Jouw kwaliteiten inzetten voor het Koninkrijk van God: waarom zou je? 

16

okt

Mandy

Vraag je je wel eens af of God iets met jouw kwaliteiten kan? Of het zin heeft om ze in te zetten? Vandaag lezen we een stukje uit de Zij Lacht Guide ‘Roeping‘, om te ontdekken wat God met onze kwaliteiten wil.

Ken je de gelijkenis van de talenten? Een heer vertrok naar het buitenland en vertrouwde zijn bezittingen toe aan zijn dienaren: één kreeg er vijf talenten, de ander twee en de laatste één, ‘ieder naar zijn bekwaamheid’ staat er. Vervolgens vertelt het verhaal wat de dienaren ermee deden. De eerste dienaar maakte vijf talenten winst, net als de tweede dienaar. Maar de derde verstopte het, uit angst voor de reactie van zijn heer. Wanneer de heer terugkomt, keurt hij de daden van de eerste twee dienaren goed, maar die van de derde? Hij heeft er geen goed woord voor over en neemt hem dat ene talent af. 

Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft.
– Mattheüs 25:29 (HSV)

Wat doe jij met de kwaliteiten die jou zijn toevertrouwd?

Hoewel het in deze tekst gaat om talenten als een munteenheid staat er een diepere vraag centraal: wat doe je met wat jou is toevertrouwd? Deel je het of verstop je het? In de eerste plaats gaat het hier om je geloof, maar ik denk dat je dit door mag trekken naar de rest van je leven: je gezin, je financiën, je werk. Jouw kwaliteiten en hoe je die inzet voor het Koninkrijk van God. Hoe doe je dat?

Gebruik wat je gegeven is, wát dat dan ook is. Misschien stuit het je tegen de borst om de schijnwerper op jezelf te richten. Heeft het wel zin om naar mezelf te kijken, vraag je jezelf misschien af. Moet ik me niet volledig op God richten en mezelf daarbij opzijschuiven?

Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld.
– Romeinen 12:3 (HSV)

Denk over je kwaliteiten ‘overeenkomstig het geloof’

Deze tekst geeft ons een helder beeld: we moeten onszelf en onze kwaliteiten niet te hoog inschatten, maar ook niet te laag. In de NBV staat er: ‘denk overeenkomstig het geloof’. Wat is dit geloof?

‘Je bent zondig en verdient daarom een leven zonder God, maar je bent ook zo geliefd dat Hij een leven mét je wil. Die wetenschap maakt je nederig (omdat Hij genadig is) en geeft je een immens zelfvertrouwen (omdat Hij oneindig veel van je houdt)’, aldus Tim Keller. 

Zo mag je naar jezelf en je kwaliteiten kijken. Gebruik je kwaliteiten tot opbouw van de gemeente en tot eer van God, proef je in deze tekst. Er staat zelfs ‘wie de gave heeft om (…) moet …’

Heb jij het gevoel dat je ergens een gave voor hebt, dan is het belangrijk om deze niet voor jezelf te houden. Het ‘moeten’ legt er zelfs een bepaalde verantwoordelijkheid in. Kijk maar naar de reactie van de heer wanneer hij hoort wat de dienaren met de talenten hebben gedaan.

Nadenken over je talenten is niet in strijd met leven in geloof, en je kwaliteiten ontdekken is niet egoïstisch. Juist door het inzetten van je talenten kun je God dienen. Gebruiken wat Hij je gegeven heeft, is een uiting van Hem dienen met heel je leven. Je houdt niets achter, maar biedt alles als een offer aan. 

Aan de slag!

Durf vandaag over deze vragen na te denken:

– Wat zijn jouw kwaliteiten?
– Hoe kun jij die inzetten voor Gods Koninkrijk? 

Durf hier écht over na te denken, zonder iets af te doen als ‘onbruikbaar’ of ‘onbelangrijk’. Morgen gaan we dieper in op hoe je jouw kwaliteiten kunt ontdekken. 

Deel deze overdenking

  1. Reina Meems schreef:

    Zet je aan het denken… Maakt je bewust van wie je bent en wat je kan en dat je dat niet zomaar moet nalaten. Toch krijg je ook niet altijd de kans om die kwaliteiten in te zetten..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap