De twee Bijbelse principes van vriendschap

07

jul

Paola Don

Elk mens heeft andere mensen om zich heen nodig. Hoe ziet een vriendschap eruit volgens de Bijbel? Twee belangrijke principes van vriendschap lees je hieronder.

Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen. Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen.
– Prediker 4:9-10 (HSV)

Mensen zijn sociale wezens. Over het algemeen hebben mensen anderen om zich heen nodig. Om zichzelf te ontwikkelen, om plezier mee te hebben en om het leven met elkaar te delen. De één heeft meer mensen nodig dan anderen. Sommigen zijn extravert en halen hun energie uit sociale contacten, terwijl anderen introvert zijn en het ook heerlijk vinden om alleen te zijn. Toch is vriendschap een essentieel onderdeel van het leven. In de Bijbel wordt dat beaamd.

In Prediker staat dat mooi verwoord: Vrienden zijn nodig om elkaar overeind te helpen en dat is de beloning van de vriendschap. Maar waaruit bestaat een goede vriendschap nou eigenlijk? Welke principes van vriendschap halen we uit de Bijbel?

Liefde en respect voor elkaar

Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon.
– Romeinen 12:10 (HSV)

De broederlijke liefde waarover Paulus hier schrijft in Romeinen gaat diep. Zoals je een broer of zus liefhebt, moet je ook je vrienden liefhebben. Maar het betekent ook: heb elkaar lief zoals medegelovigen elkaar liefhebben. Als je gelovige vrienden hebt, zijn jullie door het geloof verbonden tot één familie. 

Bij die liefde hoort ook respect. Ga elkaar voor in eerbetoon. Dat betekent zoiets als: laat elkaar in je waarde en toon elkaar waardering. Alleen al voor het feit dat jullie in elkaars leven zijn.

Iets voor elkaar over hebben

Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.
– Johannes 15:13 (HSV)

Jezus geeft het beste voorbeeld van een goede vriend zijn. Hij geeft Zijn eigen leven voor Zijn vrienden, waarbij Hij ook nog eens iedereen als Zijn vriend wil aannemen. Jezus zegt deze woorden zelfs al voordat Hij ze uitvoert.

Ook in het klein kun je natuurlijk iets voor elkaar over hebben. Heeft de ander hulp nodig? Probeer hem of haar dan te helpen voor zover je kunt. Zit de ander niet lekker in zijn of haar vel? Probeer hem of haar dan te bemoedigen en met elkaar mee te leven. Zo kun je samen door dik en dun elkaar bijstaan. Een vriendschap moet ook twee kanten op werken: jij kunt van de ander op aan en ander kan van jou op aan. 

Het allerbelangrijkste, ook in vriendschap, is dat we Jezus’ voorbeeld proberen te volgen. Zijn lijden en sterven is het ultieme voorbeeld van wat een vriendschap inhoudt. Wij moeten elke dag opnieuw proberen te leven zoals Hij deed.

In het kort: de Bijbel vertelt ons de belangrijkste principes van vriendschap; liefde en respect en iets voor elkaar overhebben. Als je deze principes aanhoudt, zal je vriendschap bloeien!

Aan de slag!

  • Wie zijn jouw beste vrienden? Herken je bovenstaande principes in de vriendschap tussen jullie?
  • Besteed deze week extra aandacht aan het eer betonen aan je vrienden. Laat ze weten dat je ze waardeert!

Deel deze overdenking

  1. Judith Esajas schreef:

    Hartelijk dank voor jullie overdenkingen. Ik lees ze graag en leer er iedere keer weer wat uit of wordt aan de bijbelse principes herrinerd. Het stimuleert mij ook om de bijbel meer te lezen. Heel mooi

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap