Jahweh Nissi: God is de banier!

17

feb

Yael Juch

Ik zit op mijn gewoonlijke plekje achterin naast mijn vriendinnetjes. Ik dwaal af van de preek, die nog net iets te moeilijk is voor mij. Mijn blik wordt getrokken naar ‘de stoffen kleedjes op stokken’ die rond de band opgesteld staan. Afbeeldingen van een lam, een leeuw, de woorden ‘liefde’ en ‘waarheid’. Waarom ze er hangen? Verder dan ‘ouderwetse accessoires à la vtwonen van de vorige eeuw’ voor in de kerk kwam ik niet. Totdat er op een zondag iemand uit mijn kerk met ‘het stoffen kleedje’ met de goudglimmende letters Jezus erop, rondjes in de zaal ging lopen.  

‘Wil je achter Jezus aanlopen? Kom en volg!’ Voordat ik het wist, liep ik achter deze banier aan.  

Wat zegt de Bijbel van ‘een banier’ en wat kun jij hiermee vandaag?  

Wat is een banier? 

In de Van Dale, staat als betekenis van een banier: ‘vaandel’. Over vaandel staat: ‘stuk doek hangend aan een stok’. Dat is wat je ziet als je kijkt naar een banier. Maar het zegt nog niets over de betekenis. Het woord vaandel doet denken aan het gezegde: ‘Hoog in het vaandel staan.’ Als iets hoog in het vaandel staat, vind je het heel erg belangrijk. Een banier, ofwel vaandel, staat ergens voor; het laat zien dat je iets belangrijk vindt. Maar welke betekenis heeft een banier in de Bijbel? In de HSV-vertaling staat het woord banier negentien keer. 

Wanneer je de teksten bekijkt, zie je dat de banier wordt gebruikt om op te heffen. Meestal wordt de banier opgeheven in een benarde situatie of om de waarheid te verspreiden of om mensen bijeen te roepen. Mozes geeft een altaar de naam Jahweh Nissi: ‘de Heer is mijn banier’. God kan dus onze banier zijn, maar wat betekent dit?   

De strijd tegen de Amalekieten  

Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim. 
Mozes zei tegen Jozua: Kies mannen voor ons uit en trek op, bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. 
Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aäron en Hur klommen echter op de top van de heuvel.
– Exodus 17: 8-10 (HSV)
 
Het volk Israël was met God op weg door de woestijn. God leidde hen van plek naar plek. Mozes krijgt opdrachten van God en wanneer Hij deze uitvoert, gebeuren er wonderlijke dingen. Zo lezen we in het begin van Exodus 17 dat God zorgt voor water uit de rots. Het volk had zo’n dorst gehad, dat ze Mozes wel wat aan konden doen. Ondanks alle wonderen die ze al hadden meegemaakt, kwamen ze in hun vertrouwen in God tekort. Ze waren boos en wilden dat ze in Egypte waren gebleven. Mozes roept uit naar God, uit angst dat het volk hem zou doden. God is genadig en voorziet het volk van water om te drinken.

Meteen daarna volgt een volgende confrontatie met tegenstand, ditmaal waren het de Amalekieten. Het volk en Mozes hadden in deze situatie de keuze om God te betrekken en Hem te vertrouwen. Je leest hier namelijk niet dat Mozes de opdracht krijgt om de heuvel op te gaan met de staf van God. Toch kiest hij er zelf voor om God te betrekken bij deze strijd.  

Hef op je banier! 

En het gebeurde, als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had, maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. 
– Exodus 17:11 (HSV)

Door zijn hand op te heffen, laat Mozes zien dat God boven elke strijd staat. Mozes had geleerd in alles wat Hij had meegemaakt met God, dat hij in afhankelijkheid van God sterk staat. Door zijn handen op te heffen, brengt Hij de situatie bij God. Hij vraagt God om hulp, laat ziet van wie hij hulp verwacht. Hij laat zien op wie hij vertrouwt.  

Hef de banier voor een ander! 

De handen van Mozes werden echter zwaar; daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aäron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbeweeglijk, totdat de zon onderging. 
Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard.
– Exodus 17: 12-13 (HSV) 

Er staat niet hoe lang die strijd geduurd heeft, maar ik kan mij zo voorstellen dat het langer heeft geduurd dan dat ik mijn armen kan opheffen. Even terzijde: ik heb soms al spierpijn na een worship-avond. Het feit was dat Mozes’ armen verzuurden. Mozes had Aaron en Hur nodig om zijn armen te ondersteunen. In een individualistische maatschappij, waarin vooral de nadruk ligt op zelfredzaamheid, is om hulp vragen soms lastig. God leert ons dat wij hulp en steun mogen aanvaarden van anderen. Het is soms zelfs noodzakelijk om tot overwinning te komen. In onze zwakte kunnen ze ons steunen om het geloof en vertrouwen in God vast te houden.  

Jezus onze banier 

Toen zei de  HEERE  tegen Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in. Dat Ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. 
En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam: De  HEERE  is mijn Banier! Hij zei: Voorzeker, de hand op de troon van de  HEERE!  De strijd van de  HEERE  zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie! 
– Exodus 17:14-16 (HSV)

Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hem zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn.  
– Jesaja 11:16 (HSV)

Ons geloof in Jezus maakt ons één. God gaf ons Jezus als onze banier, die wij mogen opheffen in elke tegenstand. Jezus heeft aan het kruis de werken van de duivel verslagen. Hij maakt ons in Hem één met zijn overwinning, één met zijn genade en één met elkaar. Hij brengt ons samen om elkaar eraan te herinneren dat er maar Eén onze banier is. In afhankelijkheid van Jezus mogen wij rusten in momenten van tegenstand. Rusten in het vertrouwen dat Hij dezelfde God is voor Mozes, als voor ons. Kies ervoor om Jezus en zijn waarheid hoog in het vaandel te hebben! Kies ervoor om de Banier op te heffen!  

Aan de slag! 

Maar nu hebt U een banier gegeven aan wie U vrezen (betekent: ontzag hebben voor, YJ), om die op te heffen als teken van de waarheid,  
opdat Uw beminden gered worden  
– Psalm 60:6 (HSV) 

Maak een banier voor jezelf of voor een ander. Genaaid, met handlettering, fotografie, een lied of een uitspraak op een post-it. De vorm maak niet uit, uiteindelijk gaat het erom dat je de tekst die erop staat opheft. Deel het met een ander! Laat het jou en diegene helpen om vast te houden aan Gods trouw, zijn waarheid en Jezus’ overwinning.  

Deel deze overdenking

 1. Annelies schreef:

  Erg bemoedigend en leerzaam, bedankt Jael!!

 2. Suzanne schreef:

  Ontzettend gaaf! Ik zocht de betekenis van ‘hef je banier op’ om uit te leggen in de kinderkerk zondag (we zingen dan ‘mijn Verlosser leeft’). Hoe mooi is het om de kinderen iets op te laten schrijven en dat op te heffen in aanbidding!

 3. Mariska schreef:

  Lieve zus, God zegen!
  Ik kreeg afgelopen zondag in kerk die Banier in mijn handen dat ik die moest opheffen,ik werd hier heel blij van. Wat een eer om God Jahweh zo te kunnen verhogen en om het goede nieuws te verspreiden, ik wilde meer weten over de Banier en ik kwam op deze pagina. Ik wil jullie bedanken voor deze bemoediging en uitleg.
  Moge God Jahweh jullie blijven zegenen in Jezus Christus naam 🙌🏾
  Lieve groetjes zuster Merlien

 4. Shirley schreef:

  Ik was ook benieuwd naar de diepe. betekenis van Jezus is mijn banier. Bn nu voor mezelf tot het besef gekomen dat ik hoog op mag zien naar Jezus, en Zijn naam als een vaandel mag opheffen in elke situatie in mijn leven. Met Hem kan en zal ik elke situatie het hoofd bieden. Glory to God !!🙌🙌. Hartelijk dank voor deze duidelijke uitleg.

 5. Judith schreef:

  Hoi Yael. Bedankt voor dit mooie duidelijke stuk over ‘banier opheffen’. Ik ga dit nog vaker teruglezen. Ik kan het zo ook nog beter uitleggen aan mensen om me heen. Dank daarvoor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap