menu

menu

Anne-Saar Kunz

1 september 2019

Een vrouw naar Gods hart – ben jij dat?

Een tijdje geleden moest ik afscheid nemen van een goede vriend. Ik had een periode met hem opgetrokken maar nu ging ons leven verder en scheidden onze wegen. Af en toe hebben we nog contact. En laatst bedacht ik me: wat heeft hij overgehouden aan mij? Wanneer hij nog eens aan mij denkt, wat denkt hij dan? Het is misschien een vraag die jij jezelf ook wel eens stelt. Misschien zijn wij als vrouwen daar ook wel soms (te) druk mee bezig: wat denkt diegene van mij? Maar, toen ik daarover na dacht, bedacht ik me: wat wil ik dat mensen van mij overhouden? Wat wil ik dat iemand over mij denkt? Waar draait het ten diepste om?  

De afgelopen periode mocht ik in de politiek werken en op een dag sprak ik met een Kamerlid over dit thema. Een kwetsbaar en persoonlijk onderwerp dat alle facetten van het leven raakt. Hij vroeg mij: wat wil je dat mensen aan je overhouden? Of anders gezegd: wat is je legacy?
Mag ik het, voordat we verder gaan, aan jou vragen? Wat wil je dat mensen over je denken? Wat moet er over jou gezegd worden? Een leuke, spontane vrouw? Ja, en verder?  

Ik bedacht me: het enige wat uiteindelijk telt, is of ik een vrouw naar Gods hart ben. En dat antwoordde ik dus op de vraag van het Kamerlid en dat is ook mijn antwoord op: wat zou die jongen over mij denken? Ik hoop dat er later van mij wordt gezegd, dat was een vrouw naar Gods hart. En dit is iets persoonlijks: maar dit is wel van levensbelang. Dit is een levensmissie, dit is een gebed. Mag ik Heere, een vrouw naar uw hart zijn?  

Hoe dan?

Maar hoe doen we dat? Hoe zijn we een vrouw naar Gods hart? Het begint op de knieën, het begint met gebed. Ik moest denken aan Salomo. De geschiedenis van Salomo zat nog vaag in mijn geheugen maar toen ik de Bijbel opsloeg en opzoek ging naar het verhaal raakte het me. Boven  1 Koningen 3  staat namelijk: Salomo bidt om een wijs hart. En ik vind deze geschiedenis zo ontroerend. God vraagt hier namelijk aan Salomo: Salomo, wat wil je hebben? Of anders gezegd: ‘Vraag wat Ik u geven zou.’  (1 Koningen 3: 5, HSV)  Moet je even indenken! God vraagt aan jou wat je wil hebben, want dan zou Hij het je geven. Wat zou jij dan zeggen? Wat heb je nu nodig? En wat heb je voor je leven nodig?  

Salomo, een jonge man, die God heeft geplaatst als dienaar te midden van een groot volk, vraagt het volgende: ‘Geef dan Uw dienaar een opmerkzaam hart, om recht te kunnen spreken over Uw volk, om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad, want wie zou over dit machtige volk van U kunnen spreken.’ (1 Koningen 3: 9, HSV)
Salomo bidt om een opmerkzaam hart. Opmerkzaam, dat is: oplettend, waakzaam en aandachtig. Bidden om een opmerkzaam hart; dat omvat alles. Eerder in de geschiedenis zegt God tegen Samuël: ‘Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar God kijkt naar het hart.’ God ziet het hart. God ziet je hele leven: al je gedachten, al je vragen, al je pijn en al je noden. En wat voor de mensen soms verborgen is, is voor God zichtbaar. In het bijbelboek  Spreuken wordt je hart genoemd als de bron van je leven. En daarom vraagt Salomo ook om een opmerkzaam hart, zodat hij recht kan spreken en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad.   

Nog even terug naar de vraag van net. Als God aan jou zou vragen wat je wilt hebben, wat zou jij dan vragen? Wat is van waarde, of liever gezegd: wat is van eeuwigheidswaarde? Knielen we neer voor onze Koning en vragen we om een wijs hart? Om een hart dat God lief heeft boven alles en de naaste als onszelf? Een hart dat gericht is op God en niet op alle dingen die spelen in deze wereld? Een hart dat rust vindt bij God en God alleen. Augustinus zegt het zo treffend: Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt bij U, o God!  

Aan de slag!  

Het nieuwe school-/studiejaar is begonnen en of je nu werkt of nog op school zit, dit voelt waarschijnlijk hoe dan ook als een nieuwe periode.
Hoe ga je deze periode in? En wat wil je dat mensen van je vinden? Wat laat je achter bij de ander? Wat is je legacy? Ten diepste gaat het er niet om wat mensen van je vinden, want God ziet het hart. Maar, mogen we opstaan als vrouwen naar Gods hart? Als kinderen van de Allerhoogste Koning? En mogen we dat ook uitstralen in alles wat we doen, waar we ook geplaatst zijn in deze wereld.
Bid je het mee? Dat we in alles wat we doen vrouwen naar Gods hart mogen zijn. En dat we in alles onze toevlucht en ons hoogste geluk mogen vinden bij Christus. Want onrustig is ons hart, totdat het rust vindt bij God.  

Start 2021 intentioneel met aanbidding met onze nieuwe vijfweekse cursus over Aanbidding door Jannica van Barneveld

nieuw!

ik doe mee!

laat een reactie achter

  1. Carola schreef:

    Mooi!
    Ik moest gelijk denken aan het lied “only Jesus” van de Casting Crowns. Een lied wat ik heel veel geluisterd heb.

    https://youtu.be/TAtx1y58jS0
    Bedankt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *