Mannen in de Bijbel

Categorie

Lees de blog

Jezus gaf Zijn discipelen de macht om zieken te genezen en mensen tot God te brengen. En ze raken niet over hun ervaring uitgepraat! Maar als Hij hen vraagt om een groep mensen van brood te voorzien, wordt het stil…

Lees de blog

Bekende Bijbelse personen als Abraham, Mozes en wie er nu maar in je hoofd opkomen maken wel indruk, hè? ‘Dat moeten vrijwel zondeloze mensen geweest zijn’, klinkt het stiekem in mijn hoofd. Het is immers niet voor niets dat God hen voor bepaalde taken uitkoos. En toch zijn het mensen, zoals jij en ik. Maakten […]

Lees de blog

Tot de komst van Jezus was er één standaard voor het (Joodse) geloof, en de Schriftgeleerden stonden daar symbool voor. Ze legden zichzelf en het Joodse volk hoge eisen op en verkondigden een geloof waarbij weer in Gods genade komen iets was wat je zélf kon bewerkstelligen. Al duizenden jaren ging het zo. Offers brengen, […]

Lees de blog

Aan de start van dit jaar ben ik begonnen om de Bijbel in een jaar uit te lezen, iets wat ik eens wilde doen. Ik lees daardoor veel bijbelgedeeltes die ik normaal gesproken niet zo snel zou lezen of bestuderen. Momenteel lees ik in Exodus. Een hoofdstuk waarin er veel gebeurt met het volk Israël. […]

In onze Facebookgroep met meer dan tweeduizend leden kun je je aansluiten bij een bestaande Zij Lacht Bijbelgroep of je kunt er zelf één starten! 

Wil je een bijbelstudiegroep starten?

De community

helemaal gratis!

Sluit je aan

© 2021 Zij Lacht | Alle rechten voorbehouden