Zij luistert naar Jezus en heeft daar 4 goede redenen voor

01

sep

Marijke Gootjes-Verhoeve

Als ik op mijn mobiel bezig ben en onze tienerdochter vertelt mij ondertussen iets, zegt ze altijd: ‘Mam, je luistert niet, je zit op je mobiel.’ En dat klopt, want ik kan mijn aandacht niet op twee dingen tegelijk richten. Ik hoor haar wel, maar luister niet. Luisteren gaat verder dan opmerken dat iemand iets zegt. Bij luisteren dringt het tot je door wat er gezegd wordt en het leidt meestal tot een (re)actie. Luisteren vergt focus en vraagt om een bewuste keuze om te wíllen luisteren.  

In het Nieuwe Testament vertelt Jezus regelmatig gelijkenissen en zegt dan: ‘wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’ (bijv. Lukas 8:8b) Je kunt de verhalen van Jezus wel horen, maar luister je ook echt, dringt de inhoud en betekenis tot je door en reageer je erop? En waarom is het eigenlijk belangrijk om te luisteren naar Jezus?

Je kent het verhaal van Marta en Maria misschien wel. Jezus wordt gastvrij door Marta thuis ontvangen en zij wordt helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Haar zus Maria gaat aan de voeten van de Heer zitten en luistert naar zijn woorden. Marta raakt geïrriteerd en vraagt Jezus om Maria aan te spreken. Jezus zegt dan:

Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen.
– Lucas 10:41 (NBV)

1. Luisteren naar Jezus is noodzakelijk

De eerste goede reden om naar Jezus te luisteren, is dus dat het noodzakelijk is. Het is het enige dat écht telt. Luisteren naar Jezus is cruciaal voor ons leven, wij kunnen niet zonder. Jezus spreekt woorden die eeuwig leven geven (Johannes 6:68b). Maria realiseerde zich hoe belangrijk het was om naar Jezus te luisteren, terwijl Marta zich liet afleiden door druk te zijn en zich zorgen te maken. Hoe herkenbaar is dat vaak niet in ons leven? Waar liggen onze prioriteiten? Ben jij je bewust van de noodzaak om te luisteren naar Jezus?

2. Luisteren naar Jezus geeft inzicht

Jezus geeft tijdens zijn leven op aarde veel onderwijs over de principes van Gods koninkrijk.

Nadat Hij de mensen bij zich geroepen had, zei Hij tegen hen: ‘Luister en kom tot inzicht.’
– Mattheüs 15:10 (NBV)

De Farizeeën en Schriftgeleerden gaven ook onderwijs, maar onderwezen hun eigen leer. Ze misbruikten en verdraaiden de woorden van God om hun eigen opvattingen en tradities goed te praten. Het waren mooie woorden, ze klonken aannemelijk, maar getuigden niet van de waarheid.

Jezus zei: ‘Wat ik onderwijs heb Ik niet van mijzelf, maar van hem die mij gezonden heeft. Wie namens zichzelf spreekt, is uit op zijn eigen eer, maar wie uit is op de eer van wie hem gezonden heeft is betrouwbaar; hij bedriegt niemand.’
– Johannes 7: 16 en 18 (NBV)

Naar wie luister jij sneller? Naar opvattingen van andere christenen, naar meningen in de media of naar de woorden van Jezus die betrouwbaar zijn en je inzicht geven?

3. Door te luisteren naar Jezus leer je Hem kennen

Telkens als Jezus woorden van gezag spreekt vragen de mensen zich af wie Hij toch is:
‘Wie is Hij Die wind en water bestraffend toespreekt?’ ‘Hoe komt Hij aan die wijsheid?’ ‘Nog nooit heeft een mens zo gesproken!’ (Mattheüs 8:26-27; Mattheüs 13:54b; Johannes 7:46b).

Door te luisteren naar de woorden van Jezus leer je Jezus, de Vader en de Geest kennen. Luisteren naar Jezus versterkt je relatie met Hem en vergroot je vertrouwen in Hem, omdat je steeds meer ontdekt wie Hij is, hoe Hij denkt, hoe Hij handelt. Je zult vast niet alles gaan begrijpen, maar zijn woorden prikkelen je om na te denken over wie Hij persoonlijk voor jou is en wat zijn woorden voor jou betekenen.

4. Luisteren naar Jezus houdt ons staande in de storm

Uiteindelijk gaat het niet alleen om luisteren naar Jezus, maar ook om zijn woorden toe te passen in ons leven. Vanuit het besef dat luisteren naar Jezus noodzakelijk is voor ons (eeuwige) leven, vanuit het inzicht dat je opdoet en naarmate je Hem beter leert kennen, wil je ook doen wat Hij zegt. En dat maakt ons een ‘steady’ gelovige:

Wie Mijn woorden hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandige vrouw, die haar huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots.
– Mattheüs 7:24 (NBV)

Maria luisterde naar Jezus; wat doe jij?

Maria ging aan de voeten van Jezus zitten en luisterde naar zijn woorden. Hoe kunnen we dit praktisch maken als we dit verlangen van Maria delen om te willen luisteren naar Jezus?

 • Ons niet druk maken over onze taken;
 • ons geen zorgen maken over van alles en nog wat;
 • een plek zoeken waar we goed kunnen luisteren
  (aan Jezus’ voeten; dat kan buiten in de natuur zijn, op een stille plek in huis, in een kapelletje);
 • luisteren naar Jezus’ woorden.
  Dat betekent in de eerste plaats door het lezen van de Bijbel, zijn Woord, maar ook in gebed vragen wat Hij tot jou wil zeggen en dan stil zijn. God kan soms ook op andere manieren tot ons spreken, bijvoorbeeld door zijn Geest (profetie, een beeld of gedachte), door een lied of een overdenking.

Aan de slag!

Luister naar ‘Just be’ van Kim Walker en kniel aan Jezus’ voeten.

Als het luisteren naar Jezus naar de achtergrond verdwenen is, maak dan een concreet plan van aanpak hoe je het luisteren naar Jezus weer ruimte wil geven in je leven.

Deel deze overdenking

 1. Maaike schreef:

  Na leerzame overdenkingen uit het boek Spreuken, ook vandaag weer een overdenking die het verlangen opwekt om tijd apart te zetten om naar de Heere Jezus te luisteren
  en Hem te volgen.
  Dank hiervoor.
  Gods zegen bij jullie werk.
  Groeten
  Maaike

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap