En God bedacht zich…  

22

okt

Vivian Straver

In christelijke kringen wordt er vaak gesproken over ‘het plan van God’, en het feit dat Gods plan vaststaat. Immers, onze God beschikt over zo’n ontzettend rijke wijsheid, dat Hij toch zeker in één keer wel de goede beslissing zou maken. Of… zouden er toch nog bepaalde factoren zijn die Gods plan kunnen omkeren? In de Bijbel lezen we over verschillende personen die door hun gebed een andere wending gaven aan Gods plan. Wat kunnen wij van hen leren?

Voordat we naar deze persoon gaan kijken, is het goed om te kijken naar Gods plan in de Bijbel. In Jeremia 29:11 lezen we ongeveer de meest bekende tekst over Gods plan met ons. De context waarin deze tekst staat heeft betrekking op de toekomst van de ballingen in Babel, maar de kern van deze tekst is niet alleen kenmerkend voor deze ballingen, maar ook voor ons. We mogen erop vertrouwen dat God ons geluk voor ogen heeft.

“Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven.”
(Jeremia 29:11, NBV)

Ondanks dat we erop mogen vertrouwen dat God ons geluk voor ogen heeft, is jouw en mijn leven niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Soms kunnen we geneigd zijn toe te geven aan de nare situaties die zich voordoen in ons leven en deze te bestempelen als ‘Gods wil’. Dit maakt dat je je zo ontzettend machteloos kan voelen! Maar God heeft ons kracht en middelen gegeven om daar verandering in te brengen. Anne van der Bijl, een christelijke zendeling, schreef het volgende:

“God heeft ons absoluut niet als marionetten geschapen. Hij maakte ons naar zijn beeld en gaf ons het vermogen zelfstandige keuzes te maken. (…) God heeft ons het voorrecht gegeven te kunnen kiezen hoe het met ons leven (en onze wereld) zal gaan. En degenen die God kennen, worden in dit kader verheven tot een ongelooflijke positie: we worden Gods partners en medewerkers bij het schrijven van de geschiedenis van de mensheid.”
(En God bedacht zich
, Anne van der Bijl, blz. 8)

Bijbels voorbeeld – Mozes

Er staan verschillende personen in de Bijbel die met God in een situatie kwamen waar God zijn plan veranderde, omdat deze personen Hem daartoe verzochten. In Exodus 32 lezen we over Gods plan met de Israëlieten die een gouden kalf hadden gemaakt en over Mozes die God van zijn plan af deed zien. God was zo boos op de Israëlieten en hun ondankbare praktijken, dat Hij in staat was het hele volk te vernietigen (32:9-10). Mozes stond op voor zijn volk en herinnerde God aan Zijn beloften voor het volk (32:11-13). In vers 14 zien we de uitwerking van deze woorden, God bedacht zich en zag af van Zijn plan.

“Ik ken dit volk, Mozes! Ik weet hoe ongehoorzaam de Israëlieten zijn.  Ik ben woedend op hen. Ik zal hen allemaal vernietigen, het hele volk. En probeer me niet tegen te houden! Maar van jou zal ik een groot volk maken.’ Mozes probeerde de Heer, zijn God, op andere gedachten te brengen. Hij zie: ‘Natuurlijk bent u kwaad. Maar u hebt uw grote macht laten zien toen u uw volk uit Egypte bevrijdde.  Als u de Israëlieten nu vernietigt, zullen de Egyptenaren zeggen: ‘Hij heeft hen wel bevrijd, maar alleen om hun kwaad te doen. Hij wilde hen in de bergen doden en van de aarde laten verdwijnen!’ Dat wilt u toch niet? Wees toch niet boos meer! Doe uw volk toch geen kwaad.  Denk aan uw dienaren Abraham, Isaak en Jakob. U hebt plechtig beloofd om hun zo veel nakomelingen te geven als er sterren aan de hemel zijn. En het land dat u hun beloofde, zou u voor altijd aan die nakomelingen geven.’  Toen kreeg de Heer er spijt van dat hij zijn volk had willen vernietigen.”(Exodus 32:9-14, BGT)

Wat leren we van Mozes?

De situatie van Mozes en het Israëlitische volk lijkt een ‘ver-van-ons-bed-show’, maar niets is minder waar. Het kernpunt wat we mogen leren hieruit is dat God luistert naar ons gebed. Er dreigden nare dingen te gebeuren, maar Mozes legde zich er niet bij neer. Hij herinnerde God aan zijn beloften voor Zijn volk en doet God op die manier van gedachten veranderen. Mozes kent Gods karakter, en weet dat dat liefdevol en goed is. Net zoals Mozes Gods beloften en karakter kent mogen wij God ook kennen. Wanneer er narigheid op ons pad terecht komt, mogen we actief bidden tot God en Hem aanspreken op zijn plannen met ons (Jeremia 29:11, zie hierboven). In Exodus 33:17 zegt God tegen ons het volgende:

“Ik zal zeker doen wat je vraagt, ik zal goed voor je zijn. Want ik heb je uitgekozen.” (Exodus 33:17, BGT)

Aan de slag!

Denk eens na over jouw omgang met nare situaties in je leven. Leg je je er makkelijk bij neer, of heb je een actief gebedsleven waarmee je er verandering in probeert te brengen?

En een kleine ‘disclaimer’: ondanks alle beloften en voorbeelden die we vinden in de Bijbel over Gods (terugkerende) goedheid, lijkt het alsof er toch steeds weer situaties terugkomen waar geen verandering in lijkt te komen. We mogen ook in die situaties vertrouwen op Gods goede bedoelingen met ons, en we mogen rusten in Zijn soevereiniteit – uiteindelijk mag je zoeken naar een goed evenwicht tussen fanatiek bidden om verandering en bidden om rust in een bepaalde situatie.

Blogger Renske schreef ongeveer een jaar geleden een blog over Gods plan met het leven van jou en mij. Het is niet allemaal uitgestippeld, maar God vraagt van ons om medewerking! Deze blog vind je hier. En mocht je je nog verder willen verdiepen in dit interessante, maar ook oh-zo-lastige onderwerp, raad ik je zeker aan om het boekje van Anne van der Bijl te lezen.

 

Bronnen

Inspiratie uit ‘En God bedacht zich… omdat zijn volk erom vroeg’ van A. van der Bijl (1999).

Deel deze overdenking

  1. Kim schreef:

    Dankjewel Vivian <3

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap