Een God van kansen

22

mei

Suzanne Verschoor

Elke maand opnieuw zegent God mij door iets te laten horen of zien, zodat ik weet waar ik een overdenking over mag schrijven. Zelfs als ik inspiratieloos ben en ‘dan maar een tekst kies’ die ik die dag toevallig lees, geloof ik dat het de bedoeling was dat ik me inspiratieloos voelde; juist zodát ik die tekst zou zien. Ik bid dan dat de overdenking iemand mag bemoedigen, al is het maar één persoon. Dat iemand geraakt wordt, gesterkt wordt in haar (of zijn) geloof. Dat bid ik.

Vandaag wist ik het ook even niet, dus vroeg ik mijn dochter van vier wat ik over de Here God kon schrijven. Haar antwoord was: “Over de kikkers en de sprinkhanen!” De tien plagen.

In deze overdenking ga ik niet in op het verhaal zelf, maar op de boodschap die ik er persoonlijk uit haal: God is een God van kansen. Wil je het verhaal over de tien plagen lezen, dan kun je deze vinden in Exodus 7-11. En wil je meer lezen over dit onderwerp, dan verwijs ik je naar een overdenking over waarom de Farao niet te overtuigen viel, geschreven door Eline.

Jouw beeld van God

Hoe zie jij God? Heb jij een beeld van Hem als een straffende God? Of juist als een God die vergeeft? In de Bijbel zien we eigenlijk beide kanten. We lezen in het Oude Testament dat God het volk Israël regelmatig straft, maar we zien ook dat Hij de Israëlieten elke keer weer een nieuwe kans geeft. In het Nieuwe Testament lezen we dat ook wij, de heidenen, Zijn genade ontvangen door het bloed van Jezus. Paulus schrijft hier veel over. 

Als kind en tiener zag ik God als een straffende God. Als ik op zondagochtend bleef liggen in plaats van naar de kerk te gaan, bad ik God of Hij me niet wilde straffen en of ik alsnog naar de hemel mocht. Gelukkig heeft God mij zoveel geleerd, dat dit beeld nu volledig weg is. God wil niet dat we angstig zijn. Hij heeft juist het beste met ons voor. Nu weet ik: God is een genadig, vergevende God. Maar wel zo groot en machtig, dat we ontzag moeten hebben voor Zijn grootheid.

Gods vergevende liefde

Farao kreeg kans na kans. Tien kansen voordat hij toegaf. Zijn laatste en elfde kans kostte hem het leven, toen hij zich toch bedacht en de Israëlieten achterna ging. Hij was verhard. God had de macht om Israël in één adem te bevrijden, maar Hij wilde laten zien hoe groot Hij is. Maar je kunt er niet omheen: farao kreeg veel kansen.

En hoewel de situatie voor jou en mij anders is, is onze God Dezelfde. Hij is geduldig en vergeeft ons elke keer opnieuw. Elke dag weer krijgen we nieuwe kansen. Psalm 103 omschrijft heel mooi Zijn vergevende liefde:

 Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn daden.
 Liefdevol en genadig is de HEER, Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Niet eindeloos blijft Hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn.
Hij straft ons niet naar onze zonden, Hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie Hem vrezen.
Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd.
Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de HEER over wie Hem vrezen.

– Psalm 103:7-13 (NBV21)

Nieuwe kansen

Gods liefde is onvoorwaardelijk. Hij ontfermt zich over de mensen die ontzag voor Hem hebben, Zijn kinderen die in Hem geloven. Hij straft niet, Hij blijft niet eeuwig boos. Hij vergeeft niet alleen onze zonden, Hij verwijdert ze zelfs van ons. We mogen loslaten en elke nieuwe kans die we krijgen met beide handen aangrijpen. God doet jouw zonden weg en jij mag erop vertrouwen dat dat ook echt zo is. Helemaal! Dus ook niet een beetje schuldgevoel vasthouden. Als Hij ze wegdoet, waarom zouden wij ze dan niet loslaten? Geniet van de God die wij hebben: een God van nieuwe kansen. 

Aan de slag!

Zijn er nog dingen die je hebt gedaan, die je maar moeilijk los kunt laten? Ik wil je bemoedigen hierover te praten met iemand die je vertrouwt en vergeving te vragen aan mensen bij wie je dit nog niet hebt gedaan. Maar het belangrijkste: geloof dat als jij om vergeving vraagt, God jouw zonden verwijdert en dat Hij niet boos blijft. Laat los en grijp je nieuwe kans vandaag.

Deel deze overdenking

  1. Gerard Linssen schreef:

    Een hele mooie overweging over goed God eigenlijk is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap