Heb jij liefde voor Gods Woord?

10

nov

Maartje Kok

Bij mij is die eerste liefde voor het Woord wat weggevaagd om eerlijk te zijn. Het Bijbel lezen is soms een sleur en ik verwonder me tien keer minder over de woorden die ik lees. Ik vind ze moeilijk of heel gewoon, ik weet niet wat ik er mee aan moet en weet niet hoe ik ze moet lezen. Die liefde van eerst is wat bekoeld. Maar, is dat normaal? Is dat hoe een christen die al wat langer gelooft, moet handelen? Vandaag maken we kennis met de langste psalm uit de Bijbel: psalm 119.

Psalm 119 is veelkleurig. Er komen verschillende genres samen: lofpsalm, wijsheidspsalm en een persoonlijke hymne. De inhoud zit vol wijsheid, en het Woord van God wordt geprezen. Daar tussendoor zitten er zinnen van gebed en smeken. De auteur is onbekend, maar men denkt dat het om een jongeman gaat. Dit n.a.v. vers 99-100:

“Ik ben verstandiger dan al mijn leraren, want Uw getuigenissen zijn mij tot overdenking. Ik heb meer inzicht dan de ouderen, omdat ik Uw bevelen in acht genomen heb.”
(HSV)

De jongeman achter psalm 119

De jongeman schrijft over de Thora, de wet, het Woord van God. Hij houdt er zóveel van, dat het lijkt alsof hij niet kan stoppen om erover schrijven. De situatie waarin hij zich bevindt, is allesbehalve comfortabel. Hij schrijft over gevaren, dreigingen, vijanden en aanvallen. Mensen bespotten hem omdat hij zich zo vasthoudt aan Gods Woord. Overduidelijk doet de schrijver niets anders dan zich te midden van het gevaar en het gespot, zich vastklampen aan Gods Woord. Hij vindt er moed, kracht, vreugde en troost in in zijn dagelijks leven. Deze jongeman wil niets liever dan trouw zijn aan Gods Woord. Waarom houdt hij zo van Gods Woord? Omdat hij zo van God houdt.

Heel de Bijbel doet ertoe

Wij kunnen het Woord van God soms degraderen tot iets waarin we vooral zelfbevestiging willen vinden, dat we willen horen dat we geliefd en gekoesterd zijn. Maar we laten soms liever de vermanende teksten die oproepen tot het afleggen van hoogmoed, onreinheid en andere zonden liever iets links liggen. Kan dit? Nee. Als je God wil leren kennen, moet je het niet alleen houden bij de ‘lieve’ teksten, maar moet je ook de teksten serieus nemen die minder lief klinken, maar niet direct minder liefdevol bedoeld zijn. Psalm 119 gaat over het gehele Woord… Het gaat er in Gods Woord in eerste instantie niet om wie wíj zijn, maar om wie God is, en hoe wij voor Hem mogen leven vanuit onze relatie met Hem.

Psalm 119 voor nu

We leven in een tijd waarin waarheid niet vanzelfsprekend is, en waarin het niet normaal is om voor één waarheid te staan. Het christen-zijn is daarom best een lastige opgave als je tenminste wilt vasthouden aan de woorden van Jezus, die zegt: ‘Ik ben de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij.’

De dichter van psalm 119 roept ons, als 21e-eeuwse christenen, op tot vier dingen:
1. Liefde voor het Woord van God
2. Navolging van het Woord van God
3. Troost vinden in het Woord van God
4. Mensen kunnen je gaan bespotten als je je zo vasthoudt aan Gods Woord

Blijf jij voor de waarheid van Gods Woord staan en erken je dat dat Woord gezag en autoriteit heeft? Hoe uit zich dat? Door liefde voor Gods woorden, die schuren, vertroosten, vermanen en bemoedigen. Door de navolging van zijn Woord, waarin je laat zien dat je zijn Woord serieus neemt en dat je laat zien dat je ontzag en liefde hebt voor je Schepper en de Gever van het Woord. De liefde voor Gods Woord kan alleen ontstaan uit liefde voor God zelf. Het Woord kan niet zonder die relatie, en die relatie kan niet zonder zijn Woord.

Ik wil…

Uiteindelijk kunnen er nog zoveel goede conferenties, blogs of Bijbellezingen zijn maar er gaat niets boven het Woord van God zelf. Er gaat niets boven de tijd die jij in het Woord doorbrengt.

Ik wil ietsje meer psalm 119 in mijn leven. Ik wil bergen met liefde voor Gods Woord, zoals ik die bij de schrijver van de psalm zie.
Ik kom terug op mijn knieën en belijd mijn laksheid om het Woord te lezen, ik belijd dat ik veel te vaak wacht op een ‘goed gevoel’, om zijn Woord te gaan lezen en ik bid om liefde voor het Woord van God.
En ik prevel: “Tot wie moet ik anders gaan Heere, want U hebt de woorden van eeuwig leven.”

Aan de slag!

– Vind je het moeilijk om de Bijbel te lezen? Meld je nog aan voor het Zij Lacht-event wat in teken zal staan van het lezen van de Bijbel!
– Ga het eens aan om heel psalm 119 door te worstelen: wat valt je op, wat raakt je?

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    Ik moet denken aan dat lied, tot aan die dag wil ik weten wie U bent en uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk, tot aan die dag!
    Een mooie praktische blog die mij weer aanspoort om mij te verdiepen in Gods woord!
    God zegene jullie !

  2. Kim schreef:

    Heel erg bedankt. Dit had ik zo nodig. Gods zegen <3

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap