Het nut van het huwelijk: Waarom zou je in deze tijd nog trouwen?

21

jul

Elise de Vries

Afgelopen mei zijn mijn man en ik getrouwd (woehoeee, feestje!). Wat was dat ontzettend mooi! Helaas is de dag door corona toch net iets eenvoudiger geweest dan anders. Als een diner en een feest op zo’n bruiloft niet door kunnen gaan, kunnen we ons misschien afvragen waarom we überhaupt zouden trouwen. Je kan in onze samenleving toch ook heel goed samenleven zonder alle poespas van een bruiloft? Voor de praktische punten van samenleven hoef je echt niet te trouwen. Trouw je dan alleen maar voor het feest, de jurk en de mooie dag? Nee, dat lijkt mij ook niet en dat lees ik ook niet in de Bijbel. De Bijbel geeft ons wel andere redenen om te trouwen. Wil jij weten wat het nut van het huwelijk is?

Het eerste huwelijk

Geloof het of niet, het eerste huwelijk ooit vinden we in de Bijbel terug. Het speelt zich af tijdens het scheppingsverhaal:

Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. (…) Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees.

En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam: “Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal mannin (of: vrouw) genoemd worden, want uit de man is zij genomen.”

Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet.
– Genesis 2: 18, 21-25 (HSV)

Misschien zie je in de schepping van Eva, de vrouw van Adam, niet direct een huwelijk. In ieder geval geen bruiloftsfeest. Toch blijkt dat het hier om de start van een huwelijk gaat. Zowel Jezus als Paulus citeren vers 24 wanneer zij spreken over het huwelijk (Mattheüs 19:5-6; Efeze 5:31): Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.

Ook uit het feit dat er ‘Adam en zijn vrouw’ staat, blijkt dat God hen als getrouwd beschouwd. Het huwelijk is dus door God ingesteld. Maar wat houdt het in?

Het huwelijk

In het huwelijk worden man en vrouw samen één. Het Hebreeuwse woord daarvoor is ‘echad’. Dat betekent dat je dusdanig verbonden bent, dat de scheidslijn tussen de man en vrouw vaag is. Het betekent dat je elkaar kent en door elkaar gekend wordt. In het Oude Testament werd deze bewoording, ‘elkaar kennen’, gebruikt om seks te beschrijven. Seks is immers de ultieme uiting van de eenheid in een huwelijk.

Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente.
– Efeze 5:31-32 (HSV)

Deze eenheid wordt in Efeze 5 ook besproken. Paulus voegt bovendien toe dat het huwelijk vergeleken kan worden met het verbond dat God met ons heeft. Een huwelijk tussen een man en een vrouw is bedoeld om te lijken op het ‘huwelijk’ tussen Christus en de kerk (dat hiervoor een bruiloftsfeest komt, staat in Openbaringen 19). Dat geldt ook andersom: onze huwelijken op aarde mogen een afspiegeling zijn van hoe God relatie met ons heeft!

Daarmee is het huwelijk een verbond. Trouwen is dus meer dan een voorwaardelijke afspraak, zoals in een contract: ‘Als jij dit doet, doe ik dat.’ Nee, trouwen is onvoorwaardelijke liefde en trouw. Marije Brandwijk schreef eerder een overdenking over wat een verbond precies inhoudt.

Het huwelijk is dus door God ingesteld én geeft ons unieke verbondenheid met onze partner. Maar is trouwen echt nodig voor deze verbondenheid?

Is de belofte niet genoeg?

Het is opmerkelijk dat de kenmerken van het huwelijk niet per definitie terugkomen in de bruiloften van tegenwoordig. Een mooie trouwjurk is prachtig – en ik geloof dat je daar van mag genieten – maar draagt bijvoorbeeld niet bij aan het oplossen van onenigheid later in je huwelijk.

Waarom zou trouw beloven aan elkaar dan onvoldoende zijn? Kunnen we de Godgegeven eenheid niet bereiken zonder het huwelijk? Dat is een belangrijke vraag in de beslissing om te trouwen. Ik wil je meenemen in het antwoord dat ik zelf heb gevonden in deze bijbeltekst:

Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld.
– Romeinen 13:1 (HSV)

Deze tekst gaat niet direct over trouwen. Toch vind ik het relevant. In Nederland is het namelijk verboden om voor de kerk te trouwen, voordat je bij de trouwambtenaar het ja-woord hebt gezegd. De status ‘getrouwd’ wordt door de staat geregeld en niet door de kerk. Daarom zou ik zeggen dat het huwelijksverbond aangaan voor God en mensen (in een trouwdienst) én kunnen zeggen dat je man en vrouw bent (samen één), door de Nederlandse wet is gebonden aan het trouwen zoals we dat nu kennen. Voor mijn man en mij was trouwen daarom dé stap om samen het leven met God aan te gaan.

Dus, waarom zou je nog trouwen in deze tijd? Omdat God het huwelijk heeft bedacht, daar unieke eenheid in ligt en we de overheid gehoorzamen door deze eenheid pas te willen bereiken na het trouwen.

Aan de slag!

Heb jij een mening over trouwen? Ik wil je uitdagen deze te ontwikkelen of aan te scherpen. Neem daar vandaag concreet actie in door bijvoorbeeld Efeze 5 te lezen of een (bel)afspraak te maken met een vriendin om erover te sparren.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap