Discipelschap

Categorie

Lees de blog

Vandaag sluiten we de maand over het Evangelie van Markus af. Maar we sluiten niet af met het einde van een verhaal… maar met het begin van een nieuw verhaal! Jezus is opgestaan en zal zijn aan de rechterhand van God. Maar voordat Hij wordt opgenomen in de hemel, geeft Hij de mensen nog één […]

Lees de blog

Markus 3 begint met een opvallend optreden van Jezus, nadat de Farizeeën Hem uit de tent lokken. Vervolgens kiest Hij Zijn discipelen uit. Ben jij klaar voor het revolutionaire optreden van Jezus? En veel belangrijker nog: ben je bereid om Hem te volgen?

Lees de blog

Tot voor kort was ik een flinke periode thuis, zonder baan, met een baby en een peuter. In mijn vorige werk gaf ik theologisch onderwijs, in een ontwikkelingsland, gericht op de empowerment van vrouwen. Ik had het gevoel dat mijn werk ertoe deed en dat ik iets moois mocht doen in het Koninkrijk van God. […]

Lees de blog

Een van de voornaamste lessen die de Bijbel ons leert, is om elkaar lief te hebben. Klinkt simpel, toch? Maar hoe liefhebbend ben jij op de vroege ochtend wanneer je je bed uit wordt getrommeld? Kan jij volledig uit liefde handelen wanneer die ene auto of fietser jouw weg blokkeert? Of hoe liefdevol ben jij […]

In onze Facebookgroep met meer dan tweeduizend leden kun je je aansluiten bij een bestaande Zij Lacht Bijbelgroep of je kunt er zelf één starten! 

Wil je een Bijbelstudiegroep starten?

De community

helemaal gratis!

Sluit je aan

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap