Wees sterk en moedig!

23

mei

Sarah Rokach

Eén van de Bijbelgedeelten die in synagogen door heel Israël gelezen werd op zaterdag 7 oktober 2023, was hoofdstuk 1 van het boek Jozua. Dat hoofdstuk stond voor die dag op het Joodse leesschema. Het zou meer dan ooit van toepassing zijn en voelde alsof God Zijn volk wilde bemoedigen. ‘Wees sterk en moedig!’ Hoe kan God jou bemoedigen met deze tekst uit Jozua 1?

Jozua als leider aangewezen

Wees sterk en moedig, want ú zult dit volk het land dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen.
– Jozua 1:6 (HSV)

Mozes had het volk uit Egypte geleid en had met hen maar liefst veertig jaar rondgetrokken in de woestijn. Als Mozes overlijdt, wijst God Jozua aan als nieuwe leider. Hij krijgt de taak om het volk door de Jordaan het beloofde land in te laten trekken; een bijzonder moment in de geschiedenis van Israël. Na jaren komt er een einde aan het nomadenbestaan. Ze krijgen een thuis aangewezen door God, en dat betekent dat er een aantal dingen gaan veranderen. Zodra ze voet zullen zetten in het beloofde land, zal het land verdeeld worden over de stammen. Vanaf die dag zullen alle ‘mitzvot’ (geboden) volledig moeten worden nageleefd. Tijdens de tocht deed men het zo goed als dat kon, maar met een stabiele plek in het vooruitzicht zal bijvoorbeeld de tempeldienst in zijn totaliteit worden uitgevoerd. Er komt stabiliteit en duidelijkheid in het leven van de Israëlieten. Toch was het nog niet zover. Het zou nog zeven jaar duren voordat Jozua samen met het volk het land introk.*

Drie keer sterk

Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.
– Jozua 1:9 (HSV)

Er moet een grote strijd worden geleverd voordat ze het land in kunnen trekken. Jozua krijgt hiervoor drie keer de bemoediging om sterk te zijn. Drie keer staat er ‘chazak’ (sterk) in het Hebreeuws. De numerieke waarde van het woord ‘chazak’ is 115. Dat aantal keer drie is 345, de numerieke waarde van de naam Moshe (Mozes). Israël neemt afscheid van hun grote leider Mozes. Ze hadden onderweg geleerd om hem te vertrouwen en naar hem te luisteren, omdat hij een directe connectie had met God. En dat was nu ten einde. 

Afscheid nemen van Mozes, Jozua als nieuwe leider aannemen, en oorlog gaan voeren: ik kan me zomaar voorstellen dat de spanning bij veel Israëlieten hoog heeft gezeten. En daarom: wees sterk en moedig! 

Vandaag de dag wordt er in de synagoge nog steeds gezegd: ‘chazak chazak venitchazek’ na het lezen uit de Thora. Het wijst naar het moment dat God Zijn volk bemoedigt om sterk te zijn door de Thora te blijven onderzoeken en te leren (vers 8). Ze krijgen de opdracht om God te blijven zoeken in Zijn Woord, ook al breekt er een periode van onzekerheid en intense angst aan. 

Een bemoediging voor jou!

Hoofdstuk 1 uit het boek Jozua werd gelezen op de dag dat Israël langzaam doorkreeg in wat voor een vreselijke situatie het terecht was gekomen. Woorden schieten tekort, maar God weet wat Zijn volk nodig heeft om ook deze strijd te kunnen winnen. Het is nog niet veel anders dan toen Jozua de taak kreeg om Israël te leiden.

Soms lijkt de angst in ons leven de overhand te nemen. Een uitzichtloze situatie doet zich voor in jouw leven. Lees Jozua 1 dan nog eens. God is bij jou, waar je ook gaat. Dat betekent niet dat je altijd sterk moet zijn en nooit even bij de pakken neer mag zitten. Er zijn zoveel voorbeelden van mensen die het echt even niet meer zagen zitten: Koning Saul, Job, Mozes, Jezus, de Israëlieten op 7 oktober, en misschien wel jij?
Wees sterk en moedig door het op die momenten bij God te zoeken. ‘Sterk zijn’ betekent op God vertrouwen terwijl je je angsten onder ogen komt. Ik weet zeker dat God dat niet ongezien voorbij zal laten gaan. Wees sterk en moedig!

Aan de slag!

Bid ter bemoediging voor jezelf en/of voor een ander de woorden van Psalm 147.

* The Complete Jewish Bible, 2016

Deel deze overdenking

 1. Grace schreef:

  Hallo, het woordje sterk (hāzaq) komt 4 keer voor in dit hoofdstuk, ook in de Hebreeuwse tekst. Inderdaad getallen hebben vaak een betekenis in Gods Woord, maar met wat vandaag geschreven staat, kan ik me niet vinden. God heeft zijn Woord gegeven opdat we het zouden begrijpen, niet dat er een heel raadsel of mystiek zit in getallen en betekenissen er van.
  Dit wilde ik toch even kwijt. Als Christenen is het fijn om uitleg te krijgen van Messiaanse Joden, zij zien en begrijpen het grote geheel, OT en de vervulling ervan in het NT. Toch moeten we waakzaam blijven, want ook zij hebben naast hun Torah heel wat boeken met allerlei uitleggingen die niet steeds correct zijn.

 2. Sarah schreef:

  Hoi Grace,
  Bedankt voor je reactie. De vierde keer ‘wees sterk en moedig’ staat inderdaad in vers 18, maar daar zijn de beambten van het volk aan het woord. De drie keer waar ik naar verwees spreekt G’d tegen Jozua.

  Ik hoop dat je hier iets aan hebt!

 3. Grace schreef:

  Sarah, dank je voor de verduidelijking.
  Shalom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap