Flonkerende sterren vertellen van Gods trouw: Sara weet het!

03

mrt

Tirza Rots

Ik herinner mij het nog goed: ons ‘sterrenveldje’. Een kleine open plek, aan de rand van het bos. Op onze ruggen, uitgestrekt in het gras en met onze armen onder onze hoofden gekruist, tuurden we naar de heldere lucht. Genietend van een enorme sterrenpracht. Nog steeds voel ik me nietig als ik bij een heldere hemel iets mag proeven van de onmetelijkheid van het heelal. En van die grote God; Schepper van dit heelal. Gods trouw blijkt, aan Sara, maar ook aan jou en mij!

Gods trouw

Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers,
de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,
wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt,
en de mensenzoon, dat U naar hem omziet?
– Psalm 8: 4-5 (HSV)

Vandaag gaat het over Gods almacht en Gods trouw. In het levensverhaal van Sara ontdekken we Gods trouw aan haar en aan Abraham. Nog stééds is Hij betrouwbaar en betrokken bij mensenlevens! 

Sarai is de vrouw van Abram. Zij is de halfzus van Abram en een zeer knappe vrouw om te zien. Abram en Sarai wonen in Haran. God openbaart Zich daar aan Abram en roept hem op zijn land te verlaten. Hij spreekt rechtstreeks tot Abram, maar niet tot Sarai. Abram gehoorzaamt God. Sarai heeft geen andere keuze dan Abram op zijn woord te vertrouwen… Gehoorzaam volgt zij haar man en samen gaan ze op weg. Ze trekken naar Kanaän met heel hun bezit. In Kanaän spreekt God opnieuw tot Abram.

Belofte

Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. (…) Zo talrijk zal uw nageslacht zijn.
– Genesis 15:6 (HSV)

Het probleem is: Sarai is nog stééds niet in blijde verwachting. Ze is nog steeds onvruchtbaar. Maanden en jaren gaan voorbij. Ze leven hun leven… 
Maar dan verschijnt God nógmaals aan Abram. Hij maakt Zichzelf kenbaar als ‘de Almachtige’. (Genesis 17:1). God kondigt een naamsverandering aan en Sarai’s naam verandert vanaf dat moment  in Sara. “In het Hebreeuws is in de naam ‘Sarai’ (שׂרי, Saray), de letter ‘h’ (Hebreeuws, He) gekomen in de plaats van de Hebreeuwse jod. (שׂרה, Sarah).  ‘Sara’ betekent ‘vorstin der menigte’.”* 

Geduld

Er zijn vijfentwintig jaren voorbij gegaan sinds God voor het eerst aan Abraham verscheen! Abraham en Sara wachten dus al vijf-en-twin-tig jaar op de belofte van God! Abraham is inmiddels honderd jaar, Sara negentig. Zou God écht doen wat Hij heeft beloofd? 

Nog één keer bezoekt God Abraham en ditmaal krijgt ook Sara hier iets van mee! Drie bezoekers van God komen melding maken dat ein-de-lijk, na jaren van wachten, de beloofde baby geboren gaat worden: Izak! Vaak wordt in dit kader verwijtend over Sara gesproken, omdat zij lachte toen zij de bezoekers hoorde spreken. Toch noemt de Bijbel Sara een geloofsheld!

Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij Hem getrouw heeft geacht Die het beloofd had.
– Hebreeën 11:11 (HSV)

Vreugde

Het verhaal eindigt vreugdevol. God opent de baarmoeder van Sara. Zij wordt zwanger en baart een zoon: Izak. Die naam betekent ‘hij lacht’.

Sara zei: God heeft mij doen lachen; ieder die het hoort, zal met mij mee lachen.
– Genesis 21: 6 (HSV)

Herinner je je nog die flonkerende sterrenhemel? De niet te tellen menigte van sterren? Zo groot zou het nageslacht van Abraham en Sara worden! Sara’s baarmoeder is de plaats waaruit deze menigte is ontstaan. De baarmoeder van een vrouw op leeftijd, die menselijkerwijs al niet meer had kunnen baren! Een wonder van God! 

Gods belofte dat Hij Sara zou zegenen en dat er vele volkeren uit haar voort zouden komen, inclusief koningen (Genesis 17:15), is uitgekomen! Uit Sara wordt zélfs, generaties later, de Messias geboren! 

Gods trouw!

Het verhaal van Sara is zó bemoedigend. Het laat ons zien dat God Almachtig is. Uit het verhaal blijkt  Gods trouw! God zag om naar Sara en God ziet ook om naar jou! Ja, jóu! Tussen miljarden mensen op aarde is God persoonlijk betrokken bij jóuw leven! Ook in jouw leven komt Hij Zijn beloften na. Je kunt van Hém op aan! Hij is het volkomen waard om je leven aan toe te vertrouwen. 

Aan de slag!

Laat je verwonderen door het lied ‘Zie ik sterren aan de hemel staan’.  Durf jij je leven volledig toe te vertrouwen aan deze Almachtige God?

Bron: *Sarah – Christipedia

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap