Rechter of redder, wat kiest David?

13

nov

Joanne van de Vendel

David komt voor een groot dilemma te staan, wanneer zijn vijand Saul de grot binnenkomt waar hij zich schuilhoudt. Heeft God Saul aan David uitgeleverd? De mannen van David sturen erop aan om Saul te doden, maar David maakt een radicale keuze. Hij laat Saul leven en snijdt een stuk van zijn koningsmantel af. Maar waarom? Speelt David voor rechter of redder?

David op de vlucht 

David is op dit moment op de vlucht voor koning Saul. Saul was jaloers op David en de prestaties die hij leverde. Gods geest was uit Saul weggetrokken en een kwade geest nam van hem bezit. Koning Saul was een boze, jaloerse en wispelturige man geworden. Hij was vastbesloten om David van zijn positie te stoten. Met 3000 van zijn beste strijders ging hij op zoek naar David. Op zoek in de woestijn, bij Engedi, waar David en zijn mannen zich schuilhielden. 

Vergelding op Saul

De mannen met wie David samen was, stuurden hem aan op vergelding. Want op dit moment was Saul in dezelfde grot als de mannen van David. God moest Saul aan David hebben overgeleverd, toch?! Wat zou jij hebben gedaan, wanneer je in Davids sandalen had gestaan? 

Wanneer Saul klaar is met het doen van zijn behoefte en weer naar buiten gaat, gaat David ook naar buiten. Hij confronteert Saul, op een respectvolle manier, met de aanklacht van zijn mannen tegen Saul en met zijn keuze om hem te sparen. Bewonderenswaardig, toch? Zeker wanneer je oog in oog staat met de man die op weg is om jou gevangen te nemen en te doden. 

Zie, deze dag hebben uw ogen gezien dat de HEERE u vandaag in mijn hand gegeven heeft in de grot. Men zei dat ik u doden moest, maar [ik] heb u gespaard, want ik zei: Ik zal mijn hand niet uitsteken tegen mijn heer; hij is immers de gezalfde van de HEERE. Zie toch, mijn vader, ja zie, een punt van uw mantel in mijn hand! Toen ik namelijk die punt van uw mantel afsneed, heb ik u niet gedood. Erken en zie dat er in mijn hand geen kwaad of overtreding is, en dat ik tegen u niet gezondigd heb. Toch jaagt u op mijn leven om dat weg te nemen.
– 1 Samuël 24:12 (HSV)

Alleen God is Rechter

David vertrouwt op God. Hij weigert om zelf het recht in handen te nemen. Dit liet hij eerder al zien in zijn optreden bij de reus Goliath en nu wijst hij ook Saul op de Heer. 

De HEERE zal rechtspreken tussen mij en u. De HEERE zal Zich vanwege mij op u wreken, maar mijn hand zal niet tegen u zijn.
1 Samuël 24:13 (HSV)

Hiermee spreekt David vanuit de overtuiging dat de Heer recht zal spreken en brengen over Saul. David laat zich niet leiden door emoties als boosheid en wraak willen nemen, maar blijft trouw aan God. Hij steekt zijn hand niet uit naar Saul, die gezalfd is door Samuël in opdracht van de Heer. 

Gods gezalfde koning

Dat Saul gezalfd is, laat zien dat hij gewijd is aan God. Hij is geheiligd in zijn rol als koning. David wil het niet opnemen tegen een gezalfde koning. Zelfs niet nu hij door Saul achterna wordt gezeten en Saul zijn gunst bij God heeft verspeeld. David vertrouwt op God als Rechter. 

God is onze Rechter 

Ook wij mogen erop vertrouwen, dat wanneer Jezus terugkomt er rechtgesproken zal worden over al het onrecht dat er op aarde is. Ook over het onrecht wat er wellicht in jouw leven speelt of in het verleden gespeeld heeft. Zoals David erop vertrouwt dat God rechtspreekt over Saul, zo mogen wij vertrouwen dat God rechtspreekt over het onrecht in ons leven. 

Jezus is onze Redder

Als Rechter heeft God het vonnis geveld over de wereld vanwege de zonden. Maar God is niet zomaar een Rechter. Hij kiest ervoor om Zelf, in de persoon van Jezus, de straf te dragen. Daarmee is Hij niet alleen onze Rechter, maar ook onze Redder. Wat een genade! 

Is jouw vertrouwen op God net zo groot als het vertrouwen van David? Leer van David en wees zachtmoedig. Vertrouw op God. Durf je jouw leven toe te vertrouwen aan God die tevens jouw Rechter, maar ook jouw Redder is? In zijn genade mogen we leven! 

Aan de slag!

Luister het lied ‘Mijn Jezus, mijn Redder’

Deel deze overdenking

  1. Sieneke schreef:

    Want mijn Rechter is mijn Redder, mijn Verlosser pleit voor mij! Hij heeft zelf mijn straf gedragen, Jezus mijn gerechtigheid!

    Zo’n prachtig stuk uit het mooie lied “zie de stroom van Jezus liefde” waar ik steeds aan dacht bij je mooie blog van vandaag lieve vriendin.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap