Stefanus: een voorbeeld van de kracht van de Heilige Geest in een mensenleven

20

mei

Tirza Rots

Gisteren stonden we stil bij de uitstorting van de Heilige Geest. Ben je ook benieuwd hoe Gods verhaal verdergaat na Pinksteren? Vandaag wil ik je meenemen in een bijzonder verhaal van een heel gewone gelovige: Stefanus. Hij is een man vol van de Heilige Geest en vol van wijsheid. 

Gisteren stonden we stil bij Handelingen 2. Dit hoofdstuk eindigt met dat er dagelijks meer gelovigen bijkomen. Gods Geest is aan het werk en het getuigenis van de gelovigen draagt vrucht! Vandaag springen we door naar hoofdstuk 6 en 7 van Handelingen, waar het verhaal van Stefanus opgetekend staat. Hoofdstuk 2 eindigt met de vermelding dat het aantal gelovigen met de dag toeneemt; hoofdstuk 6 start met dezelfde bewoording. 

Uitdagingen

Het aantal discipelen neemt steeds toe, staat er. Vanzelfsprekend brengt dit praktische vraagstukken met zich mee. Hoe kun je goed omzien naar elkaar als er elke dag nieuwe gelovigen bij komen?

Blijkbaar lukt dat niet altijd evengoed. Er ontstaat namelijk gemor (vers 1). Er blijkt niet goed voor de Griekssprekende weduwen gezorgd te worden. 

Daarom kiezen de discipelen ervoor zeven wijze mannen aan te stellen. De zorg voor de weduwen wijzen ze hen als taak  toe. Zogezegd, zo gedaan. Eén van de mannen die wordt voorgedragen, is Stefanus (vers 5). Er wordt voor hem en de andere zes mannen gebeden, en de discpelen leggen hun de handen op (vers 6). Op deze manier worden ze ‘ingezegend’ voor hun taak.

Evangelisatie

In vers 7 staat opnieuw dat het aantal discipelen in Jeruzalem enorm toeneemt. Het Evangelie van Jezus Christus verspreidt zich blijkbaar als een lopend vuurtje door Jeruzalem! 

Stefanus heeft een groot geloof en er gaat een krachtig getuigenis van hem uit. God gebruikt Stefanus om Zijn almacht te laten zien: Stefanus doet wonderen en tekenen in Zijn Naam. Dit wordt echter niet op prijs gesteld door de Joodse leiders in Jeruzalem. Zij proberen te redetwisten met Stefanus, maar bijzonder genoeg kunnen zij niet tegen Stefanus op. Zijn wijsheid kunnen zij niet evenaren en zij kunnen de Geest die door hem heen spreekt niet weerstaan (vers 10).

Bemoediging!

De Joodse leiders kunnen het ware Evangelie niet tegenspreken. Zij kunnen Gods Geest niet weerstaan. Dit is een bemoediging voor de kerk van alle eeuwen! Misschien ben jij weleens bezorgd over godsdienstvrijheid. Hoe zal het in de toekomst zijn? Is er nog ruimte om als christen, in navolging van de Bijbel, invulling te geven aan je leven? De Bijbel heeft ons tegenstand voorspeld. Gelukkig sta je als christen nóóit alleen! God geeft jou de kracht van Zijn Geest, die in je woont. Hij waakt over allen die in Hem geloven. Zijn Geest zorgt ervoor dat het Evangelie wereldwijd verspreid wordt, ook dóór vervolging heen.

Vals beschuldigd

Uiteindelijk wordt Stefanus vals beschuldigd en voor de Joodse raad gebracht. Op het moment dat Stefanus daar wordt voorgeleid, straalt zijn gezicht ‘als dat van een engel’ (vers 15).

Stefanus begint, net als Petrus tijdens Pinksteren, een hele rede in de ‘rechtbank’. De hele Joodse historie komt aan bod. Stefanus klaagt de Joodse leiders aan door te benoemen dat zij de Rechtvaardige, Jezus Christus, hebben gedood. Maar als hij de Joodse leiders ‘wetsovertreders’ noemt, is de maat vol (vers 52). Woedend zijn de mannen! 

Van dood naar leven!

Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God. En hij zei: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En zij wierpen hem de stad uit. Zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij.
– Handelingen 7:54-60 (HSV)

Gisteren ontdekten we de krachtige uitwerking van Gods Geest op een héle groep mensen. Vandaag zien we de uitwerking van Gods Geest in het leven van één persoon. Het verhaal van Stefanus herinnert ons aan hoe krachtig God kan werken door eenvoudige mensen. Door Zijn Geest kan God ook in jóuw leven verassende dingen uitwerken!

Aan de slag!

Bid vandaag om Gods Geest, en om standvastigheid in je geloof.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap