Jehovah Jireh, de Heer zal voorzien – Durf jij op Hem te vertrouwen?

20

mrt

Elise de Vries

Mijn verloofde en ik zitten bij de daglocatie voor de bruiloft. De tweede lockdown doet ons denken aan de mogelijkheid dat de horeca nog steeds dicht is op de grote dag… Dan hebben we geen trouwlocatie meer. Intern gaat mijn overlevingsmodus aan: we moeten NU op zoek naar een reserve-locatie. Zelfs met een reserve-optie in mijn hoofd ben ik nog niet gerust gesteld. Wat als die niet kan en waar moeten we dineren en en en … Ik ben iemand die graag zegt: ‘Het komt wel goed, daar zorgt God wel voor.’ Waarom ervaar ik toch stress als de dingen anders lopen dan gepland? Herkenbaar? Het is blijkbaar nodig God als voorziener beter te leren kennen, in ieder geval voor mij. Want Hij wordt genoemd: Jehovah Jireh, ‘de Heer zal voorzien.’

Jehovah Jireh

Deze naam van God komen we tegen in het Oude Testament, wanneer Abraham zijn zoon Izak moet offeren. Deze gebeurtenis leidt tot Gods naam Jehovah Jireh, ‘de Heer zal voorzien’. Laten we lezen dat Abraham en Izak de berg oplopen die God aanwees.

Toen sprak Izak tot zijn vader Abraham en zei: Mijn vader! Hij zei: Zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei: Zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei: God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen.

En zij kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Izak en legde hem op het altaar, boven op het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten.

Maar de Engel van de HEERE riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik. Toen zei Hij: Steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet Ik dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt.

Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om, en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon.

En Abraham gaf die plaats de naam: De HEERE zal erin voorzien.
Daarom wordt heden ten dage gezegd: Op de berg van de HEERE zal erin voorzien worden.

– Genesis 22: 7-14 (HSV)

Hij zal voorzien

Op zichzelf is dit al een bizar verhaal. De totstandkoming van de naam Jehovah Jireh (de Hebreeuwse woorden voor ‘de HEERE zal erin voorzien) gaat echter verder dan alleen de voorziening in een ram. De geboorte van Izak was namelijk een wonder, omdat zijn ouders Abraham en Sara onvruchtbaar waren. God daarentegen had beloofd dat ze een groot volk zouden voortbrengen. Daarom gaf Hij Izak. Zijn geboorte was dus een wonder én de uitkomst van een belofte. Vervolgens lijkt het alsof God deze belofte tegenspreekt: Abraham moet zijn zoon offeren.

Deze opdracht uitvoeren in geloof is in zichzelf al bijna onmogelijk. Laat staan als het kind al de uitkomst van een belofte is! Was God vergeten dat ze geen kinderen meer konden krijgen? Waarom belooft Hij een zoon om hem vervolgens weer weg te nemen? Dat God voorziet in een ram voor het offer is niet alleen een zoon die wordt gespaard. Er wordt ook voorzien in de belofte van een groot nageslacht. Daarom geeft Abraham de plaats de naam Jehovah Jireh, ‘de Heer zal voorzien’.

So Abraham called that place: The LORD will provide.
– Genesis 22:14 (NIV)

Omdat Hij het belooft heeft

Ik denk dat velen van ons deze opdracht van God onmogelijk hadden gevonden. Toch heeft Abraham genoeg geloof om op Jehovah Jireh te vertrouwen. We lezen niet of Abraham al verwachtte dat God een ander offer zou brengen. Wel is duidelijk dat hij zeker genoeg was dat God zijn beloftes na zou komen. Misschien dacht hij: ‘Als Izak vandaag sterft, zal God vast een ander plan hebben.’

Mijn gebed is dat wij ook zo leren denken. Dat we weten dat God altijd doet wat Hij belooft heeft en Jehovah Jireh is. In mijn geval van de bruiloft dacht ik dan: ‘Ja, God voorziet misschien wel in eten en onderdak, want dat heeft Hij beloofd in zijn Woord, maar in een bruiloft? Die is toch niet noodzakelijk? Er staat nergens in de Bijbel dat God voorziet in een mooie bruiloft.’

Vertrouw op de HEERE en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met trouw. Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.
– Psalm 37: 3-4 (HSV)

Geloof dat je het ontvangen zult

Er zijn genoeg dingen die in de Bijbel niet specifiek genoemd worden. Er staat niet dat God voorziet in een mooie bruiloft of in een nieuwe auto. Toch staat er wel heel duidelijk dat als wij ons leven overgeven aan Hem, Hij wil voorzien in wat wij verlangen. We moeten vertrouwen op het vaderhart van God, waar ik eerder een overdenking over schreef. Een vader gunt zijn kind het beste en zo gunt God ons ook het beste!

Jezus beweert stellig dat als jij bidt en gelooft dat je het ontvangt, omdat je gelooft dat God het wil en kan geven, je gebed verhoord zal worden. Als jij je afhankelijk van God opstelt in gebed (vanuit die afhankelijkheid zul je ook geen dingen vragen die tegen Gods wil in zijn), geeft Hij wat je vraagt. Je hoeft alleen maar te geloven dat Hij, Jehovah Jireh, het zal doen.

Al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.
– Marcus 11:24 (NGB)

Aan de slag!

Waar heb jij voorziening in nodig? Durf jij te bidden: ‘Heer, ik geloof dat U zult zorgen dat ik het ontvang. Ik geloof dat U het mij gunt. Ik geef het aan U.’

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    Dankjewel voor deze mooie blog Elise!
    Het is inderdaad God vertrouwen op Zijn woord!
    En hardop uitspreken : Heer ik vertrouw U, U geeft wat nodig is. Dat helpt mij en geeft rust.

    En ondertussen alles kunnen regelen voor de bruiloft😊 ook hierin geeft de Heer wat goed is✨

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap