Het vaderhart van God: geloof jij écht dat God het beste met jou voor heeft?

18

apr

Elise de Vries

‘Het vaderhart van God’ is een term die in de ene kerk regelmatig naar voren komt en in de andere kerk vrijwel nooit. Toch bidt bijna iedereen tot ‘onze Vader in de hemel’. Ik heb ontdekt dat het beeld van God als Vader per persoon erg kan verschillen. God kan er voor jou uitzien als de oude man met de witte baard, ver weg op een troon, klaar om jou te straffen als je iets verkeerd doet. Of misschien is God voor jou de grote knuffelpapa met wie je bij wijze van spreken samen kan spelen. Het kan soms moeilijk zijn om te bedenken hoe je God als Vader moet voorstellen. Daarom wil ik met je terug naar het begin van de schepping om samen de vraag te beantwoorden: ‘Wat is het hart van God de Vader voor jou als zijn kind?’ 

In Genesis 3 lezen we het verhaal van de zondeval. God had gezegd dat Adam en Eva van alle bomen mochten eten, behalve één: de boom van kennis van goed en kwaad. Stel je voor dat je in het Keukenhof wordt geplaatst en je mag alle bloemen plukken, op ééntje na… Dat is best te doen toch? Zou je denken? Vanuit het vaderhart van God was er goed voor Adam en Eva gezorgd. Net zoals een vader voor zijn kinderen zorgt. Ze hadden voldoende te eten. 

Het perspectief veranderde toen de slang Eva uitdaagde: ‘Heeft jouw God je nou echt verboden van alle bomen te eten?’ De slang verdraaide de woorden van God. Het is bovendien wonderlijk dat Eva het niet vreemd vond dat er een slang tegen haar sprak. De slang werd al de listigste van alle dieren genoemd. Het doet je nadenken over hoe de slang toen verschilde van nu, maar dat is een uitstapje. De slang verdraaide Gods woorden en wees haar op wat ze niet mocht, in plaats van op wat ze wel had. Het hele vaderhart van God verdween in dit gesprek. Er werd vergeten dat God had voorzien in alles wat ze nodig hadden. 

Het vaderhart van God 

Waar ik je aandacht op wil richten, is wat er gebeurde na de zondeval. Adam en Eva aten allebei van de boom van kennis van goed en kwaad. Vervolgens ging God Adam en Eva zoeken – alsof Hij niet wist waar ze waren – en vroeg waarom ze zich verstopten. Snel wordt duidelijk dat ze ongehoorzaam waren geweest en zich schaamden. Ik geloof dat we het vaderhart van God terugzien in twee dingen: het bestraffen van de slang en het wegsturen van Adam en Eva uit de hof van Eden. 

Straf voor de slang 

Eva legde uit dat de slang haar bedroog en dat ze toen van de verboden vrucht at. God begon met het bestraffen van de slang, voordat Hij moeites oplegde voor Adam en Eva zelf. Gods reactie doet me denken aan de reactie van een aardse vader met een dochter die een fout vriendje heeft. Zelfs als de dochter tegen alle waarschuwingen in naar haar vriendje is gegaan, wordt de vader eerst boos op de vriend. Een vader denkt niet alleen: ‘Wat dom dat zij dat doet en niet naar mij luistert.’ Nee, het vaderhart van God is boos op wie jou verleidt en bedriegt. Hij richt niet al zijn woede op jou. God is een Vader die van je houdt en je oneindig veel kansen geeft. 

Weggestuurd uit de hof van Eden 

Nadat de woede is geuit, zal de aardse vader in mijn voorbeeld zijn dochter waarschijnlijk beschermen. Hij zorgt ervoor dat die dochter een leven kan opbouwen zonder de foute vriend. Dat was ook wat God deed: Hij beschermde zijn kinderen. Niet tegen de tijdelijke invloed van de vijand – de duivel was er op aarde nog steeds, juist door de zondeval. Hij beschermde tegen de eeuwige invloed van de vijand. God verdreef de mens uit de hof van Eden en plaatste cherubs (een soort engelen) bij de boom des levens. Wie van deze boom at, zou namelijk eeuwig leven. God wilde hen beschermen tegen een eeuwig leven op aarde in zonde.  

God bestrafte Adam en Eva niet door ze uit de hof te sturen. Hij beschermde ze juist. In Genesis 2 lezen we dat God zei dat als Adam en Eva van de boom van kennis van goed en kwaad zouden eten, ze die dag zouden sterven. Adam en Eva stierven die dag echter niet letterlijk. Hun lichaam niet althans. Het was hun geest die stierf doordat zonde de weg naar God versperde.
God was daar verdrietig over! Het vaderhart van God dreef Hem om de mensen te beschermen tegen eeuwig gevangen zijn in een menselijk lichaam in een wereld met zonde. Wij hebben nu de mogelijkheid tot eeuwig leven in Gods aanwezigheid, met in de hemel een verheerlijkt lichaam. God heeft namelijk het beste met zijn kinderen voor. Dát is het vaderhart van God. 

Aan de slag! 

Geloof jij dat God écht het beste met jou voor heeft?  

 • Schrijf voor jezelf op, of maak een tekening van, wat voor beeld jij hebt van God. Je kunt bijvoorbeeld terug denken aan de laatste keer dat je een fout maakte of je je schuldig voelde tegenover God. Hoe zag je God toen voor je? 
 • Vergelijk je tekst of tekening met het beeld van God dat in deze overdenking en in de  Bijbel naar voren komt. 

Deze blog is geïnspireerd door het boekLeven vanuit zoonschap’ van Henk Bruggeman. Klik op de link om het boek aan te schaffen of je kunt hier luisteren naar een hoofdstuk uit het boek.  

Deel deze overdenking

 1. Jannette schreef:

  Heel mooi Elise!
  Gods liefde en genade zijn oneindig groot!

  Wist je trouwens al dat de link om een hoofdstuk te luisteren het niet doet?

 2. Coby schreef:

  Wat heb je dit prachtig omschreven, zo mooi om dat Vaderhart van God te leren kennen!!
  En wat een zegen om daar anderen mee te zegenen.
  God bless you lieve Elise

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap