Zoek eerst het koninkrijk – is jouw geld wel van jou?

08

aug

Lianne Bakker

Jezus hield van verhalen en gelijkenissen vertellen. Een erg bekende en veel aangehaalde gelijkenis is die van de talenten. Meestal wordt deze in kerken gebruikt om te vertellen dat we onze talenten en gaven niet links moeten laten liggen, maar dat we ze moeten ontwikkelen en inzetten. De laatste tijd doe ik veel onderzoek naar geld en hoe ik hier als christen, zendeling en moeder mee hoor om te gaan volgens de Bijbel. Tijdens dat onderzoek viel mijn oog op een ander aspect van het verhaal, wat andere verhalen opeens ook een heel andere dimensie gaf. Door dat gedeelte van het verhaal begon ik vragen te stellen over wie nou eigenlijk de eigenaar is van mijn talenten. Ik wil je in deze overdenking graag meenemen naar het verhaal van de talenten en je laten zien welke antwoorden ik vond.

Eigenlijk altijd als de gelijkenis van de talenten werd verteld, voorgelezen, uitgelegd of als erover werd gepreekt, lag de focus op de talenten en het vermenigvuldigen ervan. Hoe wij als christen verantwoordelijk zijn om datgene wat ons gegeven is te vermenigvuldigen. Maar toen ik dit verhaal nog een keer las met de intentie om elke informatie die erin zat eruit te halen, viel mijn oog op een woord in het eerste zinnetje:

Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen dienaren bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde.
– Mattheüs 25:14 (HSV)

Er staat niet ‘hij riep hen bij zich en gaf hen zijn bezittingen’, er staat dat hij ze zijn bezittingen toevertrouwde. Hij gaf ze in beheer en de bezittingen bleven dus zijn eigendom. Er was nooit wat van de dienaren bij. Nu denk je misschien: waarom is dit zo bijzonder? Ik besefte opeens dat we via deze gelijkenis niet de opdracht krijgen om onze talenten te vermenigvuldigen; we krijgen de opdracht om Gods ‘talenten’ te vermenigvuldigen.

Geld in beheer

Wanneer wij ervan uitgaan dat God de eigenaar is van bijvoorbeeld al het geld op aarde, dan betekent dit dat het geld dat er op dit moment op mijn bankrekening staat ook van Hem is. Ik moet het beheren en er goed mee omgaan, om te zorgen dat het groeit en uitbreidt. Niet voor mijn eigen gewin, maar voor Gods schatkist. Vanaf het moment dat ik op zo’n manier naar het geld op onze spaarrekening ging kijken, veranderde er wat. Ik werd een stuk bewuster van hoe en waaraan ik het geld uitgaf. Ik wilde vanaf dat moment eigenlijk grotere bedragen niet meer uitgeven zonder te overleggen met Degene van wie het geld daadwerkelijk is.

Het idee van alles kwijtraken of weggeven werd ook een stuk minder angstaanjagend. Wat er op mijn rekening staat is tenslotte niet van mij, maar van God. Dus als God wil dat het ergens anders heen gaat, dan schuiven we het ergens anders heen, ook als dat een andere rekening is.

Zoek eerst het Koninkrijk

Ook een andere bekende tekst kreeg opeens een nieuwe betekenis voor mij:

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.
– Mattheüs 6:33 (HSV)

Namelijk: in mijn gedachten over wat ik met bijvoorbeeld een leuke bonus of vakantiegeld moest doen. Aangezien dat gekregen geld niet van mij is, maar van God, met de bedoeling om zijn Koninkrijk te bouwen moet ik dus eerst gaan zoeken hoe ik Gods Koninkrijk kan gaan bouwen met mijn middelen. En soms vraagt Hij me misschien om zijn Koninkrijk te bouwen met een bedrag dat groter is dan ik eigenlijk van plan was. Maar als ik zijn geld gebruik op zijn manier, dan zal Hij ook zorgen dat ik in de rest voorzien zal worden.

Met hart, zijn en middelen

Ik las pas dat in Deuteronium 6:5 in de grondtekst voor het woord dat wij vertaald kennen als ‘kracht’ het Hebreeuwse woord ma’od staat. Dat woord betekent ‘overvloed’ en ‘veelheid’. Er staat dus eigenlijk: Heb de Heere uw God lief met al uw veelheid. Kracht klinkt alsof je God heel lichamelijk lief moet hebben. Dat klopt ook, maar het is veel breder dan dat. We mogen God onze liefde laten zien door al onze middelen heen. Je geld goed beheren en daar tijd in stoppen, kun je dus zien als een teken van liefde.

Een prachtige puzzel

Geld was voor mij altijd een noodzakelijk kwaad, ik vond het vreselijk om administratie bij te houden en vond het vervelend dat ik zo’n groot gedeelte van mijn week bezig was met werken om geld te krijgen dat vervolgens weer op ging aan van alles. Het voelde zo nutteloos en beklemmend. Maar met al deze nieuwe kennis vind ik mijn financien bijhouden zelfs leuk! Elke maand als payday er is, gaan we even zitten: hoe gaan we het geld zo verdelen dat we Gods Koninkrijk het meest effectief kunnen bouwen? Hoe beheren we het geld goed? Welk gedeelte heeft God voor ons eigen gebruik bedoeld en welk gedeelte om ergens anders in te leggen? Een prachtige maandelijkse puzzel, waarmee ik God kan laten zien: ik waardeer wat U me in beheer geeft en ik beloof dat ik mijn best doe om uw Koninkrijk te bouwen!

Aan de slag!

Denk eens na over hoe jij God kunt liefhebben met jouw middelen.

– Wat vind jij van het idee dat het geld op je rekening niet van jou is?

– Probeer vandaag bij elke uitgave die je doet eens na te denken hoe dit Gods Koninkrijk opbouwt.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap