Civis Romanus sum – Hoe wij net zo beschermd zijn als een Romeins staatsburger

09

aug

Irene Poot

In de Romeinse tijd waarin Paulus leefde, bestond er zoiets als het Romeinse burgerrecht. Dit kon je krijgen door geboorte of door veel geld te betalen. Hier kon je je op beroepen door ‘Civis Romanus sum’, oftewel ‘Ik ben een Romeins staatsburger’, te roepen. Romeinse burgers konden niet gevangen genomen worden zonder rechtszaak, terwijl andere mensen dat wel konden. Dit recht beschermde je dus tegen oneerlijke praktijken. Nu nog steeds kunnen wij ons beschermen tegen kwade dingen, niet door ‘Civis Romanus sum’, maar door ‘Filius Deus sum’: Ik ben een kind van God.

En terwijl zij hem met de riemen in gestrekte houding vastbonden, zei Paulus tegen de hoofdman over honderd die erbij stond: Is het u geoorloofd een Romein te geselen, en dat nog wel onveroordeeld? Toen de hoofdman over honderd dat gehoord had, ging hij naar de overste en berichtte het hem, hij zei: Pas op wat u gaat doen, want deze man is een Romein. En de overste ging naar hem toe en zei tegen hem: Zeg mij, bent u een Romein? En hij zei: Ja. De overste antwoordde: Ik heb dit burgerrecht voor een groot bedrag verkregen. En Paulus zei: Maar ik ben zelfs zo geboren.
Meteen lieten zij die hem zouden verhoren hem verder ongemoeid. En ook de overste werd bevreesd, toen hij merkte dat hij een Romein was en dat hij hem had vastgebonden.
– Handelingen 22: 25-29 (HSV)

Paulus was gevangengenomen omdat Joden uit Asia in opstand waren gekomen tegen zijn verkondiging over het Evangelie. Hij zou zich tegen de Joodse wetten hebben gekeerd. De tribuun die hem gevangen had genomen, stond op het punt hem zweepslagen te geven om hem zo te verhoren, want, dacht hij, dit is gewoon een Joodse burger. Helaas voor de tribuun was dat niet het geval. Paulus hoefde maar te roepen dat hij een Romeins staatsburger was en iedereen raakte in paniek. Hij werd meteen losgelaten en ontving een eerlijk proces.

Kind van God

Nu hebben wij natuurlijk niet meer Romeinse heersers of troepen boze Joden die ons kwaad doen, maar wij hebben wel de duivel die ons willens en wetens wil aanklagen en kwaad wil doen. Gelukkig kunnen ook wij ons nu nog steeds beroepen op iets als we worden aangevallen, gevangen of bedreigd. Namelijk op ons kinderrecht: wij zijn een kind van God.

De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus.
– Romeinen 8: 16-17 (HSV)

God heeft jou uitgekozen om zijn kind te zijn en niets of niemand kan dat meer ongedaan maken. Hiermee belooft Hij ook dat Hij je zal beschermen en voor je zal zorgen. Als kind van God ontvangen wij ook de Heilige Geest die voor ons zal pleiten en ons wil leiden. Al met al is dit dus veel beter dan een Romeins staatsburger zijn.

Geen proces meer nodig

Doordat Paulus Romeins staatsburger was, had hij recht op een eerlijk proces. Dit hielp hem om zo te kunnen bewijzen dat hij niets had misdaan. Als wij echter een eerlijk proces zouden krijgen met God, zouden we zeker schuldig bevonden worden, aangezien we toch allemaal wel eens slechte dingen doen. Wij doen nu eenmaal zondige dingen, en ook de duivel heeft een heel boekwerk aan voorbeelden waarmee hij ons zou kunnen aanklagen.

Gelukkig hoeven wij, als kind van God, dit proces niet meer door, want Jezus heeft het al voor ons gedaan. Jezus is voor ons aan het kruis gestorven en heeft zo deze schuld op zich genomen. Dat hele boekwerk vol voorbeelden van de duivel is dus niets meer waard.

Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf geven heeft als losgeld voor allen als het getuigenis voor de vastgestelde tijd.
– 1 Timoteüs 2: 5-6 (NBV)

Het feit dat wij kinderen van God zijn, geeft ons zoveel bescherming dat de duivel geen macht meer heeft. Net zoals de overste bij Paulus, zal de duivel bevreesd raken. Beroep je dus op dit recht als de duivel je probeert aan te klagen! Merk je soms dat je twijfelt aan je kunnen, dat er veroordelende gedachten over jezelf in je opkomen of dat je tegenslagen ervaart als je juist iets voor God wilt doen? Roep dan dat je een kind van God bent en dat de duivel je niet meer kan aanklagen met zijn leugens en twijfels.

Jij bent een kind van God, een recht wat zoveel meer waard is dan het Romeins burgerrecht. Ga in dit recht staan en laat het je beschermen. Zoals ‘Civis Romanus sum’ vele burgers heeft beschermd in de Romeinse tijd, zo beschermt ‘Filius Deus sum’ ons in deze tijd.

Aan de slag!

  • Luister Who you say I am – Hillsong Worship.
  • Probeer vandaag eens te leven met het besef van dit recht. Heeft dit effect op je dag of je gedachten/daden/emoties?

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap