Zonde: dat wat je er (niet) over wilt horen!

04

dec

Christa Noteboom

Denk je dat moment eens in: dat onvergetelijke, unieke, eerste moment dat je jouw Heer voor het eerst écht ontmoet. Er is niets waar ik zó naar uit kan kijken dan naar dat moment, waarin alle onrust en strijd verdwenen zijn en ik Hem zal kennen zoals Hij mij altijd al gekend heeft. Hij is écht. Hij is vrede. Hij is liefde en Hij is goed. Dat weet ik met mijn verstand, maar er komt een moment dat mijn hele wezen daarvan doordrongen zal zijn; dat moment dat ik mijn Redder en Koning in de ogen mag kijken en zal weten: het was het waard. Híj is het waard! 

Zoiets moet Mozes overkomen zijn, toen hij met zijn God sprak. Het lijkt alsof hij het er zomaar ineens uitgooit: ‘Heer, mag ik U een keer zíen?’ Dan laat God Mozes een klein stukje van Zichzelf zien en terwijl hij dat doet, roept hij Gods Naam uit: 

HEERE,  HEERE, God,  
barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw,  
Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden,  
Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft,  
maar Die  de schuldige  zeker niet voor onschuldig houdt  
en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde  geslacht.
– Exodus 34: 6-7 (HSV).  

Alles op één hoop? 

Vandaag wil ik eens focussen op het tweede gedeelte, dat vertelt hoe God met zonde omgaat. Het is een stukje waar ik graag overheen lees, omdat ik er voor mijn gevoel niet zoveel mee kan. De drie woorden ongerechtigheid, overtreding en zonde lijken hetzelfde te betekenen. Ik gooi ze dan ook vaak op één hoop, onder de noemer ‘slechte dingen’. Toch is er wel degelijk verschil.
Als we dat verschil in ons achterhoofd houden als we de Bijbel lezen, zullen we nóg meer ontdekken hoe bijzonder God is: Hij wil elke grote en kleine soort zonde vergeven. Dit is de betekenis van deze drie woorden: 

 • Ongerechtigheid  Met dit woord geeft God aan dat we onrecht doen als we Zijn plannen verdraaien; als we Gods richtlijnen ombuigen, zodat ze beter in ons straatje passen. We dwalen daarmee bij God vandaan, keren ons om en gaan onze eigen weg volgen, zoals we in Jesaja 53 kunnen lezen.  
 • Overtreding – Het Hebreeuwse woord voor ‘overtreding’ staat voor rebellie tegen God: we willen niet dat Hij het voor het zeggen heeft in ons leven. We komen ertegen in opstand, we weigeren om onder Gods gezag en regels te staan.  
 • Zonde  In het Hebreeuws betekent dit woord letterlijk zoiets als ‘je doel missen’ of ‘tekort schieten’. En dat is best breed… Wanneer mis je namelijk het doel dat God met jou heeft? Als je die dingen doet die Hij verboden heeft, maar ook als je niet doet wat Hij juist wél van jou vraagt.  

Confronterend 

Toen ik dit onderzocht, vond ik het best confronterend. In alle drie de woorden herken ik dingen van mezelf. Ook al steel ik niet, ben ik trouw aan mijn man en heb ik nooit iemand vermoord… de toets van de betekenis van deze drie woordjes doorsta ik niet. 

En toch… 

Als ik Exodus 34 lees, zie ik dat God niet vluchtig even de grote hoop aan de kant schuift. Hij benoemt elke specifieke soort zonde die ik bega – én wil die vergeven! Ik mag het stuk voor stuk bij Hem brengen en Hij zál mij in Jezus vrijspreken.

Betekent dit, dat Hij het onrecht dat wij doen of dat ons overkomt met de mantel der liefde bedekt? Nee. Heel duidelijk zegt God dat Hij de schuldige niet voor onschuldig houdt. Ken je de geschiedenis van Davids overspel met Bathseba? Uiteindelijk krijgt David vergeving voor zijn zonden. Maar het kindje dat geboren wordt, moet alsnog sterven als straf op zijn zonde. Zo is er bij God vergeving voor onze zonden, maar kan het zijn dat Hij daar nog wel een straf aan verbindt (zie ook Hebreeën 12, waar binnenkort een overdenking over geplaatst wordt). Soms, doordat we te maken krijgen met de gevolgen ervan, zoals in het vervolg van de tekst staat.  

Moeten kinderen boeten? 

God zegt ook tegen Mozes dat Hij iemands ongerechtigheden vergeldt aan zijn kinderen, soms tot in het vierde geslacht. Wat bedoelt Hij daarmee? Om dat goed te begrijpen, moeten we Exodus 20: 5-6 er even bij pakken: 

(…) Ik, de  HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.
(HSV) 

Eigenlijk zegt God, dat Hij de gevolgen van de ongerechtigheden van ouders door laat woekeren in hun nageslacht. Dit zie je later ook in het gezin van David gebeuren als gevolg van de keuzes die hij maakt. Maar let op: het effect van de ongerechtigheden van ouders op kinderen geldt zo lang zij zich niet bekeren. Als kinderen ervoor kiezen om te leven zoals God het wil, zal Hij hen Zijn barmhartigheid geven. En het mooie is… de reden daarvoor ligt buiten onszelf. En dat geeft zekerheid. Want Jezus is degene die al onze ongerechtigheid, overtreding en zonde droeg. Als we ons leven aan Hem overgeven, Hem erkennen als onze Redder en Heer, zijn we vrij van alle zonde en schuld en zal Hij ons verlossen van de gevolgen van de zonden van anderen en onszelf. Wij krijgen dan zijn gerechtigheid. En er komt een dag dat we Hem in de ogen mogen zien. Hem ‘live’ mogen bedanken en aanbidden, en daarna een eeuwigheid met Hem door mogen brengen. Hoe bijzonder is dat

Aan de slag! 

Heb je te maken met gevolgen van jouw zonden, of van die van anderen om je heen? Leg je leven opnieuw in de handen van God. Bekeer je, als blijkt dat dat nodig is. Geloof de blijde boodschap, dat God overvloedige barmhartigheid heeft voor al die duizenden die Hem liefhebben – en dus ook voor jou! 

Lees de eerste Bijbeltekst nog eens door en…  

 • Laat je hart vullen met de geweldige eigenschappen die God heeft en wees bereid om zelf óók zo te zijn. 
 • Leg je eigen innerlijk eens naast die drie soorten zonden, die de HEER in mensen herkent: ongerechtigheid, overtreding en zonde. Kom jij door de volmaaktheidstoets? (Ik niet 😉).  
 • Leg je bevindingen in gebed aan de Heer voor, geloof dat Hij doet wat Hij zegt en jou wil vergeven op zijn Woord en dóór zijn Woord (Jezus).  
 • Laat je hart volstromen met dankbaarheid voor de genade van God, dat Hij elke zonde, overtreding of ongerechtigheid in jouw leven wil vergeven.   
 • Geniet van dit nummer (Fly to Jesus) en het uitzicht op een eeuwig leven, samen met je Heer! (Of van deze (Jezus, overwinnaar)… of deze (Op die dag in de hemel)) 

Deel deze overdenking

 1. R schreef:

  Super mooi en duidelijk beschreven.
  Bedankt!

 2. Karin schreef:

  Heel mooi en troostvol geschreven. Ook de liederen die je erbij had gezocht.

 3. Ada schreef:

  super mooi!
  bedankt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap