Heb jij de kracht van dankbaarheid ontdekt? 5 voordelen van een dankbaar hart

02

nov

Gastblogger

Vandaag wordt door veel christenen in Nederland dankdag voor gewas en arbeid gehouden. En eind van deze maand wordt in Amerika Thanksgiving gevierd. Mooi hoor, deze speciale dagen die gericht zijn op dankbaarheid, maar laten we onze uitingen van dankbaarheid vooral niet beperken tot deze dagen. Er zit kracht in het léven vanuit dankbaarheid, heb jij het al ontdekt?

Uit onderzoeken blijkt dat mensen die leven vanuit dankbaarheid gelukkiger zijn. We denken al snel, dat mensen die gelukkig zijn meer reden hebben om dankbaar te zijn, maar toch werkt het andersom. Dat is toch gaaf: dat wetenschap bewijst wat God allang wist en terug te vinden is in de Bijbel?! God wist vanaf het allereerste begin toen Hij ons vormde dat leven vanuit een dankbaar hart ons gelukkiger zou maken. Dat dit een positieve invloed zou hebben op ons gehele welzijn. Er zit een enorme kracht in dankbaarheid. Vandaag wil ik je 5 voordelen geven van een dankbaar hart.

1. Dankbaarheid helpt je om je ogen op God gericht te houden

Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.
– Jakobus 1:17 (HSV)

Als we onze dankbaarheid richten op God, onze Vader, zullen onze geestelijke ogen ook steeds meer opengaan voor de dingen die Hij ons geeft. Het helpt ons om steeds meer van Hem te zien. Hoe meer we Hem danken, hoe meer we Hem zien werken in ons en om ons heen. Dankbaarheid helpt ons Gods aanwezigheid, Zijn zorg en Zijn perfecte timing te ervaren.

2. Dankbaarheid zorgt ervoor dat je vrede ervaart

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smelen, met dankzegging, bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
– Filippenzen 4:6-7 (HSV)

In dit vers kunnen we lezen dat als we onze zorgen onder dankzegging aan God bekend maken we de vrede van God mogen ervaren die ons begrip te boven gaat. Het gaat hier niet om vrede met God, maar vrede van God. Een ervaring van innerlijke rust, vrede en blijdschap. Het Griekse woord ‘eirene’, wat hier gebruikt wordt voor het woord vrede, is in het Hebreeuws het woord ‘sjalom’, wat ook wel staat voor heelheid en welzijn in alle opzichten van het menselijk bestaan.

3. Dankbaarheid beschermt tegen jaloezie

Ik zal U met mijn hele hart prijzen […]
– Psalm 138:1 (BasisBijbel)

Het gras lijkt altijd groener bij een ander, en hoe snel verlangen we niet naar hetgeen een ander heeft? Als wij gaan inzien wat God ons in Christus allemaal gegeven heeft (Efeze 1:3) – dat is meer dan we verdienen – en Hem daarvoor prijzen met ons hele hart, zijn we minder bezig met wat een ander heeft. In een hart dat volledig gevuld is met dankbaarheid en dat erop gericht is om God te prijzen, is geen ruimte voor jaloezie.

4. Dankbaarheid verdiept het geloof

Dank de Heer, want Hij is goed; Want Zijn goedertierenheid (genadigheid, barmhartigheid, mededogen) duurt voor eeuwig.
– Psalm 136:1 (AMP; vertaald)

Het is goed om gedenkstenen op te richten. Gedenkstenen zijn de momenten waarin God heeft laten zien dat Hij voorzien heeft in een situatie, de zegen die we uit Zijn hand mochten ontvangen. Op momenten van tegenslagen herinneren gedenkstenen ons eraan wat God in het verleden gedaan heeft. Dit helpt om in moeilijke tijden op Hem te blijven vertrouwen. God is niet veranderd en zal ook in moeilijke tijden een uitweg bieden. We mogen Hem er al voor danken voordat we het zien.

5. Dankbaarheid is een getuigenis van hoe goed God is

Ga je gang en dank God voor alle glorieuze dingen Hij heeft gedaan! Ga je gang en aanbid Hem! Vertel iedereen over Zijn wonderen.
– Psalm 105:1 (TPT; vertaald)

Hoe geweldig is het als we openlijk God danken, loven en prijzen voor alle glorieuze dingen Hij gedaan heeft. Ik geloof dat overvloed van dankbaarheid naar God toe onze vrijmoedigheid vergroot, waardoor we het niet kunnen laten om te vertellen van Zijn wonderen.

Aan de slag!

Benoem eens vier dingen waar jij dankbaar voor bent. Dank God hiervoor. Geef Hem alle lof en eer, zing met heel je hart hoe dankbaar jij Hem daarvoor bent. Luister naar dit lied!

Deel deze overdenking

  1. Jannie schreef:

    Duizendmaal dank o Heer
    Voor alle zegeningen in mijn leven ☺️

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap