Zij volgt Jezus – Maria vraagt om een wonder

05

mrt

Jacomien van Urk

Een moeder is eigenlijk ontzettend belangrijk in het leven van een kind. Zij is degene die het kindje vanaf het allerprilste begin kent. Een liefhebbende moeder kan ons vaak ook veel vertellen over haar kind. Met trots wil ze maar al te graag alle mooie eigenschappen van haar kind met je delen. Vandaag kijk ik met jullie naar een hele bijzondere moeder, de moeder van Jezus, Maria. Wat heeft zij ons te zeggen over haar Zoon? En wat zou zij ons aanraden in het volgen van Hem?

Ik wil met jullie gaan naar het evangelie van Johannes, hoofdstuk 2. Hier vinden we de moeder van Jezus op een bruiloftsfeest in Kana. Niet alleen Maria is uitgenodigd, ook Jezus en zijn discipelen. Wat een heerlijk gezelschap zal dat geweest zijn. Ik zie ze zo allemaal bij elkaar zitten, de liefde vierend. Als je het hele verhaal kent, dan weet je wat er gebeurt. De wijn raakt op. Maria roept Jezus erbij en vraagt om een wonder. Met een ‘very happy end’ – het beste voor het laatst! Ik heb een vrije en eigen toepassing geschreven over dit verhaal, waar we volgens mij veel van kunnen leren.

De wijn is op

Het feest is nog in volle gang, maar de wijn is op. Johannes omschrijft het als ‘…toen er een tekort aan wijn ontstond,…’. Er is niet genoeg. Ik kan me zomaar voorstellen dat de mensen die verantwoordelijk waren voor de bruiloft lichtelijk in de stress waren. Wat moesten ze doen? Ze konden de gasten niet teleurstellen. Het feest mocht niet in duigen vallen.

Ik wil eigenlijk een lijn trekken naar jouw leven. Misschien is het leven voor jouw idee ook in volle gang, maar ben je vanbinnen op. Je voelt je leeg en hebt niet genoeg. Het lukt zo vaak niet om Jezus te volgen. De vreugde van het kennen van de Heer ontbreekt in je leven. Het zou een feestje moeten zijn, maar zo voelt het helemaal niet. Kijk dan eens wat Maria doet.

Maria roept Jezus erbij

En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen Hem: Zij hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen.

– Johannes 4:3 en 4, (HSV)

Maria roept Jezus erbij. Zo gauw als ze te horen krijgt dat er een tekort aan wijn ontstond, snelt ze naar Jezus. Ze weet bij wie ze moet zijn. Ze kent Hem door en door en weet dat Hij als geen ander weet wat nodig is. Toch krijgt ze een reactie die in onze ogen nogal kortaf lijkt. Jezus wijst haar eerst terecht. ‘Wat heb Ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen.’ Het lijkt alsof Jezus de nood van Maria niet zo heel belangrijk vind. Hij is niet gebonden aan haar gezag, maar aan het gezag van Vader. Vader bepaalt de tijd wanneer zijn wonderlijke macht gemanifesteerd wordt voor het oog van alle bruiloftsgasten. Maria weet dat, ze vertrouwt Hem.

Maria vertrouwt Jezus

Zijn moeder zei tegen de dienaars: Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het.

– Johannes 4:5, (HSV)

Maria geeft de dienaars opdracht. Wat Hij ook zegt, doe het. Hoe bizar het ook in je oren klinkt. Of hoe onwaarschijnlijk je het ook vindt. En misschien zegt iedereen dat je gek bent geworden. Spreekt de hele wereld je tegen. Wat Hij zegt, doe dat. Misschien is dat wel de kern van Jezus volgen. Doen wat Hij zegt. Wat het ook is. Zijn eigen moeder zegt het vandaag tegen je. En wie kent Hem beter dan zij? Ze weet dat Hij te vertrouwen is! Let maar op!

Het beste voor het laatst

Jezus zei tegen hen: Vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. Hij zei tegen hen: Schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester; en zij brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was – hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden wisten het – riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem:

Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere; u hebt de goede wijn tot nu bewaard.

Verbazing alom! De beste wijn voor het laatst. Jezus zorgt voor een spectaculair einde van de bruiloft. De ogen van de bruiloftsgasten zijn op Hem gericht. Wie is Hij? Maria wist het. Jezus is de wonderdoende gast op het feest van de liefde. Hij doet zijn eerste wonder op een bruiloftsfeest.

Is jouw wijn op? Is de vreugde van je hart uitgedoofd? Roep Jezus erbij! Luister naar Hem en doe alles wat Hij zegt. Wat het ook is! Vertrouw Hem en zie. Zie hoe Hij water in wijn veranderd. Zie hoe Hij je een hoofdsieraad geeft in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. (Jesaja 61:3, NBG) Volg Hem op weg naar de bruiloft van het Lam. De bruiloft waar alleen de beste wijn geschonken wordt. Daar is méér dan genoeg! Volmaakte vreugde!

Aan de slag!

Wat kun jij vandaag leren van Mara, de moeder van Jezus?

Schrijf op wat Jezus vandaag door zijn woord tegen jou zegt, en doe het!

Deel deze overdenking

  1. Kim schreef:

    Heel mooi 🙏✨ Dankjewel ❤️

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap