Hoe ver reikt de hand van God?

31

jul

Jacomien van Urk

Ik wil deze overdenking beginnen met een vraag aan jou. Wil je eens een minuut de tijd nemen om naar je handen te kijken? Bekijk ze eens goed van alle kanten, kijk naar de structuur, de kleur, de vorm, bestudeer ze even goed. Wat zeggen jouw handen? Handen zijn een belangrijk onderdeel van ons lichaam. Ze hebben veel functies en helpen ons bij heel veel handelingen in het leven. Van in je ogen wrijven tot een schilderij maken. Van een brood kneden tot een ring dragen. Vandaag wil ik het hebben over handen. Die van jou, mij, maar nog belangrijker: de hand van God.   

Wikipedia zegt het volgende over onze handen: ‘De menselijke hand is het voornaamste orgaan om fysiek een omgeving te manipuleren, van zeer simpele (het gebruiken van een stok) tot zeer complexe (een draad door het oog van een naald steken) motorische vaardigheden, (…), is de hand ook de belangrijkste bron voor onze tastzin, die dan ook met de hand wordt geassocieerd.’ 

Je kunt dus ontzettend veel met je handen doen. En wat je met je handen doet, kan enorm uiteenlopen. Je kunt iemand een liefdevolle aai geven over zijn of haar wang, maar je kunt diezelfde persoon ook een klap in zijn of haar gezicht geven. Jouw handen kunnen opgeheven zijn naar de hemel in aanbidding, maar je kunt ook naar diezelfde hemel je vuisten ballen. Het maakt dus nogal wat uit wat jij met je handen doet. Hoe je dit voornaamste orgaan gebruikt.  

Niet alleen mensen hebben handen, Degene die onze handen heeft geschapen, heeft ook handen. Meerdere keren kunnen we in de Bijbel lezen wat die handen doen. Ze beschermen ons, ze leiden ons, ze wijzen ons terecht, ze redden ons, ze houden ons vast en jouw naam is zelfs gegraveerd in de palm van zijn Hand als je gelooft in zijn Zoon, de Heere Jezus. Psalm 63 zegt het zo mooi: Mijn ziel klampt zich aan U vast, komt achter U aan, Uw rechterhand ondersteunt mij. Over de rechterhand van God lezen we veel vaker in de bijbel. Lees bijvoorbeeld maar eens psalm 118. De rechterhand van God doet krachtige daden, is hoogverheven. Gods rechterhand spreekt van zijn almacht.

In Jesaja 59 komen onze handen en de hand van God samen naar voren. Lees maar mee.  

Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt [letterlijk: zwaar] dat het niet zou kunnen horen.
– Jesaja 59:1 (HSV) 

Hier lees je hoe Jesaja schrijft over de hand van de Heere. Hoe die hand een reddende hand is. Zijn hand is niet te kort. Nee, hij is altijd lang genoeg om zich uit te strekken naar jou, mij en de hele wereld. Zijn hand stelt een vraag: wil je gered worden? Zijn hand nodigt je uit: kom je bij mij met je leven en vertrouw je het aan me toe? 

Maar de hand van God kan ook een wijzende hand zijn. Een hand die iets openlegt in je leven. Jesaja 59 komt na Jesaja 58. In hoofdstuk 58 wijst Jesaja het volk Israël erop dat ze schijnheilig zijn. We lezen dat God het volk terechtwijst omdat ze wel vasten, maar daarmee alleen hun eigen wens zoeken. Het volk steekt de vinger uit naar elkaar, maar ze vergeten om zelf goed te doen aan hongerigen en zich aan de sabbat te houden. Herkenbaar? Wijst jouw hand ook vaker naar de ander dan naar jezelf? 

Het volk verlangt ernaar om de hand van God te zien werken, maar het lijkt in hun ogen zo te zijn dat de hand van de Heere te kort is om te redden. Ze verwijten Hem dat Hij hen niet ziet en niet weet van hun situatie. Jesaja moet komen met de waarheid. Nee, zijn hand is niet te kort om te redden. Maar: 

…uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort. Want uw handen zijn met bloed besmet, en uw vingers met ongerechtigheid.
– Jesaja 59: 2 & 3a (HSV)

Het zijn hun eigen handen die te kort zijn. Hun handen steken beschuldigende vingers uit, maar vergeten om goed te doen. Het probleem ligt niet bij de handen van de Schepper, maar het ligt helemaal bij mijn besmeurde handen. Bij jouw wijzende vingers. Het zijn onze handen die vies zijn geworden door de zonde.  

En toch. Hij strekt nog steeds zijn handen uit. In zijn handen zien we zijn hart. De wonden spreken van zijn oneindige genade. De hand van God is niet te kort. Nee, nooit.  

Hoe ver reikt jouw hand? Wat je antwoord ook is, dit weet ik zeker: de hand van God reikt altijd verder. Laat Hem je hand grijpen.

Niettemin zal ik voortdurend bij U zijn, U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door Uw raad, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen.
– Psalm 73: 23-24 (HSV)

Aan de slag!

Ik begon deze overdenking met de vraag om te kijken naar je eigen handen en daarover na te denken. Ik wil je vragen om aan het einde van deze overdenking te kijken naar de handen van jouw Schepper.  

‘Denk eens na over de handen van Christus: de handen van een kunstenaar, die al de schoonheid van deze wereld hebben geschapen; de doorboorde handen van de beste vriend die een mens ooit heeft gehad; handen die er zo naar verlangen om onze handen te vatten en ons op wegen te leiden die goed voor ons zijn; vaardige handen die ons vertrouwen en liefde waard zijn. Laat Hij onze handen een beetje steviger kunnen vasthouden.’ – Corrie ten Boom 

Deel deze overdenking

  1. Jannette schreef:

    Prachtig!
    Gods hand is niet te kort!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap