Ik heb U nodig

16

feb

Maartje Kok

Al eeuwenlang wordt er nagedacht over het volmaakte offer dat Jezus heeft gebracht. Maar het is nog niet zo gemakkelijk om ruimte te maken in je hart en hoofd om werkelijk stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus. De veertigdagentijd is daarom ook een tijd van bezinning, om ruimte te maken en voor veel christenen een tijd om te vasten. Maar wat is vasten en hoe kan dat je helpen om ruimte te maken voor Jezus?

Het woord voor ‘vasten’ in het Oude Testament is: innah nephesh. Dit betekent zoiets als: ik kan niet verder, ik heb hulp nodig. In het Oude Testament werd er vaak gevast als er geestelijke nood was of als er dreigingen waren. Het was voor het volk een roep om herstel. Het vasten was een teken van berouw en het vragen om vergeving. De Israëlieten lieten zo duidelijk zien dat men ervan overtuigd was dat het antwoord écht alleen bij God te vinden is. In het vasten komt het hart van de mensen tot uiting: ze kunnen én willen niet zonder God. Het is als een diepe hunkering naar God en zijn handelen.

Het vasten vandaag de dag heeft nog steeds die diepe hunkering in zich. Je onthoudt je van iets wat jou vasthoudt en laat zien dat je God op de hoogste plaats wil zetten. Dit vasten verandert je hart en handelen. Het doet je beseffen: ik kan niet verder, ik heb hulp nodig. Of anders gezegd: ik heb Ú nodig! Je kunt vasten van eten, Netflix, Instagram, frisdrank en allerlei andere dingen. Door te vasten houd je ruimte over in je hart, hoofd en leven om je te richten op God. Het helpt je te beseffen dat je niet bij brood alleen leeft, maar bij ieder woord dat door Jezus gesproken is.

Waarom vasten?

Vast niet omdat je iets moet verdienen, maar om iets te belijden. Juist op het moment dat je behoefte hebt aan dat waar je van vast, is dat een oproep en herinnering om het uit te spreken: ‘Ik heb U nodig!’ Jezus is de diepste weg van vernedering gegaan voor jóú. Het enige wat je dan nog rest, is bij het kruis knielen en beseffen: Het enige wat ik U kan brengen is innah nephesh. Ik kan niet zonder U, ik heb U nodig! 

Aan de slag!

Bedenk waaraan jouw hart te veel gehecht is en vast daarvan.
Maak een kruis van papier, karton of hout en verwerk de woorden ‘Ik heb U nodig’ erin. Plaats het kruis op een zichtbare plek zodat je er dagelijks aan herinnerd wordt. 

Bron
Deze overdenking komt uit ons nieuwe boek ‘Kom en Zie – leesplan voor de 40 dagentijd.’ Over 10 dagen begint de vastentijd. Bedenk voor jezelf eens hoe jij zou kunnen vasten. Ons leesplan kan je helpen om bewust toe te leven naar Pasen. Bestel het papieren leesplan of ons e-book hier!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap