Het zaad valt op vier soorten aarde: welke ben jij?

27

jan

Tamara Bal

In Mattheüs 13 lezen we de gelijkenis van de zaaier, waarmee Jezus ons leert over het Koninkrijk van God. De zaaier gaat eropuit om te zaaien en het zaad komt op vier verschillende plekken terecht. Misschien heb je deze gelijkenis al heel vaak gelezen. Vandaag wil ik je uitdagen om door deze gelijkenis te reflecteren op je eigen leven en in welk soort aarde jij jezelf herkent. 

Het zaad valt langs de weg

En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg; en de vogels kwamen en aten dat op. (…) Als iemand het Woord van het Koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was; dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. 
– Mattheüs 13:4, 19 (HSV)

Een deel van het zaad komt langs de weg terecht. Dit symboliseert mensen die wel het Woord horen, maar het niet begrijpen. Woorden van het Koninkrijk van God die het ene oor in en het andere oor uitgaan. Een nonchalante houding misschien, met weinig intentie om meer te leren over het Koninkrijk van God. In een tijd waarin alles snel moet en we weinig geduld hebben, is de verleiding groot om weinig tijd te maken voor het Woord van God. Soms ben je zo druk, dat is er geen ruimte voor God is om te spreken; om een zaadje te planten in je hart. 

Het zaad valt op steenachtige plaatsen

Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het; en doordat het geen wortel had, verdorde het. (…) Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik; en als er verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord, struikelt hij meteen. 
– Mattheüs 13:5-6, 20-21 (HSV)

Het deel dat op steenachtige plaatsen terecht komt, symboliseert mensen die meteen enthousiast zijn als ze het Woord van het Koninkrijk horen, erdoor bemoedigd worden, maar geen wortels hebben. Het laat het belang zien van het ontwikkelen van goede gewoontes. Het is belangrijk om tijd met God door te brengen. Om je elke dag met Hem te verbinden en je relatie met Hem te verdiepen, waardoor je fundering steeds sterker wordt. 

Het zaad valt tussen de dorens

Een ander deel viel tussen de dorens; en de dorens kwamen op en verstikten het. (…) En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort; maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van rijkdom verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar. 
– Mattheüs 13:7, 22 (HSV)

Het deel van het zaad dat tussen de dorens terecht komt, symboliseert diegenen die het Woord van het Koninkrijk horen, maar verstikt worden door de zorgen van de wereld, waardoor het geen vrucht draagt. Soms kunnen onze omstandigheden ons zo afleiden van het Woord, dat we verstikken.

Het zaad valt in goede aarde

En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het ene honderd-, het andere zestig-, en een ander dertigvoudig. (…) Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de één honderd-, de ander zestig-, en de ander dertigvoudig. 
– Mattheüs 13:8, 23 (HSV)

Het vierde deel van het zaad komt in goede aarde terecht; dit is waar het zaad vrucht draagt. Dit zijn de mensen die het Woord van het Koninkrijk horen, het begrijpen, ermee aan de slag gaan en vruchten opleveren. Dit zijn de mensen die zich niet laten afleiden door de zorgen van de wereld, maar weten wie ze zijn in Christus; wiens geloof niet wankelt als het moeilijk wordt.

De goede aarde bewerken

Jezus kwam om het Koninkrijk uit te breiden. Ik geloof dat je jouw aarde kunt bewerken, zodat jouw hart goede aarde is, waar Gods Woord vrucht draagt. Je mag jouw hart openstellen voor het Woord van het Koninkrijk. Je kunt jouw relatie met God verdiepen door je dagelijks met Hem te verbinden. En onthoudt: we hebben een God Die groter is dan tegenslagen; Die krachtiger is dan de boze; Die beter is dan alle verleidingen die de wereld kan aanbieden. 

In 1 Korinthe 3:6-7 staat: “Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dus is dan noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God, Die laat groeien.” (HSV)
Wij mogen planten en water geven, maar uiteindelijk is God Degene Die vruchten laat groeien. Op de momenten dat je afgeleid bent, of als je diepere wortels zou willen ontwikkelen, mag je je aan die belofte vasthouden! God laat vruchten groeien in onze aarde.

Aan de slag!

In welk soort aarde herken jij jezelf momenteel? Hoe kan je God vandaag uitnodigen in je leven, om de aarde (je hart) te bewerken?

Deel deze overdenking

  1. Anoniempje schreef:

    Bedank!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap