Wat de Hebreeënbrief ons leert over geloven

15

nov

Daniëlle Geneugelijk

Ik hoop dat als je dit leest, je gelooft dat God bestaat en dat je door het bloed van Zijn Zoon, de Heere Jezus, bij Hem mag komen. Maar misschien vraag je je wel eens af: wat is geloven nu precies? En wat houdt het in voor mij? De Hebreeënbrief is een heel geschikt bijbelboek om in te schatgraven. Graaf je mee?

Achtergrond van de Hebreeënbrief

De brief aan de Hebreeën is gericht aan Joodse gelovigen, die te maken kregen met verleidingen. Deze verleidingen waren erop gericht om de goedheid van Christus te verlaten. De schrijver van de brief is onbekend, maar hij kent de apostelen die met Jezus optrokken goed. De schrijver gaat ervan uit dat de lezers van zijn brief geleerd zijn in de Thora; de eerste vijf bijbelboeken van het Oude Testament.

In de Hebreeënbrief wordt Jezus vergeleken met belangrijke personen en gebeurtenissen uit de geschiedenis van Israël. Het hoofddoel van deze vergelijkingen is dat Jezus als superieur boven alles en iedereen verheven is. Dit laat zien dat Hij waardig is om alle vertrouwen en toewijding te ontvangen. Daarnaast heeft de brief ook als doel de lezers uit te dagen trouw te blijven aan Jezus, ondanks de vervolging. In alle vergelijkingen met Jezus, klinkt steeds de waarschuwing om Jezus niet te verlaten.

Geloof in de Hebreeënbrief

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.
– Hebreeën 11:1 (HSV)

In de eerdere hoofdstukken in de Hebreeënbrief is het woord ‘geloof’ vooral gebruikt als ‘gehoorzamen aan’ en ‘volhardend vertrouwen op het Woord van God’, dat een belofte is voor ons. In het vers hierboven wordt een definitie gegeven van wat ‘geloven’ betekent. Met ‘de dingen die gehoopt worden’ wordt de heerlijkheid bedoeld die gelovigen bij de komst van Jezus zullen ontvangen; de vervulling van Gods belofte. En ‘de zaken die niet gezien worden’ hebben betrekking op de hemelse werkelijkheid, die wij als mens nou eenmaal niet kunnen waarnemen. Geloof is vertrouwen op God en dat leidt tot het gehoorzamen van Zijn wil. 

Geloven is een keuze

Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, en als iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen.
– Hebreeën 10:38 (HSV)

De schrijver heeft hier willen benadrukken dat de rechtvaardige voor een keuze staat: door het geloof leven of door onttrekking verloren gaan. ‘Geloof’ houdt in dat de gelovige de vrijmoedigheid heeft om door het bloed van Jezus Christus tot God te naderen. ‘Onttrekking’ betekent dat iemand deze vrijmoedigheid bewust wegwerpt.

Door het geloof…

Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze tot zeven dagen toe omringd waren geweest. Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen.
– Hebreeën 11: 30-31 (HSV)

Een groot deel van Hebreeën 11 staat vol met geloofsgetuigen, grote voorbeelden van geloof uit het Oude Testament, zoals de val van de muur in Jericho en het geloof van Rachab. Maar je leest er in dit hoofdstuk nog zoveel meer! De schrijver van de Hebreeënbrief heeft Jezus, in de vergelijkingen waar ik zojuist over schreef, verheven. Nu is de opdracht aan de lezers van deze brief om alle grote voorbeelden van geloof na te volgen, trouw te blijven aan Jezus en te vertrouwen op Hem. Welke moeilijkheden er ook komen, God zal Zijn volk nooit verlaten.

Ons geloof

Geloof is niet alleen iets waardoor we behouden zijn, we moeten ook leven door geloof. God heeft gesproken door Zijn Zoon en ons de keuze gegeven om uit dat geloof te leven. Geloof is niet iets wat je er even bij doet. Het is een noodzaak en het is voor iedereen!

Zoals de geloofsgetuigen weergeven in Hebreeën 11 is geloof nodig voor alle facetten van ons leven. Geloof geeft helaas niet de zekerheid dat we hier op aarde bevrijd of beschermd zullen zijn van ellende. Maar belangrijk is dat we hopen op de heerlijkheid die we zullen ontvangen bij de wederkomst. Hoe zit dat bij jou?

Aan de slag!

Lees Hebreeën 11 eens helemaal en schrijf op wat geloof voor jou inhoudt.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap