Zoek jij de dingen die boven zijn?

14

nov

Jacomien van Urk

In Kolossenzen 3 schrijft Paulus deze veelgelezen woorden: ‘Zoek dan de dingen die boven zijn.’ Wat zijn deze dingen en waarom zou je ze moeten zoeken? En een misschien nog relevantere vraag: hoe kun je de dingen van boven zoeken? Laten we dit gedeelte in Kolossenzen 3 regel voor regel langsgaan en ontdekken wat de betekenis is voor ons.

Met Christus opgewekt

Paulus begint de tekst van Kolossenzen 3:1 met een hele belangrijke voorwaarde: ‘Als…’ Hiermee zegt hij eigenlijk: alleen de mensen voor wie het volgende van toepassing is, kunnen ook de woorden hierna begrijpen en ontvangen. Welke voorwaarde stelt hij? 

Als u nu met Christus opgewekt bent…
– Kolossenzen 3:1 (HSV)

Wat betekent het om met Christus opgewekt te zijn? Je gelooft en vertrouwt dan op het volkomen werk van de Heere Jezus, voor jou persoonlijk. Hij is voor jou gestorven en opgewekt, én Hij leeft. Je hebt je oude leven afgelegd, bent mét Christus gestorven en opgestaan in een nieuw leven. Het is niet langer dat jij leeft, maar Christus leeft in jou. Hij heeft het voor het zeggen. Als dit voor jou geldt, dan heeft Paulus nog veel meer te zeggen.

Zoek de dingen die boven zijn

zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.
– Kolossenzen 3:1-2 (HSV)

Als je iets zoekt, wacht je niet af tot het een keer verschijnt. Nee, als je echt op zoek bent, houdt het je bezig en ga je net zo lang door totdat je het gevonden hebt. Paulus roept ons op om de dingen die boven zijn te zoeken. Wat is er boven te vinden? Christus, Die aan de rechterhand van God zit. En wat doet Christus daar? Hij bidt, Hij wacht. Hij maakt zich klaar voor de bruiloft met Zijn bruid. Hij wacht op het teken van de Vader om Zijn bruid op te halen. Hij maakt woningen gereed (Johannes 14:2). Hij is de Hogepriester Die pleit en de Bruidegom Die liefheeft.

Verborgen in God

Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
– Kolossenzen 3:3 (HSV)

Jesaja zegt in hoofdstuk 49:2 dat Jezus verborgen is in de schaduw van Gods hand. En Psalm 27:5 spreekt over het verborgen zijn in het verborgene van Zijn tent. Zo mag je weten dat je met Christus verborgen bent in Gods zorg en bescherming. Jouw leven is veilig in Hem. Dat mag je hoofd omhoog laten heffen en je hoop geven voor de toekomst!

Geopenbaard in heerlijkheid

Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.
– Kolossenzen 3:4 (HSV)

Er komt een dag dat Christus geopenbaard zal worden in heerlijkheid. Dan zal elke tong belijden dat Hij Heer is en elke knie zal zich voor Hem buigen! Paulus zegt hier dat de gelovigen mét Jezus geopenbaard zullen worden. Dit kan niets anders betekenen dan dat op de dag van de wederkomst ook openbaar zal worden wie de volgelingen van Jezus zijn! Richt je oog daarom op Hem, de overste Voleinder van het geloof!

Aan de slag!

Denk eens na over dingen in je leven die jou ‘aardsgericht’ laten zijn. Hoe kun jij deze dingen uit jouw leven wegdoen? Hoe kun je je richten op de dingen die boven zijn? Jezus verlangt naar een bruid die Hem verwacht!

Luistertip: Luister de preek van Amir Tsarfati over Kolossenzen 3:1-3.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap