Jouw roeping is niet van jou!

20

feb

Tirza Rots

Ken jij ‘krimpie dinkie’? Het is een plastic krimpfolie dat je kunt gebruiken om creatieve items mee te maken. Als kind vond ik dit bijzonder interessant. Vol enthousiasme begon ik met het kleuren van het krimpfolie. Daarna moest het de oven in. Toen het eruit kwam schrok ik van de kleine vormpjes! Door de warmte van de oven werd het krimpfolie namelijk drie keer zo klein…

Meer Hij, minder mij

Hier moest ik aan denken bij het sleutelvers van vandaag: 

Hij moet groter worden en ik kleiner.
– Johannes 3:30 (NBV21)

Onze maatschappij roept ons op om onszelf steeds meer te ontwikkelen, te profileren en steeds beter te presteren. Het draait om méér, méér, méér. De Bijbel heeft een tegengestelde boodschap: God wil namelijk dat we mínder met onszelf bezig zijn en meer met Hém. Meer ‘Hij’, minder ‘mij’. 

Hij moet meer worden, maar ik minder. 
– Johannes 3:30 (HSV)

Dit zijn woorden van Johannes. Als je aan Johannes denkt, denk je misschien aan een zonderling figuur. Hij verbleef in de woestijn, liep in een mantel gemaakt van kameelharen en at sprinkhanen, lezen we in de Bijbel. Johannes had echter een bijzondere roeping voor zijn leven. Zijn geboorte werd aangekondigd door een engel. Johannes wordt ook wel de wegbereider van Jezus genoemd.  

Johannes doopte mensen als teken van bekering. Jezus doopte mensen om hen bij Hem aan te sluiten en in Zijn voetsporen te gaan. Zowel Johannes als Jezus werkte beiden vanuit de bevoegdheid die God hen gegeven had. Maar de rol van Johannes werd steeds kleiner toen Jezus meer in de openbaarheid trad. Volgelingen van Johannes komen bij hem. Het zit hen dwars dat Jezus meer dopelingen heeft dan Johannes. En dit vertellen ze hem. Het is bijzonder om te lezen hoe Johannes hierop reageert. Dit lees je in Johannes 3:22-31. Onder andere dus met de woorden uit vers 30.

Gods roeping vervullen: hoe dan?

Een roeping kun je alleen uitoefenen in verbondenheid met God. Johannes bracht veel tijd door in afzondering, in de woestijn. Dit gaf hem de kans en de ruimte om zich te richten op God en Zijn wil en hart te leren kennen. Een roeping vervullen kan alléén met behulp van Gods Geest. Van Johannes lezen we dat hij vanuit de moederschoot al met de Heilige Geest vervuld is. Dit werd over hem geprofeteerd: 

Want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden en hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere, hun God.
– Lukas 1:15 (HSV)

Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest, en het verbleef in de woestijnen tot de dag van zijn verschijning aan Israël.
– Lukas 1:80 (HSV)

Een specifieke roeping: géén verdienste!

Een roeping is geen verdienste, maar een gunst van God. Mocht jij, net als Johannes, een specifieke roeping hebben gekregen voor jouw leven, breng dan ook tijd door mét God en wees niet slechts bezig vóór God. Leef vanuit Gods Geest en probeer dingen niet vanuit jouw eigen kracht tot stand te brengen. Besef dat het nooit draait om jóuw roeping of bediening: het gaat áltijd om God! 

Johannes vergelijkt zichzelf met de vriend van de bruidegom. Een vriend helpt in het voorbereiden van de bruiloft en kijkt samen met de bruidegom reikhalzend uit naar het grote feest. Maar op het moment dat het feest aanbreekt, kent hij zijn plaats. 

Krimp je mee? Een beetje minder van jou, zodat er meer ruimte ontstaat voor God?

Jouw roeping is niet van jou!

Of je nu in het ‘klein’ of in het ‘groot’ iets voor God mag doen, doe het voor Hém en niet voor je eigen reputatie. En komt de tijd dat het werk dat je voor God mocht doen stopt, weet dan: het was je gegund om dit te mogen doen. Het is nooit jouw verdienste geweest. Geef je roeping terug aan God. Het is jouw verantwoordelijkheid dat je gehoorzaam bent geweest. Wat de uitwerking ervan wel of niet is geweest, is niet jouw verantwoordelijkheid! De rest mag je aan God overlaten.

Aan de slag!

Wees gehoorzaam als God je roept. Zijn Geest zal je leiden! Laat los als God je vraagt jouw roeping los te laten. Het is niet jouw werk (geweest), maar Gods werk! Herken je geen specifieke roeping voor jouw leven, leef dan uit liefde en dien God op de plek waar je bent. Daar ben je sowieso toe geroepen!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap