Jezus is de bevrijder voor elke dag

19

nov

Yael Juch

Als ik dacht aan ‘Jezus de bevrijder’, dan dacht ik aan de verhalen waarin hij boze geesten uitdreef. Indrukwekkend en reëel, maar niet per se iets waar ik iedere dag iets mee kan. Misschien herken jij je hierin. Kun jij heel goed meekomen in ‘Jezus jouw redder’, ‘Jezus jouw vriend’, ‘Jezus jouw herder’, maar ‘Jezus jouw bevrijder’ voelt als een ver-van-je-(ge)bed-show. Dan mag jij vandaag ontdekken, dat Jezus de Bevrijder jou wil vrijzetten. In deze overdenking 4 dagelijkse gevangenisdeuren waar Jezus de sleutel voor heeft.

Juk van de wet

Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.
-Galaten 5:1 (HSV)

Paulus schrijft de Galatenbrief aan de heidenen. De heidenen die bekeerd waren tot het christendom zagen hoe de joden zich hielden aan de wetten die God hen had gegeven. De heidenen kregen hierdoor de indruk dat dit bij het ‘leven met Jezus’ hoorde. Het opnemen van een juk was een beeld dat in het jodendom werd gezien als het aanvaarden van de eisen (de wetten) die Gods Koninkrijk aan ons leven stelt.  Maar Paulus geeft aan door die juk op je te nemen, kies je vrijwillig voor de slavernij waar Jezus door zijn offer aan het kruis ons van heeft vrijgekocht. 

Christus heeft ons vrijgemaakt

Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen.
-Galaten 4: 4-5 (HSV)

Jezus kwam naar de aarde onder dezelfde wet. Hij had te maken met dezelfde gevolgen van de wet. Maar doordat hij de straf van de wet (de dood) heeft gedragen, zijn wij bevrijd.  Van slaven van de wet, naar Gods eigen vergeven kinderen.  Toch kunnen wij ons soms gedragen als slaven die leven onder de wet. Hierbij zetten we ‘ik’ centraal, in plaats van ‘Jezus’. We verliezen ons in zorgen, geldkwesties, hebzucht, identiteitscrises en de drukte van alledag.

Jezus bevrijdt van zorgen

Ik maak mij zorgen over… Misschien zeg je het niet eens hardop, maar is dit een terugkomende gedachte. In het nieuwe verbond zegt Jezus tegen jou: Maak je geen zorgen over de dag van morgen (Mattheüs 6:33). Maar hoe doe je dit dan?

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.
– Mattheüs 6: 32 (HSV)

In Gods Koninkrijk zijn er geen zorgen. Hij zórgt voor jou en voor de ander waar jij je zorgen om maakt. Mocht jij je zorgen maken, dan is het antwoordt: zoek Gods perspectief op deze zorg. Betrek hem erbij, want Jezus is je bevrijder en maakt jou vrij óók van zorgen.

Jezus bevrijdt van materialisme

We leven in een wereld waarin we toch wel erg gehecht zijn aan onze ‘spulletjes’. Voor mooie spullen is natuurlijk geld nodig. Je kunt soms zo meegesleept worden in het ‘nodig hebben’ van geld, dat je vergeet God erbij te betrekken. We worden door God opgeroepen om geen schatten te verzamelen op aarde (zie Mattheüs 6:19-20), maar dat wat God geeft een hogere waarde te geven. Wat heb je sowieso? Een God die je nooit afvalt en je nooit verlaat. Dat is de sleutel.

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten.’
-Hebreeën 13:5 (NBV)

Jezus bevrijdt van een verkeerd zelfbeeld

God heeft jou gemaakt. Jij bent wonderbaarlijk (zie Psalm 139:13-14). Toch wordt deze waarheid in het leven van alledag weleens tot wankelen gebracht.  Je moet nog mooier zijn, nog beter zijn, nog getalenteerder zijn. Misschien herken jij je in deze gedachten. Vind je jezelf vaak niet mooi, goed, slim of bijzonder genoeg. Of vind jij jezelf juist heel belangrijk, zet jij jezelf en jouw belangen vaak voorop.  Een laag zelfbeeld of juist egoïsme door een hoog zelfbeeld passen niet bij de identiteit die God voor jou heeft bedacht. Je bent dan bezig met functioneren als een ‘slaaf’ aan dat wat de wereld ‘wonderbaarlijk’ vindt. God wil dat je in Hem jouw ware identiteit vindt als kind van hem. Jezus wil jou bevrijden van een verkeerd zelfbeeld, door jou de sleutel van de waarheid aan te bieden over wie jij bent. Lees meer over deze ware identiteit in deze overdenking: Identity check – Zij Lacht.

Jezus bevrijdt van innerlijke onrust

Je voelt je zo onrustig, je agenda puilt uit, wat als het niet genoeg is geweest, nog even een tandje harder werken hoor… De maatschappij waarin we leven gooit ons vele ballen toe. Soms hebben we het gevoel dat alle ballen hooggehouden moeten worden, anders gaat alles mis. Je komt gewoon van binnen niet meer tot rust. De drukte houd je gevangen en je kunt de sleutel niet vinden. Je hebt het misschien niet eens door, want je jaagt maar door. Stop even. Ga naar Jezus je bevrijder. Hij vraagt iedereen die vermoeid is bij hem te komen, dan kan Hij jou de sleutel van rust geven (Mattheüs 11:28).

Aan de slag

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    Prachtig Yael! Dankjewel!
    Goed om weer bij te worden bepaald!
    Jezus mijn Bevrijder🙌🏻

  2. Anoniem schreef:

    Pffff hier kan ik veel op zeggen 😢

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap