Alles wat je nodig hebt

07

jun

Tamara Bal

Maak jij je weleens zorgen of je alles hebt wat je nodig hebt in het leven? Misschien heb je wel noden wat betreft financiën, misschien ben je op zoek naar woonruimte, of misschien sta je voor een grote beslissing en heb je wijsheid nodig. Wat het ook is, vandaag wil ik je bemoedigen en je eraan herinneren dat alles wat je nodig hebt, te vinden is bij God. 

Laten we samen kijken naar een paar voorbeelden uit de Bijbel.

De bouw van de tabernakel

In Exodus 35-38 lees je over hoe de tabernakel werd gebouwd. In Exodus 38 staat:

Al het goud dat bij het werk gebruikt werd, bij al het werk aan het heiligdom, namelijk het goud afkomstig van het beweegoffer, bedroeg negenentwintig talent en zevenhonderddertig sikkel, gerekend volgens de wikkel van het heiligdom. En het zilver van hen die geteld waren uit de gemeenschap, was honderd talent en duizend zevenhonderdvijfenzeventig sikkel, gerekend volgens de sikkel van het heiligdom. (…) Het koper van het beweegoffer bedroeg zeventig talent en tweeduizend vierhonderd sikkel.
– Exodus 38:24-25, 29 (HSV)

Omgerekend was er meer dan zesduizend kilo aan goud, zilver, en brons opgehaald om de tabernakel te bouwen. Hoe kwamen de Israëlieten aan zoveel goud, zilver, en brons? We lezen het in Exodus 3. Daar lezen we dat God tegen Mozes zegt dat Hij hen uit Egypte zal leiden, en dat de farao het volk zal laten gaan. 

En Ik zal dit volk genade geven in de ogen van de Egyptenaren. En het zal gebeuren dat u, als u weggaat, niet met lege handen gaat. Elke vrouw moet aan haar buurvrouw en haar huisgenote zilveren en gouden voorwerpen vragen, en kleren, die u uw zonen en dochters te dragen moet geven. Zo zult u Egypte beroven.
– Exodus 3: 21-22 (HSV)

Ik vind het bijzonder om hier te lezen dat God het volk van tevoren voorzag van materialen, die ze laten zullen verzamelen om te gebruiken voor de bouw van de tabernakel. Het laat zien dat God weet wat er nodig gaat zijn. Ook al zag het volk het zelf nog niet, Hij had al voorzien in alles wat ze nodig hadden! Het laat zien dat God betrokken is bij praktische noden. 

En hierbij dan ook de uitnodiging voor degene die te kampen heeft met praktische noden: God is de voorziener. Hij geeft om jouw praktische noden. Als jij je daarin herkent, leg dan jouw noden vandaag bij Hem neer in gebed!

Alles wat je nodig hebt voor het leven

In 2 Petrus 1:3 staat: ‘Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd.‘ (HSV)

God heeft ons alles gegeven wat we nodig hebben voor het leven en de godsvrucht. Ik vind het mooi dat hier staat: leven én godsvrucht. Je kan namelijk ook leven zonder godsvrucht, maar God geeft ons alles voor een leven tot eer van Hem. Niet alleen in materiële zaken of genezing, maar Hij is degene die ons wijsheid, vrede, kracht en energie geeft om door te gaan, of …vul zelf maar in.

Aan de slag!

Vertrouw jij erop dat God alles heeft wat je nodig hebt? Denk na over wat jij nodig hebt vandaag en leg dit bij God neer. 

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap