Gods stem verstaan; hoe werkt dat of is dat niet meer van deze tijd?

18

nov

Marijke Gootjes-Verhoeve

In september heb ik een overdenking geschreven over het thema: ‘Zij luistert naar Jezus en heeft daar vier goede redenen voor.’ Het ging over Maria die ervoor koos om aan de voeten van Jezus te zitten en naar Hem te luisteren, het enige dat echt telt in het leven. Toch zouden we kunnen zeggen dat deze keuze voor Maria gemakkelijker was dan voor ons. Zij ontmoette Jezus regelmatig ‘live’ en kon zijn stem horen zoals wij elkaar kunnen verstaan. Het is natuurlijk zo dat wij in de Bijbel de woorden van Jezus kunnen lezen, maar ik vraag mij af of we ook nog steeds in onze tijd Gods stem kunnen verstaan en hoe dat dan werkt. Hoe herken je Gods stem? Hoe weet je wanneer het je eigen gedachten zijn en wanneer het Gods stem is die tot je spreekt? Vragen die mijn interesse wekken en ik hoop ook die van jou!

In het Oude Testament zien we dat Samuël letterlijk Gods stem hoort. Ik wil je aanraden om dat eerst te lezen in 1 Samuël 3:1-10.

God roept Samuël

Samuël woont in de tempel bij priester Eli in een tijd dat er nauwelijks meer woorden van de Heer werden gehoord en hij heeft als kleine jongen nog geen ervaring in het horen van Gods stem. De oude Eli, die een dienaar van God is, heeft echter ook pas na drie keer door dat het Gods stem is die roept.

Er zijn twee belangrijke gegevens in het tekstgedeelte:

 1. Samuël verblijft in het heiligdom van de Heer, bij de ark van God;
 2. Samuël toont bereidwilligheid: ‘Spreek HEER, Uw dienaar luistert.’

Om Gods stem te kunnen verstaan is het nodig om
zijn aanwezigheid te zoeken en te wíllen luisteren.

Aan het einde van het hoofdstuk staat dat iedereen tot erkenning kwam dat Samuël door de HEER als profeet was aangewezen (1 Samuël 3:23). Het was dus zijn functie om Gods stem te verstaan en dat roept de vraag op of Gods stem verstaan wel voor iedereen is weggelegd.

Ook jij kunt Gods stem verstaan!

In het Nieuwe Testament zegt Jezus dat de schapen de stem van de herder kennen en ernaar luisteren (Johannes 10:3-4). We hoeven dus niet per se een profeet te zijn; schaap zijn van de goede Herder is genoeg om Gods stem te kunnen verstaan! Maar hoe werkt dat dan?

Samuël hoorde letterlijk Gods stem en er waren meer mensen in het Oude Testament die Gods stem konden verstaan doordat de Geest van God tót hen kwam. Jezus leert ons dat zijn Geest ín ons komt wonen als we Hem liefhebben.

Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij U en zal in u zijn.
– Johannes 14: 16-17 (HSV)

De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens Zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort, en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren. Alles wat van de Vader is, is van Mij – daarom heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken, van Mij heeft.
– Johannes 16: 13-15 (NBV)

Gods stem of jouw gedachten?

Als jij in Jezus gelooft, woont zijn Geest in jou (Romeinen 8:9-11 en 1 Korintiërs 3:16). In 1 Korinthe 2:10-16 legt Paulus het volgende uit: niemand weet wat er in God leeft (tenzij Hij Zichzelf openbaart), dan de Geest van God, en wij hebben die Geest ontvangen! ‘Wij hebben de gedachten van Christus’, zegt Paulus zelfs.

God spreekt dus tot ons door zijn Geest in onze gedachten. Toch is het goed om onszelf af te vragen of het niet onze eigen gedachten zijn in plaats van Gods stem die wij menen te horen. Er is immers nog een strijd in ons gaande tussen ‘vlees en geest’ (Galaten 5 vanaf vers 16) én we worden geadviseerd om alles te toetsen (zie ook 1 Johannes 4:1-2). Dat kun je persoonlijk doen, maar ook met hulp van andere gelovigen.

Doof de Geest niet uit en veracht profetieën niet die Hij u ingeeft.
Onderzoek alles en behoud het goede…

– 1 Thessalonicenzen 5: 19-21 (NBV)

Een kleine checklist kan helpen:
– de Geest wijst de weg naar de Waarheid en zal dus nooit tegen Gods Woord ingaan;
– de Geest zal altijd God de Vader en Jezus eren, en brengt goede vruchten voort.

Gods stem steeds beter (her)kennen

Wij mogen onszelf oefenen in het (her)kennen van Gods stem. Een bereidwillige, open houding aannemen en Gods aanwezigheid zoeken zijn essentieel, maar hoe maak je dat praktisch?

 • de stilte opzoeken;
 • Gods Woord regelmatig lezen en onderzoeken, zodat je Hem beter leert kennen,
 • waardoor je zijn denken en spreken steeds beter gaat herkennen;
 • in gesprek gaan met God, Hem danken en aanbidden;
 • en vooral luisteren. Open je oren, open je hart. ‘Spreek HEER, Uw dienares luistert!’

Wat komt er in je gedachten, welk beeld zie je, welke tekst of welk lied borrelt er in je op? Valt je oog op iets in je omgeving waardoor je ineens ergens bij bepaald wordt?
God zal spreken, want Hij verlangt naar een persoonlijke relatie met ons en wil ons, net als Samuël, gebruiken in zijn dienst.

Aan de slag!

 • Oefen jezelf in het luisteren naar Gods stem door daar deze week op verschillende momenten tijd voor in te plannen. Schrijf de gedachten die je ontvangt op en toets of het jouw gedachten zijn of dat het Gods stem is.
 • Gods stem verstaan kan voor jou persoonlijk zijn, maar ook bedoeld om een boodschap aan een ander door te geven om de ander te bemoedigen/op te bouwen. Bid voor iemand die je kent en luister of God jou een tekst, lied of gedachte geeft voor die persoon.
 • Als je extra tijd hebt lees dan ook eens Spreuken 2:1-6.
  Luisteren naar Gods stem is als een speurtocht naar een verborgen schat!

Deel deze overdenking

 1. Alex schreef:

  Bedankt voor deze inspirerende overdenking.
  Het lied “Sprekende God’ van Reisgenoten hielp mij ook bij de zoektocht naar het verstaan van Gods stem.

 2. Greet Veenendaal schreef:

  Inderdaad heel mooi uitgelegd hoe Gods stem verstaan wordt door Eli na de keren dat Samuel bij hem komt, zelf heb ik het ook gehoord hoe Gods stem zei dat ik me moest bekeren en niet meer te zondige, me heb laten dopen ondanks dat ik al beleidenis had gedaan. Omdat Gods stem dat vroeg en dat ik Zijn discipel moest worden. Iedere dag ervaar ik Zijn nabijheid in al mijn lijden. Zo kreeg ik gisteren een lied dat mij ineens zo bemoedigde. Een gedeelte uit wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Moedig sla ik met gesloten ogen, naar het onbekende land.

 3. Anoniem schreef:

  Mooi
  Ik bid al zolang om richting en herstel en ga alleen maar achteruit en ik zou ook zijn sten willen verstaan.
  Misschien doe ik daar te weinig voor.

  In de stilte gaan mijn gedachten vaak malen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap