Overige

Categorie

Lees de blog

Het boek Ruth is een prachtig verhaal midden in het Oude Testament. Toch kan de betekenis ervan je een beetje ontgaan als je het niet plaatst in de juiste tijd en context. Wat betekent dat ‘losserschap’ eigenlijk? En bracht Ruth zich op een bepaalde manier in gevaar door Boaz in feite ten huwelijk te vragen?

Lees de blog

Voordat er ook maar iemand bestond op deze aarde, bestond het begrip ‘relatie’ al. Die relatie bestond uit de drie-eenheid van God, Jezus en de Heilige Geest. In Genesis is omschreven hoe wij geschapen zijn naar Gods evenbeeld. Het is dus niet zo gek dat het verlangen om in connectie te staan met anderen en […]

Lees de blog

Van vrouw van een boer, naar vrouw van een koning. Volgens het Jodendom is ze één van de zeven profetessen. Ze toont moed en intelligentie. Abigaïl haar leven neemt een interessante wending en laat ons zien hoe een verstandige vrouw handelt.

Lees de blog

Verlang jij ernaar om altijd vrucht te dragen? In Jeremia 17 worden mensen vergeleken met een kale struik en een boom die altijd groen is. Wat kan jou als een kale struik laten zijn? En wat is het geheim van een altijd groene boom?

In onze Facebookgroep met meer dan tweeduizend leden kun je je aansluiten bij een bestaande Zij Lacht Bijbelgroep of je kunt er zelf één starten! 

Wil je een Bijbelstudiegroep starten?

De community

helemaal gratis!

Sluit je aan

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap