Jezus volgen: wat weerhoudt jou?

21

apr

Paola Don

De rijke jongeman in Mattheüs 19 vraagt zich af hoe hij het eeuwige leven kan krijgen. Hij houdt zich al aan Gods geboden, maar dat is niet voldoende: al zijn bezittingen moet hij aan de armen geven. Zijn rijkdom weerhoudt hem echter van het volgen van Jezus en hij is niet bereid dat op te geven. Wat weerhoudt jou ervan om Jezus te volgen?

Wat voor goeds moet ik doen?

In Mattheüs 19:16-30 staat het verhaal van een rijke jongeman die Jezus vraagt hoe hij in de hemel kan komen.

En zie, er kwam iemand naar Hem toe en die zei tegen hem: Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht. Hij zei tegen Hem: Welke? Jezus zei: U zult niet doden; u zult geen overspel plegen; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; eer uw vader en moeder; en: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. De jongeman zei tegen Hem: Al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af; wat ontbreekt mij nog?
– Mattheüs 19:16-20 (HSV)

De jongeman lijkt met een oprechte vraag bij Jezus te komen. In Markus 10 staat hetzelfde verhaal geschreven in iets andere bewoordingen. Daar staat ook het volgende: ‘En Jezus keek hem aan en had hem lief.’ (Markus 10:21, HSV)

Het lijkt alsof de man het gevoel heeft dat er nog iets mist of niet helemaal goed zit in zijn leven. De beste bron om opheldering te zoeken, is Jezus Zelf.

De geboden in acht nemen

Jezus’ eerste antwoord lijkt niet onverwacht te zijn voor de man. Hij houdt zich al aan alle geboden die Jezus noemt. Dat wijst erop dat de man misschien een Farizeeër was; zij hielden zich in het algemeen aan de geboden. Maar waar de Farizeeën in veel andere bijbelverhalen helemaal niet door lijken te hebben dat de geboden alleen niet zalig maken, heeft deze jongeman dat wel door. Hij houdt zich aan de geboden, maar toch is hij er niet zeker van dat hij het eeuwige leven heeft.

Volg Mij

Jezus tweede antwoord raakt de man meer:

Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij. Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen.
– Mattheüs 19:21-22 (HSV)

Hoe vind jij het om dit te horen? ‘Verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen.’ Misschien geef jij al wekelijks of maandelijks geld aan de kerk of aan goede doelen. Of misschien heb je het helemaal niet zo breed op het moment en kun je daarom weinig geld weggeven. Maar om ál je bezittingen weg te doen, dat is nog wel een flinke stap verder.

Dat vindt de jongeman in dit verhaal ook. Hij druipt af. Hij heeft veel bezittingen en zal daar ongetwijfeld aan gehecht zijn geraakt. Waarschijnlijk is dat precies de reden dat Jezus hem dit vertelt. Jezus is niet zozeer tegen bezittingen of rijkdom. Hij heeft meerdere volgelingen die niet bepaald in armoede leven, zoals Zacheüs (zie Lukas 19) en Jozef van Arimathea (zie Mattheüs 27). Hen draagt Hij niet op om al hun bezittingen te verkopen. Maar bij deze jongeman is zijn rijkdom juist dat wat hem van God afhoudt.

Volg jij?

Jezus volgen vraagt absolute toewijding. Zoals in veel kerkelijke verbanden geleerd wordt, is ‘bekering’ een moment waarop je je oude leven en levensstijl aflegt en een nieuwe levensstijl aanneemt. Een levensstijl van Jezus volgen in alles. 

Eerder in Mattheüs lezen we: ‘Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.’(Mattheüs 16:25, HSV). 

Wie niet bereid is alles op te geven, kan geen volgeling van Jezus zijn. Het gevolg daarvan is dat het eeuwige leven buiten handbereik komt te liggen.

Jezus volgen is voor de jongeman moeilijk vanwege zijn grote rijkdom. Wat maakt Jezus volgen voor jou moeilijk? Is dat voor jou misschien ook wel je bezit? Of is het iets anders?

Aan de slag!

Kijk eens met een kritische blik naar jouw eigen leven. Wat weerhoudt jou van het volledig volgen van Jezus? Hoe kun je daar verandering in brengen? Begin daar vandaag mee, met een kleine stap!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap