Zie jij Jezus in al Zijn heerlijkheid?

21

mei

Marije Brandwijk

Ik weet niet hoe jij Jezus voor je ziet, maar als ik aan Hem denk dan zie ik toch vaak de Jezus voor mij die hier op aarde leefde, of hoe Hij voor mij gestorven is aan het kruis. Maar pasgeleden las ik in het Bijbelboek Openbaring over een Jezus die met eer en majesteit gekroond is in de hemel.  Een kant van Jezus die ik nog niet zo goed kende, maar die mij geraakt heeft!

Johannes is door de Romeinen verbannen naar het eiland Patmos, om hem stil te houden over het Evangelie. Maar dan krijgt hij een visioen, een beeld van God, wat hij opschrijft in het Bijbelboek Openbaring. Een heel bijzonder boek dat het plan van God met deze wereld laat zien, en uiteindelijk iets van de nieuwe hemel en aarde. Johannes begint het boek met de woorden dat het een “Openbaring van Jezus Christus” is. Het hele Bijbelboek laat ons dan ook zien wie Jezus is, door onder andere allerlei namen voor Hem te gebruiken. 

Johannes ziet Jezus

In het eerste hoofdstuk ziet Johannes Jezus zoals Hij nu is, na Zijn opstanding uit de dood en hemelvaart, in al Zijn heerlijkheid in de hemel. Wat moet het indrukwekkend zijn geweest om Hem dan nu in al Zijn hemelse majesteit te zien! Zo schrijft Johannes: 

En te midden van de zeven kandelaren zag ik Iemand Die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel; en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam, en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht.
– Openbaring 1:13-16 (HSV)

Het uiterlijk van Jezus in al Zijn heerlijkheid

Johannes ziet Jezus tussen zeven kandelaren staan. Daar worden de zeven gemeentes mee bedoeld aan wie hij later ook brieven schrijft (Openbaring 2 en 3), maar ook de kerk in zijn geheel, ook wij nu. Hij ziet dus Jezus te midden van Zijn gemeente, maar niet meer als een menselijke verschijning. Alles aan Hem straalt goddelijkheid, kracht en macht uit. Want zo ziet Jezus eruit:

  • Hij is gekleed in een gewaad tot op de voeten -Dit laat iets zien van de waardigheid van Jezus. In die tijd betekende het hoe langer je gewaad, hoe belangrijker en rijker je was.
  • Hij heeft een gouden gordel om Zijn borst – De gordel draagt Hij hoog; Jezus heeft het werk voltooid dat gedaan moest worden.
  • Zijn haren zijn wit als sneeuw – Wit laat iets zien van de hemelse heerlijkheid en reinheid.
  • Zijn ogen zijn als een vuurvlam – Niets is voor Hem verborgen; Hij ziet alles. 
  • Hij heeft voeten als koper – De voeten van Jezus, die op aarde hebben gelopen, laten nu iets zien van goddelijke heerlijkheid.
  • Zijn stem is als vele wateren –  Het is een stem die doordringt, die autoriteit en macht heeft.
  • In Zijn rechterhand zijn zeven sterren – De hand van sterkte en macht. In vers 20 lezen we hierover dat met de sterren, de engelen van de zeven gemeenten worden bedoeld. Jezus houdt hen vast.
  • Uit Zijn mond komt een tweesnijdend zwaard – De woorden die Hij spreekt hebben gezag, troosten, maar veroordelen uiteindelijk ook.
  • Zijn gezicht schijnt als de zon – Dat doet je misschien denken aan toen Jezus verheerlijkt werd op de berg, in Mattheüs 17:2. Jezus straalt in alle heerlijkheid; Hij, de Morgenster!

Jezus zegt: “Wees niet bang”

Wanneer Johannes Jezus ziet, is hij daar zo van onder de indruk, dat hij als dood neervalt (vers 17). Maar Jezus spreekt hem dan toe. Het eerste wat Hij tegen Johannes zegt is: “Wees niet bang.” De woorden die door heel de Bijbel heen klinken, die troosten.

Het is deze Jezus die ontzag verdient, door wat Hij gedaan heeft en voor eeuwig troont in de hemel: ‘Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen.’ (Openbaring 1:17-18, HSV)

Het is deze Jezus die alle eer verdient, voor wie ik elke dag opnieuw wil knielen in aanbidding. Jij ook?

Aan de slag!

Luister naar het lied ‘Koning’ van Reyer. Hoe zie jij Jezus na deze omschrijving van Hem?

Bronnen:
‘Zie, ik maak alles nieuw’, geschreven door Bart van Nes
‘Zie ik kom spoedig’, geschreven door Wim Grandia
StudieBijbel Online

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap