Besef dat God naast je loopt!

02

mrt

Linda Aalbers

Heerlijk vind ik het, om een wandeling te maken en lekker buiten te zijn. Ik hoor mijn voetstappen op de grond, de vogels in de lucht en de wind in de bomen. Ik zie het groene gras en de blauwe lucht: het maakt me rustig. Hoe is dit voor jou? Wandel je graag alleen of liever samen? In de Bijbel lezen we over mensen die wandelden met God. Dat klinkt fantastisch! Hoe zou dat eraan toe zijn gegaan? 

Adam wandelde met God

Adam was de allereerste mens. We kunnen aan Adam zien hoe God de mensen – en Zijn relatie met ons – bedoeld heeft. Zo lezen we in Genesis 2 dat God met Adam sprak over het paradijs en hem de opdracht gaf om de hof te onderhouden en de dieren hun namen te geven. Hij gaf hem de verantwoordelijkheid voor Zijn schepping. Hij vertrouwde hem dit toe. 

Uit dit alles blijkt dat God sprak met Adam en naar hem luisterde. God wandelde door het paradijs. Hij was bij Adam en Eva. Ik kan me voorstellen dat ze samen door het paradijs liepen en genoten van de wonderlijke schoonheid van de door God geschapen natuur. 

En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag.
Genesis 3:8 (HSV)

Aan het paradijs kwam een eind toen de mens ervoor koos om zelf controle te willen hebben over het leven. Als straf mochten ze niet meer in het paradijs wonen. De mooie relatie tussen de mensen en God veranderde door schaamte en afstand.

God wandelt met zondige mensen

Gelukkig lezen we in het Oude Testament dat dit niet het einde is van Gods relatie met mensen. God blijft mensen opzoeken. Ze wandelden niet met God zoals Adam dat deed, maar ze hadden wel een relatie met God. Zo spraken Abraham, Izak en Jakob met God over Zijn belofte aan hen over een groot volk. Bij de brandende braamstruik kreeg Mozes van God de opdracht om Zijn volk vanuit Egypte naar Kanaän te brengen. Als kind hoorde Samuel God ’s nachts tot hem spreken. Hij kreeg de opdracht Gods boodschap door te geven dat alle mensen zich moesten bekeren. 

Er zit een rode draad in de communicatie van God naar mensen. Keer op keer spreekt God tot ons om Zijn plan duidelijk te maken en mensen in actie te brengen om Zijn plan tot stand te laten komen. Gods plan is dat Hij de relatie weer goed wil maken. God wil wandelen met ons!

Wandelen met Jezus 

Er was Iemand nodig die de relatie weer goed kon maken tussen God en ons. Hiervoor stuurde God  Zijn eigen Zoon, Jezus, naar de wereld. Hij kon de gebroken band weer herstellen! Toen Jezus op aarde was, reisde Hij veel om overal Zijn Koninkrijk te verkondigen. Zijn vrienden, de discipelen, wandelden met Hem mee. Al wandelend vertelt Hij hen over Zijn Vader en Zijn Koninkrijk. De discipelen luisteren naar Hem en stellen Hem vragen. Jezus luistert en antwoordt. Ze hebben een vriendschappelijke relatie. Jezus zegt dat Hij en de Vader één zijn. Dus wanneer de discipelen met Hem wandelen, wandelen ze ook met God. 

God wandelt ook met jou

Nadat Jezus terug is gegaan naar de hemel, zijn de discipelen alleen. Ze missen Jezus, Zijn vriendelijkheid en Zijn onderwijs. Maar Jezus heeft beloofd dat de Heilige Geest zal komen!

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.
– Johannes 14:26 (HSV)

Waar Jezus op aarde maar met één of een paar mensen tegelijk kon spreken, woont God nu door de Geest in álle harten die Hem belijden en is Hij altijd beschikbaar! We lezen dit in de verhalen over de apostelen en de eerste christenen in het Nieuwe Testament. En het geldt ook voor jou!

Weet je wat dit betekent? Dat jij kunt wandelen met God, wanneer je dat maar wilt. Ga naar buiten en besef dat God naast je loopt! Je kunt zwijgend wandelen, worstelend wandelen of samen genieten van de prachtig natuur. Je mag Hem alles vertellen en vragen wat je maar wilt. En Hij wil tegen jóu spreken, want wandelen met jou is wat God het liefste doet.

Aan de slag!

Maak een wandeling met God. Ga lekker naar buiten of ga in gedachten een blokje om.

Deel deze overdenking

  1. Maaike Posthuma-Schootstra schreef:

    Tegen de uitzetting van de mens uit de Hof van Eden mogen we mijns inziens anders aankijken. De mens moest de tuin niet verlaten als straf maar vanuit Gods liefde voor ons en Zijn bescherming van ons. Als er ook van de levensboom gegeten was, was voor eeuwig de weg tot de Vader geblokkeerd geweest. Geen straf maar liefde van God.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap