Stap, net als Esther, uit je comfortzone. God zal grote dingen doen!

28

okt

Linda Aalbers

Esther, een gewone Joodse vrouw, wordt op een wonderlijke manier koningin. Met gevaar voor eigen leven komt zij op voor haar volk bij de machtige koning Ahasveros.

Ik ben een gewone Nederlandse vrouw anno 2023. Met bewondering kijk ik naar Esther en vraag ik me af: zou ik dit gedurfd hebben, als ik in haar schoenen stond? “Kom ik om, dan kom ik om.” Zou ik mezelf opofferen voor Gods plan?

Koning Ahasveros kiest Esther

Een Joods weesmeisje, opgegroeid bij haar neef Mordechai, en nu koningin! Esther is de nieuwe vrouw van koning Ahasveros. Zij is uitgekozen omdat ze beeldschoon en welgevallig is. De koning had haar lief.

En de koning had Esther meer lief dan alle andere vrouwen en zij verwierf bij hem meer genade en gunst dan alle andere meisjes en hij zette de koninklijke diadeem op haar hoofd en maakte haar koningin in de plaats van Vasthi.
-Esther 2:17 (HSV)

Ahasveros is op dat moment koning van het Perzische Rijk: 127 provincies, van India tot in Noord-Afrika en tot Turkije. Een enorm gebied! Hij is machtig en ontzettend rijk en vindt zijn eigen eer heel belangrijk. Zijn vorige vrouw, Vasti, gehoorzaamde hem niet en moest daarom vertrekken. Hij is een koning die beslist over veel levens. Want wanneer er een volk blijkt te zijn dat wetten heeft die anders zijn dan de zijne, geeft hij zomaar toestemming om dat hele volk uit te roeien. Esthers volk. Het volk van God.

God kiest Esther

Mordechai zegt tegen Esther: “Wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent.” (Esther 3:4:14, HSV)

God heeft Esther op deze bijzondere positie en in deze tijd gebracht, om grote dingen te doen. Maar toch heeft Esther hier zelf een keuze in. Want de koning is streng. Hij zou haar zo kunnen doden als ze ongevraagd naar hem toe gaat. Toch kiest ze ervoor om voor haar volk op te komen. Ze vraagt haar volk drie dagen voor haar te vasten. 

Ga, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden, en vast voor mij: eet niet en drink niet, drie dagen lang, nacht en dag. Ook ikzelf zal zo vasten, samen met mijn dienaressen, en dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om.
– Esther 4:16 (HSV)

Esther kiest voor haar volk

Esther wist: ik kan alleen in Gods kracht en met Zijn genade grote dingen doen. Ze stapt letterlijk uit haar comfortzone, stap voor stap richting de koning. Het gevaar en de onzekerheid tegemoet, omdat dit de enige kans is om het goede te doen: haar volk redden van de dood. Esther en Mordechai weten: het gaat niet om mij, maar om God en Zijn Koninkrijk.

Het lukt Esther om de Koning te vertellen van Hamans plan, die daar vervolgens voor wordt gestraft. Maar een wet van Meden en Perzen kan niet ongedaan gemaakt worden. Dus op de dertiende van de twaalfde maand zouden door de wet van Haman alle Joden vernietigd worden. Door de nieuwe wet van Esther en Mordechai echter, mag het Joodse volk zich op die dag verdedigen, waardoor ze worden gered. 

Niet Esther en Mordechai doen grote dingen voor God. Nee, God doet grote dingen voor Zijn volk! Hij gebruikt Esther hiervoor en zij gehoorzaamt. Ze zal er misschien niet op hebben zitten wachten om grote dingen te doen. Ze zal het eng hebben gevonden. Maar ze is gehoorzaam en doet het voor God en haar volk. 

God kan grote dingen doen en wil jóu daarvoor gebruiken

Ook in onze tijd zijn er grote ‘Ahasverossen’. Veel machthebbers en ‘gewone’ mensen vinden hun eigen eer belangrijker dan Gods eer of die van de mensen om hen heen. Hierdoor is er heel veel onrecht en onderdrukking in de wereld. Je ziet het op het nieuws: zoveel geweld en armoede. En al die vluchtelingen. Er zijn heel veel christenen die vervolgd worden om hun geloof. Die met gevaar voor eigen leven naar de kerk gaan, Bijbels bezorgen en mensen bezoeken. Zij weten: het gaat niet om mij. Het gaat om God en Zijn plan. 

Ook in jouw eigen leven kan je te maken krijgen met lijden, ruzie en oneerlijkheid. Soms vragen we: ‘Waar is God? Waarom doet Hij niks?‘ Maar God doet grote dingen, ook in deze tijd. Sterker nog, Hij gebruikt ons daarvoor!

Durf jij te geloven dat God jou, net als Esther, speciaal voor deze plek en tijd bedacht heeft, zodat Hij, door jou, grote dingen doen kan? Het is echt waar! Het is zelfs Gods opdracht voor ons. Hij geeft ons de kracht en unieke talenten om uit onze comfortzone te stappen, om de ander te dienen. Het is je roeping om er te zijn voor de ander. 

Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de HEERE van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.
-Micha 6:8 (HSV)

God kiest jou

God gehoorzamen kan gevaarlijk, eng en onzeker zijn. Maar jouw leven is al veilig in Jezus’ armen en niemand kan je uit Zijn hand roven. Durf Hem te vertrouwen. Hij zorgt voor je. Gehoorzaam Hem en sta op tegen onrecht. Vraag God waar en hoe Hij je wil inzetten namens Hem. Hij geeft je er de kracht voor.

Aan de slag!

Luister het krachtige en prachtige lied over Esther: ‘Born for this’ van Mandisa.

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    Prachtig, dankjewel voor deze bemoediging!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap