zet een stip neer met waar je nu bent. Je kan bij deze stip een datum zetten. Je kan ook een klein stukje tekst erbij schrijven. Over een tijdje kan je de tekening er weer bij pakken en een nieuwe stip zetten. Dank God voor waar je nu met Hem bent. Vraag hem voor open ogen voor wat er ontkiemt. Hij is trouw, in eb en (over)vloed. 

Deel deze overdenking

  1. Esther schreef:

    Mooi zeg!

  2. Iona schreef:

    Inspirerende blog, Nienke! Dankjewel!

  3. Amd schreef:

    Prachtig stuk! Ook als je letterlijk overvloed ervaart in je leven. Zoveel zegeningen doet je afvragen waarom hier zoveel overvloed en bij een ander niet? Uiteindelijk heeft God de leiding in elk leven!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap