Hoe ga je om met zonde en verleidingen in je leven? 

07

apr

Tamara Bal

Herken je dit: je houdt van de Heer en hebt je naaste lief, maar tegelijkertijd lijkt het ook alsof sommige zonden of verleidingen maar niet verdwijnen uit je leven. Hoe hard je je best ook doet, ze blijven terugkomen. Vandaag deel ik een les met je die ik leerde over omgaan met zonde en verleidingen in je leven.

Het goede willen doen

Paulus schrijft in Romeinen 7:15: ‘Ik begrijp zelf niet wat ik doe, want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat.’ (NBV21) 
Misschien herken je je hier wel in. Ook al probeer je het goede te doen, het lijkt alsof het niet werkt. Het lijkt alsof je wordt telkens naar beneden gehaald door je zwakke punten. De dingen van de wereld trekken aan je. En als je dan aan het einde van de dag terugdenkt en denkt aan alle punten waarop het mis ging of waarin je faalde, raak je misschien wel ontmoedigd. De duivel probeert je weg te houden bij God of je onzeker te laten voelen. Misschien ben je wel teleurgesteld in jezelf. Dit ervaar ik soms ook, maar ik heb iets geleerd wat mij heeft geholpen om met zonde en verleiding in mijn leven om te gaan, namelijk: alles wat je aandacht geeft, groeit.

Paulus schrijft zijn brief aan christenen in Rome. De Joodse christenen in Rome hielden zich aan de Joodse wetten. Ze dachten dat ze hiermee het eeuwige leven bij God kregen. Paulus legt uit dat het zo niet werkt. Hij vertelt dat de zonde door de wet geprikkeld wordt. Doordat de mensen gecontroleerd worden door de wet, komen ze tegen de wet in opstand en overtreden ze de wet. Op deze manier draagt de mens vrucht voor de zonde en dood, in plaats van het eeuwige leven. Paulus erkent dat er vaak een innerlijke strijd in ons denken plaatsvindt tussen goed en kwaad. Een strijd tussen de wet van de Geest en de wet van de zonde. Maar door ons geloof in Christus zijn we bevrijd van de wet van de zonde en mogen we leven door de Geest!

Alles wat je aandacht geeft groeit

Het gaat om ons perspectief. Ondanks de aanvechtingen in je leven en de verleidingen van de wereld, heb je altijd de keuze: focussen op God of focussen op je zonden. Focussen op Gods Koninkrijk of focussen op het koninkrijk van de wereld. Alles wat je aandacht geeft groeit. Het is net als hardlopen: terwijl je hardloopt, kijk je niet naar je schoenen, nee, je kijkt vooruit naar de weg die voor je ligt. Je houdt je blik naar voren gericht. Je kijkt naar waar je naartoe gaat en of er geen obstakels op de weg liggen. Zo is het ook in je geloof: door naar Jezus te kijken, leer je hoe je meer op Hem kan gaan lijken. Door naar Zijn levenswandel te kijken en te leven in relatie met Hem, leer je te groeien in je karakter en in de vrucht van de Geest.

Begrijp me niet verkeerd, dit betekent niet dat de zonde en verleiding uit je leven opeens verdwenen zijn. Je zal alsnog moeten breken met zonden die je bij God vandaan houden, en nog steeds zullen de verleidingen op de loer liggen. Maar door je ogen gericht te houden op Jezus, ben je er minder vatbaar voor. De kans is kleiner dat je erin verstrikt raakt. Net zoals je niet tegelijkertijd naar je schoenen kunt kijken en naar de weg die voor je ligt, zo kun je ook niet tegelijkertijd naar Jezus en naar de zonden en verleidingen kijken. 

Ogen gericht houden op Jezus

Jezus is de grondlegger en voltooier van ons geloof. Hij is Degene Die ons helpt om steeds meer op Hem te gaan lijken. Door te kijken naar Hem en van Hem te leren, gaan we leven zoals Hij. Gaan we steeds meer op Hem lijken en kunnen we breken met de zonden en verleidingen die ons vasthouden. 

Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. 
– Hebreeën 12:1-2 (NBV21)

Hoe dat er praktisch uitziet? Voor mij betekent dit elke dag een bewuste keuze maken om achter Jezus aan te gaan. Om ‘nee’ te zeggen tegen de duivel en zijn verleidingen en om ‘ja’ te zeggen tegen God. Elke dag opnieuw. 

Aan de slag!

Luister het lied ‘Turn Your Eyes Upon Jesus’ van Shane & Shane en denk na hoe jij je ogen gericht kunt houden op Jezus.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap