Hoe ziet jouw relatie met God eruit?

22

jul

Iona van den Dries

Hoe denk jij na over de relaties in jouw leven? Aan de ene kant zijn er categorieën, zoals vrienden, familie en partner. Aan de andere kant worden relaties gekenmerkt door de personen in die relatie, namelijk hun persoonlijkheden en wat je voor elkaar kunt betekenen. Als ik er zo over nadenk, geloof ik dat ieders relatie met God uniek is, ondanks dat God altijd Dezelfde is. Een van de mooiste dingen aan de Bijbel, is dat we God kunnen leren kennen door deze woorden heen.

Zo vertelt de schrijver van Psalm 30 (dat is David volgens de inleiding) over Wie God is en de goede dingen die Hij doet. Tegelijk spreekt hij ook vanuit zijn eigen relatie met God en hoe hij God in zijn leven ervaart. Vandaag wil ik met je kijken naar deze psalm en ik hoop dat je God zo weer iets meer mag leren kennen.

Een oogwenk of een leven lang

De schrijver van de psalm begint met het prijzen van God vanuit zijn eigen omstandigheden. Deze zijn namelijk overwonnen door God (Psalm 30:1-4). Hiermee erkent de schrijver dat hij niet zichzelf heeft gered, maar dat God dit deed. Daarom wil de schrijver God prijzen.

Vervolgens vertelt hij meer over wie en hoe God is:

Zing voor de HEER, allen die hem trouw zijn,
loof zijn heilige naam.
Zijn woede duurt een oogwenk,
zijn liefde een leven lang,
met tranen slapen we ’s avonds in,
’s morgens staan we juichend op.
– Psalm 30:5-6 (NBV)

Dit alles geeft de schrijver reden om te zingen! Hij spoort ieder die God volgt aan hetzelfde te doen. Hier zien we twee keer een tegenstelling.

Waar Gods woede een oogwenk duurt, duurt zijn liefde een leven lang.
Waar we met tranen gaan slapen, worden we juichend wakker.

Deze twee tegenstellingen worden ook aan elkaar gelinkt: beiden zijn redenen om te zingen voor God. Eerst lezen we iets over God (zijn liefde duurt langer dan zijn woede). Vervolgens lezen we dat als wij gaan slapen met tranen, we juichend wakker mogen worden. Als we gaan slapen en we zijn verdrietig of hebben pijn, mogen we niet veel later wakker worden in de vreugde van zijn liefde! Dit beeld geeft aan dat Gods liefde dieper en langduriger is dan zijn woede en een leven lang duurt – jouw leven lang.

Overmoed en nederigheid

Het leven in Gods liefde kan een gevoel van onoverwinnelijkheid geven. Tegelijk is het alleen God die onoverwinnelijk is. Door Hem en met zijn hulp mogen wij dat ook zijn, maar zodra we denken dat we zelf onoverwinnelijk zijn, kunnen we overmoedig worden. Hier spreekt de schrijver ook over:

In mijn overmoed dacht ik:
Nooit zal ik wankelen.
HEER, u had mij lief en ik stond als een machtige berg,
u verborg uw gelaat en ik bezweek van angst.
– Psalm 30: 7-8 (NBV)

Met God aan zijn zijde kon hij de wereld aan, maar als God zich terugtrekt of verder weg lijkt, overvalt angst de schrijver. Plots ziet hij hoe erg hij God nodig heeft! Ook dit gedeelte kan ons iets vertellen over onze relatie met God. Met Gods liefde mogen wij staan als een machtige berg: stevig met onze voeten op de grond, onverzettelijk, onoverwinnelijk. Zonder God of als God ver weg lijkt, merken we hoeveel van die kracht niet van onszelf komt. Het is door onze relatie met God dat we sterk mogen staan, niet door onze eigen kracht.

Genade en een nieuw kleed

Wat begon als het prijzen van God en wie Hij is, komt nu dichterbij de situatie van de schrijver. Deze ziet in dat hij God nodig heeft, dat alleen Hij hem kan redden. Hij smeekt om genade. Als hij dood is, zo redeneert hij, kan hij God niet loven of getuigen van zijn trouw, dus wat zou God daaraan kunnen hebben? (Psalm 30:9-10)
De schrijver gaat verder en vraagt God het volgende:

Luister, HEER, en toon uw genade,
HEER, kom mij te hulp.
U hebt mijn klacht veranderd in een dans,
mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld.
Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen.
HEER, mijn God, u wil ik eeuwig loven.
– Psalm 30:11-13 (NBV)

Dit stuk vertelt iets bijzonders over wie God is en ook over hoe de schrijver kijkt naar zijn relatie met God. Eerst vraagt de schrijver God om te luisteren en hulp te bieden. Dan vertelt hij wat God doet met zijn klacht: de klacht wordt een dans, het rouwkleed een gewaad van vreugde. Weer zien we hier twee tegenstellingen die laten zien hoe God verandering brengt. Net als de tranen veranderen in gejuich, veranderen de klacht en het rouwkleed in dans en vreugde. Hierdoor wil de ziel van de schrijver zingen en niet zwijgen; hij wil God loven tot in eeuwigheid. Het is God die deze verandering teweeg kan brengen en het is in onze relatie met Hem dat wij hierop mogen hopen.

Aan de slag!

Maak een overzicht van wie God is voor jou en wat jouw relatie met God inhoudt. Begin eventueel met de eigenschappen uit Psalm 30 of kijk welke eigenschappen in je opkomen als je denkt aan God. Praat hier ook eens met andere gelovigen over. Hoe zien zij God? Wat kun je van elkaar leren?

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap