Mannen in de Bijbel

Categorie

Lees de blog

Werd ik nou geroepen? Ja, die braamstruik riep mijn naam!“ Hallo? Wat… wat is er?” stamel ik. “Trek je schoenen uit!” De stem klinkt kalm. Mijn schoenen uitdoen? Mijn vieze, zanderige sandalen? Nou ja, vooruit. Mijn schoenen zijn nauwelijks van mijn voeten als ik de Stem opnieuw hoor. “Deze grond is heilig. Ik ben het, […]

Lees de blog

Soms zijn we het ergens niet mee eens. Ik vind het persoonlijk best lastig om dat aan te geven en tegelijkertijd liefdevol te blijven. In 1 Tessalonicenzen 5:12 staat dat je elkaar terecht mag wijzen wanneer je ordeloos leeft. Discussiëren en het ergens niet mee eens zijn, is in essentie niet verkeerd. Jezus was het […]

Lees de blog

Jezus gaf Zijn discipelen de macht om zieken te genezen en mensen tot God te brengen. En ze raken niet over hun ervaring uitgepraat! Maar als Hij hen vraagt om een groep mensen van brood te voorzien, wordt het stil…

Lees de blog

Bekende Bijbelse personen als Abraham, Mozes en wie er nu maar in je hoofd opkomen maken wel indruk, hè? ‘Dat moeten vrijwel zondeloze mensen geweest zijn’, klinkt het stiekem in mijn hoofd. Het is immers niet voor niets dat God hen voor bepaalde taken uitkoos. En toch zijn het mensen, zoals jij en ik. Maakten […]

In onze Facebookgroep met meer dan tweeduizend leden kun je je aansluiten bij een bestaande Zij Lacht Bijbelgroep of je kunt er zelf één starten! 

Wil je een bijbelstudiegroep starten?

De community

helemaal gratis!

Sluit je aan

© 2021 Zij Lacht | Alle rechten voorbehouden