Zie jij God als jouw liefdevolle, hemelse Vader?

01

mrt

Daniëlle Geneugelijk

De relatie van ouders met hun kinderen is iets waardevols en bijzonders. In de meeste gevallen voelen kinderen zich veilig en geborgen bij hun ouders. Misschien noem jij God ook wel jouw hemelse Vader en ervaar jij ook een bepaalde geborgenheid bij Hem. Maar hoe zit dat eigenlijk: God als onze liefdevolle, hemelse Vader?

Onze Vader in de hemel

Hoe vaak starten we ons gebed niet met de woorden: ‘Lieve Vader in de hemel…’? Dat is natuurlijk ook niet gek. In het gebed dat Jezus Zijn discipelen leert in Mattheüs 6:9-13 begint Hij het gebed ook met: “Onze vader, Die in de hemelen zijt.” Om eerlijk te zijn, noem ik God ook vaak mijn Vader in de hemel, maar sta ik er nooit echt bij stil wat dat nu precies betekent. En waar wordt ons geleerd dat we kinderen van God zijn?

Als we Hem aannemen

Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn
– Johannes 1:12-13 (HSV)

Bovenstaande verzen zijn door Johannes geschreven aan de wereld. Johannes beschrijft in de verzen hiervoor dat zijn leven tot doel heeft om te getuigen van het Licht; Jezus Christus. In het vers hiervoor schrijft Johannes dat Jezus kwam tot het Zijne – hiermee wordt het volk Israël bedoeld – maar dat juist de Joden Hem niet hebben aangenomen.

Vervolgens noemt Johannes dat niet iedereen Jezus heeft verworpen. Er waren ook mensen die Hem wel aannamen. Al deze mensen, die Jezus hebben erkend als Zoon van God en het mens-geworden Woord, hebben volmacht gekregen om kinderen van God te kunnen worden. Met het woordje ‘worden’ geeft Johannes aan dat het kind-van-God-zijn berust op een nieuwe geboorte. Vers 13 gaat hier verder op in.

Uit God geboren zijn

Als wij, jij en ik, Hem aannemen – dat betekent geloven in Jezus Christus – mogen we ons dus kinderen van God noemen. Vers 13 licht toe dat dit niet gaat om een natuurlijke geboorte, maar een geboorte ‘uit de Geest’. Als kinderen van God zijn we niet geboren uit bloed in de letterlijke zin, maar ook niet uit het bloed van onze ouders. Daarnaast heeft deze geboorte ook niks te maken met de begeerte van het vlees of de wens van een man om nakomelingen te verwekken. Deze geboorte is volledig aangewezen op en afhankelijk van een geboorte ‘uit de Geest’. 

God als liefdevolle, hemelse Vader

Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere Zich over wie Hem vrezen.
– Psalm 103:13 (HSV)

We weten dus dat we onszelf kinderen van God mogen noemen als we in Jezus geloven. Door Jezus kunnen we bij de Vader komen. En zoals een aardse vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt God, onze hemelse Vader, Zich over wie ontzag voor Hem hebben. 

Als ik denk aan ontfermen, dan denk ik aan stevige armen die Zich om mij heen slaan. Aan een schoot waar ik mijzelf opgerold in mag werpen en alles over mag laten aan Hem. Wat een ontzettend heerlijke gedachte is dat! Soms fantaseer ik erover. Als ik mijzelf dan inbeeld bij God op schoot en in Zijn armen, dan glijdt alles waar ik over nadenk en waar ik mij zorgen over maak, van mij af. Ik vind rust in Zijn armen. En zo’n liefdevolle, hemelse Vader is God, voor jou en voor mij! 

Aan de slag!

Bid je het volgende gebed met me mee? 

Liefdevolle, hemelse Vader, ik dank u dat ik mijzelf uw kind mag noemen. Ik dank u dat u Zich over mij ontfermt, uw handen naar mij uitstrekt en mij geborgenheid wil bieden. Mag ik mijzelf overgeven aan u? In Jezus naam, amen. 

Deel deze overdenking

  1. Grace schreef:

    Zo een geruststelling te weten dat ik Zijn kind zijnde mij mag geborgen voelen bij God. Dit doet me ook denken aan Psalm 27:5-6. Ik mag bij Hem schuilen in Zijn hut en Hij verbergt me in het verborgene van Zijn tent.

  2. Bottse C. O. schreef:

    De Bijbel in 1 jaar lezen is niks. Wat jij eruit kan en moet halen om de Hemelse Vaderbte volgen, dat is belangrrijk. Het belangerijkse over de Hemelse Vader is dat HIJ voor jou op de allereerste plaats hoort te staan.

  3. thirij jozef schreef:

    zeer prachtig en bemoeding

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap