Discipelschap

Categorie

Lees de blog

Voordat je verder leest (of luistert), denk eens even na over deze vraag: Ben jij een discipel van Jezus? Of je antwoord nu ja of nee is, jij en ik zijn daarvoor geroepen. We lezen hierover in de laatste verzen van Mattheüs. 

Lees de blog

Vandaag sluiten we de maand over het Evangelie van Markus af. Maar we sluiten niet af met het einde van een verhaal… maar met het begin van een nieuw verhaal! Jezus is opgestaan en zal zijn aan de rechterhand van God. Maar voordat Hij wordt opgenomen in de hemel, geeft Hij de mensen nog één […]

Lees de blog

Elke week word ik er wel mee geconfronteerd. Bij de uitgang van het station zit een man. Een advertentie voor een maatjes-project. Een collecte die langs de deur komt. Allemaal goede dingen en ik zou graag helpen. Maar ik kan toch niet iedereen helpen? Wie is dan mijn ‘naaste’? Wie moet ik eigenlijk helpen?

Lees de blog

Tot voor kort was ik een flinke periode thuis, zonder baan, met een baby en een peuter. In mijn vorige werk gaf ik theologisch onderwijs, in een ontwikkelingsland, gericht op de empowerment van vrouwen. Ik had het gevoel dat mijn werk ertoe deed en dat ik iets moois mocht doen in het Koninkrijk van God. […]

In onze Facebookgroep met meer dan tweeduizend leden kun je je aansluiten bij een bestaande Zij Lacht Bijbelgroep of je kunt er zelf één starten! 

Wil je een bijbelstudiegroep starten?

De community

helemaal gratis!

Sluit je aan

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap